Ogłoszenia - archiwum - 2011
data aktualizacji: 05.01.2012
Archiwum ogłoszeń

2012 rok

2010 rok

2007 rok

2012 rok

2009 rok

2006 rok

2011 rok

2008 rok

2005 rok


   

Wągrowiec 27.12.2011

Podsumowanie realizacji programu specjalnego „Kobiety nad Nielbą”

Prezentacją multimedialną połączoną z pokazem sukien wieczorowych oraz przygotowaniem stoisk promocyjnych, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu podsumował realizację programu specjalnego „Kobiety nad Nielbą”. Podsumowanie to miało miejsce 13 grudnia br., przed ostatnim seansem filmowym - kończącym tegoroczny – bardzo popularny wśród mieszkanek powiatu wągrowieckiego cykl „Kino dla Pań” - realizowany przez Miejski Dom Kultury w Wągrowcu.

Dzięki uprzejmości MDK Wągrowiec i użyczeniu sali galeryjnej, możliwe było przygotowanie stoisk promocyjnych dla uczestniczek programu specjalnego rozpoczynających własną działalność gospodarczą oraz stoiska promocyjno – informacyjnego PUP.

Dodatkowo, w sali kinowej przez seansem filmowym zaprezentowano ponad 340 - osobowej kobiecej publiczności założenia i efekty programu specjalnego przygotowanego przez PUP Wągrowiec. Omówienia programu, który jest jednym z 41 programów w kraju oraz jednym z 6 w Wielkopolsce, które uzyskały w 2011 roku akceptację i dofinansowanie ze środków rezerwy Funduszu Pracy
w konkursie na programy specjalne (PUP Wągrowiec pozyskał na realizację programu kwotę 1.486,3 tys. zł) - dokonała dyrektor Urzędu B. Korpowska. Prezentacja zawierała bogaty materiał ilustracyjny, stanowiący dokumentację fotograficzną przebiegu realizacji programu.

Bardzo ciekawym urozmaiceniem podsumowania i dowodem na efektywność założeń programowych był pokaz sukien wieczorowych przygotowany przez jedną z uczestniczek programu, która otworzyła - dzięki wsparciu środków finansowych założonych w programie - salon sukien wieczorowych.

 
 

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 22.12.2011

"Ludzka twarz EFS" - konkurs dla dziennikarzy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło V edycję konkursu dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych "Ludzka twarz EFS". Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Celem konkursu jest pokazanie, że o funduszach unijnych można pisać z pominięciem urzędowego języka i że za skrótem EFS kryją się ludzkie historie. Historie ludzi, którzy uczestniczą w projektach, a także tych, którzy projekty z zaangażowaniem tworzą i realizują.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.ludzkatwarzEFS.pl.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel.67/ 2621081 wew.252


   

Wągrowiec 21.12.2011

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ BARIER"


Jesteś osobą niepełnosprawną?
Nie ukończyłeś 25 roku życia lub masz może powyżej 50 lat?
Mieszkasz na terenie powiatu wągrowieckiego?
Chcesz założyć własną firmę a nie masz środków finansowych?

Weź udział w cyklu szkoleń, warsztatów i spotkań z doradcami, aby dobrze przygotować się do otworzenia własnej działalności gospodarczej!!!

Ubiegaj się o jednorazową dotację na uruchomienie własnej działalności w wysokości do 40.000,00 zł brutto wraz ze wsparciem doradczym a także wsparciem pomostowym przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie 1.350,00 zł brutto miesięcznie !!!

Osoby niepełnosprawne zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne:
29 grudnia 2011r. godz. 10.00 hol główny na parterze budynku PUP Wągrowiec

Biuro projektu: ul. Warszawska 28, 62-200 Gniezno, tel. 61 670 78 65 tel. kom. 668 854 818 tel. kom. 502 608 345


   

Wągrowiec 21.12.2011

Młodzi, zdolni w swojej firmie

Jesteś studentem studiów dziennych, zaocznych lub absolwentem ?
Nie ukończyłeś 25 roku życia ?
Nie posiadasz zatrudnienia i mieszkasz na terenie powiatu wągrowieckiego ?

POZYSKAJ ŚRODKI NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ !!!

do kwoty 40 tys. zł w formie jednoosobowej działalności
lub do 20 tys. zł w formie spółdzielni socjalnych


Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne:
29 grudnia 2011r. godz. 13.00 sala 304 / IIIp. budynku PUP Wągrowiec

Więcej informacji:
Fundacja Ekspert-Kujawy ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
tel. 52-357-62-15
e-mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl
www.fundacja.ekspert-kujawy.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


   

Wągrowiec 16.12.2011

40.000 zł dla przedsiębiorczych

W powiatach gnieźnieńskim, wągrowieckim, wrzesińskim i słupeckim ruszyła rekrutacja do projektu „Przedsiębiorczość bez barier”. 60 uczestników otrzyma pomoc w postaci szkoleń i doradztwa, a 38 spośród nich także 40.000 zł bezzwrotnej dotacji i wsparcie pomostowe przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności gospodarczej. Zgłoszenia są przyjmowane: od 12 grudnia 2011r. do 5 stycznia 2012 r., od 16 stycznia do 10 lutego 2012r., od 20 lutego do 16 marca 2012r. oraz od 26 marca do 20 kwietnia 2012 r.

„Przedsiębiorczość bez barier” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany przez Vision Consulting Group oraz Iron Brands. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy powiatów gnieźnieńskiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego oraz słupeckiego, którzy chcą założyć działalność gospodarczą, są bezrobotni lub nieaktywni zawodowo, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i są w wieku do 24 lub pomiędzy 50 a 64 rokiem życia. Wszyscy chętni powinni wejść na stronę www.przedsiebiorczosbezbarier.pl lub odwiedzić Biuro Projektu. W tych miejscach znajdą niezbędne informacje oraz wnioski, które należy wypełnić, aby wziąć udział w rekrutacji.

Do I etapu projektu zostanie zaproszonych łącznie 60 osób, które wezmą udział w cyklu szkoleń, warsztatów i spotkań z doradcami przygotowujących do otworzenia własnej działalności gospodarczej. Na podstawie przygotowanych w trakcie szkoleń biznes planów wyłonionych zostanie 38 uczestników, którzy otrzymają jednorazową dotację na otwarcie własnej działalności w wysokości 40.000 zł brutto, a także wsparcie pomostowe przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności w wysokości 1350 zł brutto miesięcznie. Osoby te będą mogły skorzystać również z bezpłatnych konsultacji prawnych, pomocy księgowej, wsparcia w zakresie marketingu, promocji i zarządzania.

Szczegółowe informacje: www.przedsiebiorczosbezbarier.pl
Kontakt: Dominik Kuźma – Kierownik projektu „Przedsiębiorczość bez barier”
Biuro projektu: Gniezno, ul. Warszawska 28, (budynek Leader School)

Plakat - przedsiębiorczość bez barier


   

Wągrowiec 09.12.2011

UWAGA!!!

Poszukiwane osoby z doświadczeniem jako rzeźnik-wykrawacz do pracy jako ubojowy.

Spotkanie z pracodawcą 15.12.2011r. godz. 9.00 sala 304 (3 piętro) PUP Wągrowiec.


   

Wągrowiec 07.12.2011

UWAGA!!!

Dnia 16.12.2011r. o godzinie 10.00 w sali 304 odbędzie się spotkanie z pracodawcą poszukującym osób do pracy na stanowisko:
- opiekunka osób starszych do Niemiec.
Wymagany kurs opieki nad osobami starszymi, podstawowa znajomość języka niemieckiego.


Bliższe informacje można uzyskać –Parter stanowisko nr 4 Tel 67/2621081 wew. 272


   

Wągrowiec 07.12.2011


ZIELONA LINIA już u nas !


Wzorując się na firmach, którym zależy na dobrym kontakcie z klientem i doskonaleniu własnych produktów, Publiczne Służby Zatrudnienia w Polsce uruchomiły centrum kontaktowe dla klientów urzędów pracy z całej Polski - noszące nazwę Zielona Linia. Serwis telefoniczny i internetowy Zielonej Linii dostarcza informacji m.in. o: ofertach pracy, szkoleniach, usługach urzędów pracy oraz o innych zagadnieniach z zakresu rynku pracy. Wiedza ta pozwala zwiększyć szanse przy znalezieniu zatrudnienia bądź zmiany dotychczasowej na lepszą. Druga strona działalności serwisu to ułatwianie pracodawcom poszukiwania pracowników.

Zasada działania Zielonej Linii jest prosta. Po wykręceniu numeru 19524, Twoje połączenie zostanie odebrane w centrum działania Zielonej Linii. Na Twój telefon czeka tam 50 konsultantów, którzy od 8.00 do 18.00 w dni powszednie gotowi są udzielić informacji na interesujący Cię temat. W ten sposób obsługiwanych jest blisko 90% klientów. Jeśli będzie potrzebna szczegółowa informacja dotycząca Twojej sprawy bezpośrednio w Twoim urzędzie pracy – konsultanci z centrum Zielonej Linii konsultują się telefonicznie z pracownikiem danego urzędu. Infolinia Zielonej Linii współpracuje z ponad 300 urzędami pracy w Polsce - czyli numer 19524 – to jeden numer do urzędów pracy we wszystkich województwach Polski.

Z pomocy Zielonej Linii może skorzystać każda osoba, kto poszukuje jakiejkolwiek informacji o usługach realizowanych przez urzędy pracy: osoba bezrobotna, poszukująca pracy, pracodawca. Opłata wynosi jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora telefonii stacjonarnej, a z telefonów komórkowych wg taryfy operatora.

System Zielona Linia jest realizowany w ramach projektu „Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” i jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Biorąc pod uwagę skalę działania Zielonej Linii i zastosowanych w niej rozwiązań technicznych, to bezprecedensowe przedsięwzięcie w historii polskich instytucji publicznych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej centrum www.zielonalinia.gov.pl 
lub u pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu oddelegowanego do współpracy – pok. 101 / I piętro PUP, tel. 67/2621081 wew. 262 albo pod numerem Zielonej Linii – 19524.Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel.67/2621081

 


   

Wągrowiec 24.11.2011Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu – w związku z realizacją programu specjalnego „Kobiety nad Nielbą” – serdecznie zaprasza do składania ofert przygotowania i wykonania kompleksowego zawodowego portfolio, czyli profesjonalnych i kreatywnych dokumentów aplikacyjnych w kilku wariantach, dla 20 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu wągrowieckiego.

Zainteresowane firmy, gotowe podjąć się tego zadania, prosimy o pilny kontakt z tutejszym Urzędem i wypełnienie załączonej ankiety informacyjnej.

Prosimy o składanie ankiet i deklaracji do dnia 02 grudnia 2011r.

Informacje szczegółowe:
Sławomir Maciaszek – tel. 67/2621081 wew. 252 pok.203/II piętro siedziby PUP

Niniejsze zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w świetle przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na jego szacowaną wartość. Wybór wykonawcy lub wykonawców zamówienia odbędzie się na podstawie ankiet informacyjnych i negocjacji z wybranymi wykonawcami.

 

 


   

Wągrowiec 22.11.2011

 


Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu
rozpoczyna nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie:
„Młodzi, zdolni w swojej firmie”
w terminie:
od 6 grudnia do 19 grudnia 2011 r. dla Gniezna i okolicznych powiatów

Formularze będą przyjmowane wyłącznie w w/w terminie,
a ponadto formularze, które nie będą podpisywane pod oświadczeniami przez osobę ubiegającą się o udział w projekcie, zostaną odrzucone.

Osoba chętna do wzięcia udziału w projekcie zobowiązana jest do złożenia wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego formularza rekrutacyjnego w wybranym biurze projektu podczas dyżurów konsultacyjnych w każdy czwartek w godzinach, tj.: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, ul. Wrzesińska 43-55; 62-200 Gniezno (Dyżur konsultacyjny: 9:00 – 12:00), jak również Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie, ul. Zagórowska 3A; 62-510 Konin (Dyżur konsultacyjny: 13:00 – 16:00) lub przesłania droga pocztową na adres: FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY, UL. DWORCOWA 65, 88-100 INOWROCŁAW

Jak będzie wyglądała rekrutacja?
Proces rekrutacji składa się z etapów:
1. etap — przesłanie formularza rekrutacyjnego,
2. etap — rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami.
3. etap — podpisywanie deklaracji uczestnictwa w projekcie (kończąca proces rekrutacji).

Dokumentacja projektowa jest dostępna na stornie internetowej Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu www.fundacja.ekspert-kujawy.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie
6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”


   

Wągrowiec 15.11.2011

 

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
MAJĄCEJ REALIZOWAĆ SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW
W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA KADRA”

Po dokonaniu wnikliwej analizy przedłożonych 4 propozycji szkoleniowych nt. „Promocji równości szans na rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, informujemy że wybrano ofertę przedstawioną przez Centrum Szkolenia i Promocji PRESTIGE z Karżcina k/ Słupska.

Jeśli chodzi o szkolenie pn. „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz ograniczanie skutków zwolnień grupowych” wpłynęły 3 propozycje, a wybrane zostało zgłoszenie przygotowane przez Akademię Szkoleń i Kompetencji z Krakowa.

Wszystkim jednostkom szkoleniowym dziękujemy za przygotowanie propozycji.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


   

Wągrowiec 26.10.2011

 


UWAGA!!!
INFORMACJA SKIEROWANA DO JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH!

W związku z realizacją projektu Lepsza kadra współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o zamiarze zorganizowania do końca 2011 roku 2 szkoleń dla 17 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w następującej tematyce:

• Szkolenie I
„Promocja równości szans na rynku pracy i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych”.

• Szkolenie II
„Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz ograniczanie skutków zwolnień grupowych”.

Odbiorcami szkoleń będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.
W skład tej 17 - osobowej grupy wchodzić będą: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjalista ds. programów, specjaliści ds. rozwoju zawodowego oraz lider Klubu Pracy, a także inni pracownicy zajmujący się aktywizacją osób bezrobotnych.

Termin realizacji szkoleń: listopad / grudzień 2011.

Cena szkolenia powinna obejmować całkowite koszty: przejazdu, wyżywienia, noclegu, ubezpieczenia uczestników i realizacji szkolenia.

Czas realizacji każdego ze szkoleń: 2 dni - nie mniej niż 12 godzin zegarowych. Szkolenia planowane są jako dwudniowe, miejscowe albo wyjazdowe, a lokalizacja zależy od zaproponowanej oferty [czas dojazdu do miejsca szkolenia - max. 1 godzina].

W związku z powyższym, zapraszamy jednostki szkoleniowe do składania propozycji realizacji wyżej opisanych szkoleń ze szczegółowym ich programem.
Termin składania propozycji do PUP Wągrowiec upływa 04 listopada br.

Złożenie propozycji szkoleniowej nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowych nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Szczegółowe informacje:
Sławomir Maciaszek tel. (067) 26 21 081 wew. 252 [pok. 203 / II p. siedziby PUP]
 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


   

Wągrowiec 11.10.2011

UWAGA Rekrutacja do projektu „Młodzi, zdolni w swojej firmie”

Fundacja Ekspert - Kujawy z Inowrocławia zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi, zdolni w swojej firmie” przygotowanym w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia ujętego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferta Fundacji skierowana jest do studentów studiów zaocznych oraz absolwentów do 24 roku życia, niemających zatrudnienia (nieaktywne zawodowo i bezrobotne), którzy zamierzają założyć własną firmę, a nie prowadziły takiej działalności, od co najmniej 12 miesięcy.

Projektem „Młodzi, zdolni w swojej firmie” mogą być wsparci studenci zamieszkujący tereny powiatów: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego oraz miasta Konina.

Projekt ten ma na celu udzielenia pomocy uczestnikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej oraz kontynuowania przez nich kariery zawodowej. W ramach tego przedsięwzięcia oferowane jest wsparcie szkoleniowe z zakresu przedsiębiorczości oraz podstaw spółdzielczości socjalnej.

Ważnym aspektem tego projektu jest możliwość uzyskania dotacji w wysokości do 40 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wraz z szczegółowym przygotowaniem do jej otwarcia oraz wsparciem w pierwszym miesiącu jej funkcjonowania, a także wsparcie w wysokości do 20 000 zł dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej.

Część uczestników uzyska także wsparcie pomostowe finansowe przez 6 miesięcy w wysokości najniższego wynagrodzenia oraz doradztwa specjalistycznego.
Zajęcia będą prowadzone na terenie miast Gniezna i Konina.

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch cyklach: w Gnieźnie w miesiącu listopadzie br. oraz w Koninie w styczniu 2012 r. dla okolicznych powiatów. W procesie rekrutacji preferowane będą: osoby niepełnosprawne, kobiety, bezrobotne osoby, które ukończyły wyższe uczelnie, osoby z terenów wiejskich, studentów kierunków, które generują dużo bezrobotnych absolwentów.

Szczegółowe informacje i rekrutacja

 1. Anna Siwińska, tel. 52-357-62-15, email: a.siwinska@ekspert-kujawy.pl
 2. Milena Błażejewska, tel. 52-357-62-15, email: m.blazejewska@ekspert-kujawy.pl

ZAPRASZAMY!
SPOTKANIE INFORMACYJNE
26.10.2011 r.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel.67/2621081


   

Wągrowiec 11.10.2011

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i pracodawcom na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy składać w terminie do dnia 31 października 2011r.

Bliższe informacje można uzyskać - biuro nr 205, II piętro.


   

Wągrowiec 06.10.2011

Projekt "Telepracownik przyszłości – innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zapraszamy w listopadzie i grudniu 2011 na szkolenia zawodowe w tematach:

Dla wszystkich uczestników szkolenia 4 miesięczny staż zawodowy w formie telepracy. W czasie którego każdy uczestnik otrzyma niezbędne narzędzia pracy (komputer, telefon, internet mobilny) oraz stypendium stażowe w wysokości 1386 zł brutto za miesiąc stażu.

Dla 30% uczestników atrakcyjne oferty dalszej pracy po zakończeniu stażu
Warunki uczestnictwa:

Liczba miejsc ograniczona!

Osoby zainteresowane zapraszamy do nadsyłania CV na adres e.kurkowski@eureka-hr.pl

Realizator projektu:

Eureka Sp. z o.o ul.
Tel. 61 660 11 00
Fax. 61 622 06 22
www.eureka-hr.pl
  Biuro projektu:

Janickiego 20B,
60-542 Poznań
Tel. 61 660 11 00
 

Informacje w PUP Wągrowiec – Maria Koszna tel. 67/ 26 21 081 wew.271 parter - stanowisko nr 6


   

Wągrowiec 05.10.2011


UWAGA !

W związku z realizacją programu specjalnego :”Kobiety nad Nielbą”, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza zainteresowane firmy do składania propozycji wykonania następujących materiałów i usług:

Z uwagi na konieczność bezpośrednich kontaktów uczestniczek z wybranymi wykonawcami, preferowane będą firmy z terenu powiatu wągrowieckiego.

Propozycje cen i terminu wykonania należy składać na piśmie w terminie do 10 października 2011 roku w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22.

Informujemy, że złożenie propozycji nie będzie wiążące dla żadnej ze stron. Niniejsze zapytanie nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego ani ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Panem Sławomirem Maciaszkiem, tel. centr. 67 26 21 081, wew. 252.


   

Wągrowiec 26.09.2011

UWAGA !!

Poszukiwane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do pracy jako sprzątaczka w Poznaniu (pracodawca zapewnia dojazd).

Spotkanie z pracodawcą 05 października 2011r. godz.08.00 sala 304 (3 piętro) PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 26.09.2011

Szanowni Państwo!

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) przewidziano środki na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Jest to uzupełnienie oferty pomocy dla mikroprzedsiębiorców dostępnej w ramach programów operacyjnych polityki spójności. Budżet tego działania na lata 2007-2013 wynosi ponad 1 mld EUR i jest podzielony na województwa.

Pomoc jest kierowana bezpośrednio do przedsiębiorców prowadzących albo zakładających mikroprzedsiebiorstwa, których miejsce zamieszkania albo siedziba (oddział) znajduje się na obszarach wiejskich (tj. w miejscowościach należących do gmin wiejskich, gmin miejskich - z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gmin miejsko-wiejskich - z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, a w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców). Wsparcie polega na refundacji części kosztów inwestycji oraz części tzw. kosztów ogólnych.

Uprzejmie informuję, że działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest wdrażane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która z pewnością udzieli wszelkich szczegółowych informacji na temat zasad ubiegania się o wsparcie.

Z wyrazami szacunku,
Tadeusz Nalewajk
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi


   

Wągrowiec 26.08.2011

 

UWAGA !
Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami ruchowymi i neurologicznymi

Poznańska firma EUREKA Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "Telepracownik przyszłości – innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jeśli spełniasz poniższe warunki:

masz możliwość udziału w projekcie wdrożenia innowacyjnego modelu aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół średnich i wyższych.

Uczestnikom proponuje się:

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w Projekcie i spełniacie powyższe kryteria, zapraszamy na spotkanie informacyjne 31 sierpnia 2011r. - godz. 14.00 parter budynku PUP Wągrowiec

Szczegółowe informacje:
stanowisko 6 - parter PUP lub tel. 67/ 26 21 081 wew. 271

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
Powiatowy Urząd Pracy
tel./fax +48 67 26 21 081 wew. 252
slawomir.maciaszek@pupwagrowiec.pl


   

Wągrowiec 12.08.2011

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej należy składać w terminie do dnia 2 września 2011 r.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 205, II piętro.


   

Wągrowiec 03.08.2011

UWAGA !
Praca i wolontariat przy tworzeniu
Internetowego Kiosku z prasą dla niewidomych

Stowarzyszenie „De Facto” prowadzi Kiosk z prasą który umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielny dostęp do czasopism z otwartego rynku prasowego. Czasopisma są przekształcane na format dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących i publikowane w Kiosku:

 1. przez Internet (na stronie www.ekiosk.defacto.org.pl lub wysyłane automatyczną pocztą elektroniczną), albo

 2. zapisane w plikach html lub audio na płytach CD i przesyłane pocztą tradycyjną do czytelników.

W Kiosku zatrudniane są osoby niepełnosprawne w systemie telepracy wykonywanej przez Internet. Osoby te wykonują obowiązki:

 1. redaktora edytora do przekształcania plików artykułów czasopism na postać dostępną dla osób niewidomych i słabowidzących oraz

 2. redaktora edytora do wykonywania audiodeskrypcji ilustracji dla niewidomych.

W ramach projektu „Internetowy Kiosk z prasą dla niewidomych oraz z pracą dla niepełnosprawnych” zamierzone jest zwiększenie zarówno liczby tytułów czasopism w ofercie Kiosku jak i liczby zarejestrowanych czytelników. W związku z powyższym Stowarzyszenie „De Facto” poszukuje:

Osoby zainteresowane propozycją, proszone są o składanie ofert współpracy przez przesłanie CV na adres poczty elektronicznej: defacto.org@wp.pl, lub listownie na adres:
Stowarzyszenie „De Facto”,
09-400 Płock,
ul. Małachowskiego 4b/3
www.defacto.org.pl


W temacie e-maila i na kopercie należy dopisać: CV wolontariat lub CV praca.


Projekt „Internetowy Kiosk z prasą dla niewidomych oraz z pracą dla niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
Powiatowy Urząd Pracy
tel./fax +48 67 26 21 081 wew. 252
slawomir.maciaszek@pupwagrowiec.pl


   

Wągrowiec 03.08.2011

W Wielkopolsce ruszył innowacyjny projekt pn.: „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” (WSMiP). W jego zakresie działania jest kształcenie zawodowe a sam projekt podejmuje systemowe rozwiązania organizacyjno-techniczne w zakresie niedopasowania kompetencji zawodowych na rynku pracy. WSMiP to rozwiązanie składające się z trzech podsystemów: monitorowania i prognozowania, informatycznego i zarządzania.

AKTUALNE I PROGNOZOWANE DANE

Efektem prac WSMiP będzie m.in. podsystem informatyczny, który pozwoli na monitorowanie i prognozowanie zmian zachodzących na rynku pracy. Dzięki funkcjonalności systemu:

DOPASOWANIE KOMPETENCJI NA RYNKU PRACY

Istotnym elementem innowacyjnym jest zapewnienie wartości informacji w systemie badań nie tylko dla instytucji, ale także dla przedsiębiorców i uczniów. Innowacyjne rozwiązania dotyczą również sposobu prezentowania ofert pracy i zejścia do poziomu kompetencji. Takie podejście pozwala na oddzielenie kompetencji od zawodów, traktowanych jako standardowe wiązki kompetencji i w wyniku analiz danych w podsystemie informatycznym, na kształtowanie nowych zawodów na rynku pracy.

FIŃSKIE DOŚWIADCZENIA

W projektowanym systemie przewiduje się również uwzględnienie wybranych rozwiązań organizacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego funkcjonujących w Finlandii, uchodzących za wzorcowe na świecie.

BEZPŁATNE ROZWIĄZANIA

Dzięki współpracy z Partnerami oraz przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej narzędzie będzie dostępne dla użytkowników bezpłatnie począwszy od marca 2012 roku.

PARTNERZY

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Poznańską przy współudziale partnerów krajowych: Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznań, oraz partnera ponadnarodowego: Central Ostrobothnia University of Applied Sciences z Kokkola z Finlandii. W projekcie od początku realizacji projektu uczestniczy również instytucja współpracująca: Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu.

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu WSPIERA ideę projektu

BUDŻET I CZAS REALIZACJI

Projekt realizowany jest przez Politechnikę Poznańską w ramach priorytetu IX: Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.6 Projekty innowacyjne. Czas realizacji: 1 maja 2010 roku do 31 czerwca 2012 roku. Całkowity koszt realizacji projektu to 1 956 029,38 zł. Instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.


Więcej informacji o projekcie oraz pełna lista partnerów: www.praca.awt.put.poznan.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
www.efs.gov.pl
www.efs.wup.poznan.pl
www.kiw-pokl.org.pl
http://europa.eu/index_pl.htm


Przygotował:
Sławomir Maciaszek
Powiatowy Urząd Pracy
tel./fax +48 67 26 21 081 wew. 252
slawomir.maciaszek@pupwagrowiec.pl


 

Wągrowiec 21.07.2011

Masz 15 - 24 lata? Jesteś bezrobotny? Jesteś zameldowany (na stałe lub tymczasowo) w powiecie wągrowieckim?
Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego zaprasza do udziału w darmowym kursie spawania w projekcie „Zawodowcy na start”!

Kurs daje Tobie możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, które sprawią, że staniesz się wartościowym kandydatem na rynku pracy. Dlatego nie zwlekaj i już teraz zgłoś się do projektu!

Kurs spawania jest bezpłatny, a w jego ramach otrzymasz m.in.:

Więcej informacji na temat projektu uzyskasz na stronie www.zawodowcynastart.org.pl oraz w ulotce projektu.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego
Biuro projektów w Poznaniu
ul. Sienkiewicza 22 (pok. 603)
60-818 Poznań
Marzena Leśnicka
Asystent kierownika projektu
nr tel.: (061) 662 73 62


   

Wągrowiec 21.07.2011

UWAGA !

Poszukiwane osoby z umiejętnością spawania do pracy w delegacji przy montowaniu rusztowań.

Spotkanie z pracodawcą 26 lipca 2011r. godz. 13.00 sala 304 (3 piętro) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.


   

Wągrowiec 19.07.2011

UWAGA!

W związku z pełnym zaangażowaniem środków finansowych na realizację programu specjalnego pn. „KOBIETY NAD NIELBĄ” finansowanego z Funduszu Pracy z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu oraz refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych kobiet.
 

Przygotował:
Referat ds. Rynku Pracy


   

Wągrowiec 13.07.2011

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu – z związku z realizacją programu specjalnego „Kobiety nad Nielbą” – serdecznie zaprasza firmy zajmujące się kosmetyką, fryzjerstwem oraz stylizacją, do zgłoszenia oferty przeprowadzenia treningu wizerunkowego dla 90 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu wągrowieckiego.

W ramach treningu wizerunkowego niezbędne będzie:

Zainteresowane firmy, gotowe podjąć się zadania w okresie od 25 lipca do 30 września 2011 roku, prosimy o pilny kontakt z tut. Urzędem i wypełnienie załączonej ankiety informacyjnej. Ankieta...
Prosimy o składanie ankiet i deklaracji do dnia 20 lipca 2011r.

 

Niniejsze zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w świetle przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na jego szacowaną wartość. Wybór wykonawcy lub wykonawców zamówienia odbędzie się na podstawie ankiet informacyjnych i negocjacji z wybranymi wykonawcami.


   

Wągrowiec 06.07.2011

UWAGA !

Poszukiwane osoby z umiejętnością spawania do pracy w delegacji przy montowaniu rusztowań.

Spotkanie z pracodawcą 12 lipca 2011r. godz. 13.00 sala 304 (3 piętro) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.


   

Wągrowiec 04.07.2011

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w ramach realizowanego programu specjalnego pn. „KOBIETY NAD NIELBĄ” finansowanego z dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, informuje, że wnioski o przyznanie bezrobotnym kobietom jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej należy składać w terminie do dnia 12 sierpnia 2011 roku.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej www.pupwagrowiec.pl lub w siedzibie urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081], wew. 254 [pok. 205 / II piętro].


   

Wągrowiec 04.07.2011

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w ramach realizowanego programu specjalnego pn. „KOBIETY NAD NIELBĄ” finansowanego z dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza nabór wniosków do 15 lipca 2011 r. o skierowanie bezrobotnych kobiet do odbycia:

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej www.pupwagrowiec.pl lub w siedzibie urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
tel. (67) 26 21 081 wew. 255, 279 [pok. 206 / II piętro], wew. 254 [pok. 205 / II piętro].

Przygotował:
Referat ds. Rynku Pracy


   

Wągrowiec 03.07.2011

Szanowny Pracodawco!

Z przyjemnością informujemy, że przystępujemy do realizacji Programu Specjalnego „Kobiety nad Nielbą” współfinansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do współpracy przy organizacji:

Wsparcie powyższe skierowane jest do bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy. Nabór wniosków - szczególnie z deklaracją zatrudnienia - prowadzony będzie do 15 lipca br.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu (67) 26 21 081 wew. 255 lub osobiście - pokój 206 / II piętro PUP.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
Powiatowy Urząd Pracy
tel./fax +48 67 26 21 081 wew. 252
slawomir.maciaszek@pupwagrowiec.pl


   

Wągrowiec 29.06.2011

 

Uwaga - nabór na bezpłatne szkolenia !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
informuje, że prowadzi nabór na następujące szkolenia dla osób bezrobotnych:

„CNC - programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie”
„Spawanie metodą MAG 135 z czytaniem rysunku technicznego”
„Kurs z zakresu obsługi programu AutoCAD”

Zainteresowanych uczestnictwem w wyżej wymienionych szkoleniach prosimy o kontakt pod numerem telefonu 067 26 21 081 wew. 264 lub 277 lub osobiście pokój 103 - I piętro PUP.

Powyższe szkolenia odbywać się będą w ramach projektu „AKTYWNI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy "AKTYWNI" został przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z zapisami Poddziałania 6.1.3, Działania 6.1, Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego realizacja obejmuje lata 2008 – 2013 w podziale na roczne odcinki realizacyjne. W budżecie projektu wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego sięgać będzie 85%.

Szkolenie realizowane w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu pt.: AKTYWNI
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Nazwa projektu: AKTYWNI  Nr projektu: POKL 06.01.03-30-016/08 Nr umowy: POKL 06.01.03-30-016/08-03


   

Wągrowiec 28.06.2011

28 czerwca 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Wągrowiecki – Michał Piechocki, 8 członków Rady oraz dyrektor PUP – Beata Korpowska.

Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia zapoznali się z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy, zaopiniowali plan wydatków Funduszu Pracy w 2011 roku oraz otrzymali informację na temat wniosku o umorzenie środków finansowych. Szczególną uwagę zwrócił niepokojąco niski stan środków finansowych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz brak rozstrzygnięcia konkursu na programy specjalne. Opóźnienie rozstrzygnięcia niepomyślnie wpływa na ewentualną realizację programu przygotowanego przez PUP pod nazwą „Kobiety nad Nielbą” i kierowanego do bezrobotnych kobiet.

Kolejne posiedzenie PRZ w Wągrowcu planowane jest we wrześniu br.


   

Wągrowiec 27.06.2011

AURA’2011

17 czerwca podczas pierwszego – piątkowego dnia tegorocznego festiwalu młodzieżowego AURA’ 2011, w trakcie koncertu w wągrowieckim amfiteatrze Powiatowy Urząd Pracy wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP przygotowały stoiska informacyjne, w których porad udzielali doradca zawodowy i pośrednicy pracy. W namiotach informacyjnych ustawionych przez te jednostki możliwe było zapoznanie się z metodami i technikami poszukiwania pracy oraz uzyskanie informacji na temat zatrudniania osób młodych. Dodatkowo było można zapoznać się z krajowymi i zagranicznymi ofertami pracy, ofertami szkoleń czy możliwościami wsparcia finansowego przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej. Współpraca obu instytucji nakierowana była na wsparcie osób młodych i skupiało się wokół hasła Młodzi na rynku pracy. Działania te były realizowane w ramach projektów PUP [„Lepsza kadra”] i OHP [„OHP jako realizator usług rynku pracy”] współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
Powiatowy Urząd Pracy
tel./fax +48 67 26 21 081 wew. 252
slawomir.maciaszek@pupwagrowiec.pl


   

Wągrowiec 27.06.2011

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu tradycyjnie – już po raz ósmy - przyłączył się do inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Drzwi Otwartych organizowanych w publicznych służbach zatrudnienia, nakierowując je w tym roku na osoby młode znajdujące się na początkowym etapie planowania swojej ścieżki zawodowej - "Młodzi na rynku pracy".

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono doradcę - psychologa z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu oraz doradczynię zawodową z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Wągrowcu. Oprócz wyżej wymienionych ekspertów w przedsięwzięciu uczestniczyli także reprezentanci Powiatowego Urzędu Pracy, wśród których byli pracownicy: Referatu ds. ewidencji świadczeń i informacji, Referatu ds. rynku pracy oraz doradca zawodowy i pośrednicy pracy z Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Podczas imprezy było możliwe skorzystanie z: porad doradców zawodowych i psychologa, komputerowych testów preferencji i predyspozycji zawodowych oraz testu osobowości z informacji na temat krajowych i zagranicznych ofert pracy, staży czy szkoleń skierowanych do osób młodych do 25 roku życia oraz informacji związanymi z innymi formami pomocy skierowanymi do osób bezrobotnych.

Niestety, odnotowano bardzo niską frekwencję, gdyż podczas tegorocznych Drzwi Otwartych odwiedziło nas zaledwie 8 osób. Odwiedzający interesowali się: ofertami pracy sezonowej, ofertami zagranicznymi (Niemcy) oraz szkoleniami.

Serdecznie dziękujemy doradcom z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Centrum Kariery OHP za obecność i współpracę przy organizacji przedsięwzięcia !

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
Powiatowy Urząd Pracy
tel./fax +48 67 26 21 081 wew. 252
slawomir.maciaszek@pupwagrowiec.pl


   

Wągrowiec 13.06.2011

 

UWAGA !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza zorganizować szkolenia w zakresie:

„CNC - programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie”
„Spawanie metodą MAG 135 z czytaniem rysunku technicznego”
„Kurs z zakresu obsługi programu AutoCAD”

Bliższe informacje i zapisy:
pok. 103 / I piętro PUP Wągrowiec
ul. Kolejowa 22, tel. 067 26 21 081 wew. 264 lub 277

Przygotowała:
Aldona Ratajczak
PUP Wągrowiec
tel. 67/2621081 wew. 264
aldona.ratajczak@pupwagrowiec.pl

Szkolenie realizowane w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu pt.: AKTYWNI
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Nazwa projektu: AKTYWNI  Nr projektu: POKL 06.01.03-30-016/08 Nr umowy: POKL 06.01.03-30-016/08-03


   

Wągrowiec 10.06.2011

INFORMACJA

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile informuje o możliwości wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwowych. Wciąż są wolne stanowiska dla żołnierzy rezerwy, w tym osób z wykształceniem medycznym (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych), które identyfikują się ze służbą wojskową, jednak nie zamierzają na stałe wiązać się z zawodem żołnierza.

Informacje na temat możliwości podjęcia służby w Narodowych Siłach Rezerwowych można uzyskać w:

WSzW Poznań
ul. Solna 21, 61-736 Poznań
tel. 61 857 27 60
www.wswpoznan.wp.mil.pl
WKU Piła
Ul. Kossaka 16, 64-920 Piła
Tel. 67 212 59 47
www.pila.wku.wp.mil.pl

   

Wągrowiec 09.06.2011

Nauka i rozwój kwalifikacji przez całe życie

02 czerwca br. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu przy współpracy z Miejskim Domem Kultury w Wągrowcu przeprowadził w sali kinowej w ramach projektu Uniwersytet Wiedzy i Umiejętności seminarium poświęcone nauce i rozwojowi kwalifikacji przez całe życie pt.:

Seminarium obejmowało przedstawienie uczestnikom UWiU informacji o idei kształcenia ustawicznego i dobrych praktykach kształcenia przez całe życie na przykładzie projektu PUP Wągrowiec – „Lepsza kadra” współfinansowanego ze środków UE- EFS. Dodatkowo zebrani mogli zapoznać się z sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz dowiedzieć się, jakie są: odnotowane w Powiecie Wągrowieckim zawody nadwyżkowe i deficytowe, możliwości kształcenia ustawicznego, oferty edukacyjne dla dorosłych na rok szkolny 2011/2012 oraz jak szukać informacji o ofertach pracy.

Po seminarium uruchomiony został punkt informacyjny, w którym porad udzielali: doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz pośrednik pracy.

 

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
Powiatowy Urząd Pracy
tel./fax +48 67 26 21 081 wew. 252
slawomir.maciaszek@pupwagrowiec.pl


   

Wągrowiec 01.06.2011

Pilnie poszukujesz pracownika sezonowego ?!

Skontaktuj się z nami !

W prosty i szybki sposób zamieścisz ogłoszenie!
Z informacją o zapotrzebowaniu docierasz do wielu kandydatów !

Informacje o zgłoszonym przez Państwa wolnym miejscu pracy sezonowej zostaną umieszczone na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Pracy, na urzędowej stronie internetowej oraz bezpośrednio podczas wągrowieckiego Festiwalu Młodzieżowego AURA 2011 - na stoisku informacyjno – promocyjnym Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Wągrowiec 17 czerwca 2011r.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA OFERT PRACY:

Pośrednicy Pracy
Stanowisko nr 3 i 4 - PARTER siedziby PUP Wągrowiec
tel. 67/ 26 21 081 wew. 272
fax. 67/ 26 21 081
powa@praca.gov.pl
daniel.plewa@pupwagrowiec.pl

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
Powiatowy Urząd Pracy
tel./fax +48 67 26 21 081 wew. 252
slawomir.maciaszek@pupwagrowiec.pl


 

Wągrowiec 01.06.2011

Zaproszenie do skorzystania z porad grupowych, zajęć aktywizacyjnych oraz szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy zaplanowanych na III kwartał 2011 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zakładkach strony internetowej Poradnictwo zawodowe oraz Klub Pracy umieszczone zostały w materiałach do pobrania - harmonogramy realizacji przez doradców porad grupowych oraz zajęć aktywizacyjnych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy przeprowadzanych przez lidera Klubu Pracy. Zapraszamy do zapoznania się z wyżej wymienionymi harmonogramami i skorzystania z oferty aktywizacyjnej w nich zawartej.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel. 67 / 26 21 081 wew. 252


   

Wągrowiec 01.06.2011

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych należy składać w terminie od 01 czerwca 2011 r. do 15 czerwca 2011r.

Ponadto PUP informuje, że preferowane będą wnioski dla osób bezrobotnych w kategoriach:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w ramach projektu:
tel. (67) 26 21 081 wew. 268 [pok. 107 / I piętro PUP], wew. 281 [pok. 101 / I piętro PUP]


   

Wągrowiec 27.05.2011

Miejski Dom Kultury w Wągrowcu i Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w ramach projektu Uniwersytet Wiedzy i Umiejętności zapraszają na czerwcowe seminarium pt.:

poświęcone nauce i rozwojowi kwalifikacji przez całe życie

Po seminarium uruchomiony zostanie do Państwa dyspozycji punkt informacyjny, w którym porad udzielać będą: doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz pośrednik pracy

SALA KINOWA
MDK WĄGROWIEC
2 czerwca 2011r.
godz. 18:30

Zapraszamy!!


   

Wągrowiec 12.05.2011

UWAGA!!! - Kurs Klasyfikatora Grzybów

W okresie 26-28.05.2011r. w Karpicku k/Wolsztyna odbędzie się kurs dla kandydatów na klasyfikatora grzybów. Wszelkich informacji udziela sekretariat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
Tel. 67-268-56-80
www.pssewagrowiec.pis.gov.pl


   

Wągrowiec 11.05.2011

TYDZIEŃ ZIELONEJ ENERGII
POWIAT WĄGROWIECKI
16 - 22 maj 2011
 

Program

Dzień 1 - poniedziałek 16 maj

Morakowo, gm. Gołańcz - Elektrownia wiatrowa

Data Godzina Temat
16 maj 2011 17:00-18:00 Zasada działania turbiny wiatrowej na przykładzie turbiny w Morakowie, na terenie gm. Gołańcz - właściciel obiektu firma Martrans s.c. J. Łada i P. Kado.
Dojazd do Morakowa we własnym zakresie na godz. 17:00. (mapka poniżej)


Pokaż Wiatrak na większej mapie

Dzień 2 - wtorek 17 maj

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu

Seminarium: Możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii OZE

Data Godzina Temat

17 maj 2011

10:00-10:10 Powitanie uczestników - Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki
10:10-10:40 Energia wody
Pan Wiktor Smołka
WZMiUW w Poznaniu
Kierownik Inspektoratu w Wągrowcu
10:40-11:10 Energia słońca
Pan Piotr Napierała piTERN - ekologiczna energia
11:10-11:40 Energia wiatru
Pan Piotr Napierała piTERN - ekologiczna energia
11:40-12:10 Energia ziemi
Wykorzystanie energii geotermalnej
Pan dr Roman Schefke
Centrum Odnawialnych Źródeł Energii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
12:10-12:40 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - fakty na przykładzie termomodernizacji budynków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Pan Tomasz Sobiecki - Student 5 roku Wydziału Rolniczego kierunek Ochrona Środowiska.
12:40 Dyskusje

Dzień 3 - środa 18 maj

Jaracz, gm. Rogoźno - Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu

Data Godzina Temat

18 maj 2011

13:00


16:00

Zwiedzanie Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu, gm. Rogoźno (wstęp wolny).
Dojazd do Jaracza we własnym zakresie
na godz. 13:00 lub 16:00.
Sprawdź jak dojechać: http://www.muzeum-szreniawa.pl/?q=pl/taxonomy/term/4&page=1

Dzień 4 - czwartek 19 maj

Wągrowiec - Aquapark

Data Godzina Temat

19 maj 2011

10:00-11:00 Zwiedzanie podziemia Aquaparku oraz zapoznanie się z wykorzystywanymi na terenie Aquaparku odnawialnymi źródłami energii i zamkniętym obiegiem wody (wstęp wolny).
Dojazd do Aquaparku w Wągrowcu, ul. Kościuszki 49A
na godz. 10:00 lub 17:00 we własnym zakresie.
Sprawdź jak dojechać: http://aquapark.wagrowiec.eu/kontakt
17:00-18:00

Dzień 5 - piątek 20 maj

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy

Rolnicze odnawialne źródła energii - brykiety ze słomy

Data Godzina Temat

20 maj 2011

10:00-10:15 Powitanie uczestników - Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki
10:15-10:55 Podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania biogazowi
Krzysztof Radom
BIOGAZ ZENERIS
Sp. z.o.o.
10:55-11:35 Wykorzystanie agrobiomasy
Pan Roman Długi
Dyrektor Generalny firmy ASKET
11:35 Dyskusje
  Technologia brykietowania słomy - ekspozycja wystawiona przez firmę ASKET

   

Wągrowiec 10.05.2011

Informacja dla pracodawców
– nabór wniosków na zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

W związku z uruchomieniem kolejnego rocznego odcinka realizacyjnego projektu „AKTYWNI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych należy składać w terminie od 10 do 20 maja 2011r.

Ponadto zawiadamia się, że w powyżej ogłoszonym naborze preferowane będą wnioski dla osób bezrobotnych w kategoriach:

Projekt ramowy "AKTYWNI" został przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z zapisami Poddziałania 6.1.3, Działania 6.1, Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego realizacja obejmuje lata 2008 – 2013 w podziale na roczne odcinki realizacyjne. W budżecie projektu wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego sięgać będzie 85%.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w ramach projektu:
tel. (67) 26 21 081 wew. 262 [pok. 101 / I piętro PUP]
oraz wew. 255 [pok. 206 / II piętro PUP]

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel. (67) 2621081 wew. 252


   

Wągrowiec 10.05.2011

GIMNAZJALISTO! Nie daj się zaskoczyć - pomyśl o przyszłości!

31 marca br. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odbyły się II Powiatowe Targi Edukacyjne. Impreza ta skierowana była głównie dla gimnazjalistów. Swoje stanowiska informacyjne przygotowały funkcjonujące w Powiecie Wągrowieckim: szkoły ponadgimnazjalne, szkoła wyższa, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy, który dzielił swoją przestrzeń wystawienniczą z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP.

Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy udostępniły dla uczestników darmowy punkt doradztwa zawodowego, w którym możliwe było uzyskanie m.in.: indywidualnej porady zawodowej, wykonanie papierowych i komputerowych testów preferencji i predyspozycji zawodowych oraz testu osobowości. Oprócz doradców zawodowych, do dyspozycji uczestników byli oddani pośrednicy pracy oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego. Z pomocy naszych specjalistów skorzystało około 70 osób. Młodzież była ciekawa gdzie poszukiwać informacji o zawodach i w jaki sposób dopasować dany zawód do swych osobistych predyspozycji. Pracownicy starali się przekazać jak najwięcej informacji na temat zawodów nadwyżkowych i deficytowych, które występowały na przestrzeni ostatnich lat i obserwowane były dzięki prowadzonemu przez nas cyklicznemu monitoringowi. Na potrzeby Targów Edukacyjnych Urząd Pracy przygotował ulotki, które wraz z bezpośrednią informacją czy poradą pracowników miały pomóc w świadomym wyborze dalszej kariery zawodowej młodych ludzi stawiający swój pierwszy ważny krok edukacyjny. O skali trudności tego kroku niech świadczy fakt, że jeszcze wielu pytanych gimnazjalistów nie ma ostatecznie wybranej szkoły a ich rodzicom trudno jest doradzić wybór właściwej drogi swemu dziecku.

Zapraszamy wszystkich jeszcze niezdecydowanych - do skorzystania z pomocy doradców zawodowych pracujących w Urzędzie Pracy czy w Młodzieżowym Centrum Kariery-OHP.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel. 67/ 26 21 081 wew. 252


   

Wągrowiec 10.05.2011

Piknik Rodzinny - DNI EUROPY 2011

Podczas 3 – majowego pikniku rodzinnego organizowanego w wągrowieckim amfiteatrze przez Miejski Dom Kultury w ramach Dni Europy 2011, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Młodzieżowym Centrum Kariery OHP przygotował wspólne stoisko informacyjno – promocyjne. Podczas imprezy możliwe było skorzystanie z: informacji o krajowych i zagranicznych ofertach pracy za granicą także w ramach europejskiego pośrednictwa pracy EURES, informacji o nowo otwartych 1 maja 2011r. rynkach pracy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii a także możliwe było skorzystanie z komputerowych testów preferencji i predyspozycji zawodowych oraz testu osobowości.

   

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 06.05.2011

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
zaprasza na

DRZWI OTWARTE
w URZĘDACH PRACY
”Młodzi na rynku pracy”
Sobota 14 maja 2011
godz. 1000 – 1300

 

 

 

 

Drzwi Otwarte są inicjatywą, która ma za zadanie przybliżyć usługi urzędów pracy osobom, które nie mogą z nich skorzystać w stałych godzinach ich otwarcia. Urząd Pracy w Wągrowcu już po raz ósmy organizuje u siebie tego typu przedsięwzięcie. W tym roku, w szczególności zapraszamy osoby młode znajdujące się na początkowym etapie planowania swojej ścieżki zawodowej.
Na przybyłych czekać będą:

Podczas imprezy będzie możliwe skorzystanie z:

Zapraszamy
14 maja br. (sobota) w godzinach 1000 - 1300.
Wągrowiec, ul. Kolejowa 22


   

Wągrowiec 29.04.2011

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
Wojewódzki Urząd Pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP

zapraszają na:

DZIEŃ EUROPY
Piknik Rodzinny

3 maja 2011r. - godz. 15.30
AMFITEATR MIEJSKI w Wągrowcu

Przyjdź do stoiska i skorzystaj z:

Zapraszamy !!!

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 28.04.2011


Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pn.: SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ
IV EDYCJA

Uczestnikami mogą być osoby w wieku od 18 do 25 roku życia bezrobotne zamieszkałe na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

W ramach projektu oferujemy:

Wszystkie zajęcia są bezpłatne!
Oferujemy: ciepły posiłek, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz ubezpieczenie NW

Wypełnij ankietę zgłoszeniową do projektu (.doc)– skorzystaj z naszej oferty !!!
Zainteresowanych zapraszamy o zgłaszanie się do 13 maja 2011 r.

Młodzieżowe Centrum Kariery
ul. Kościuszki 49
62-100 Wągrowiec
tel. (67) 255 32 50

Ankiety dostępne także w siedzibie PUP Wągrowiec u doradcy zawodowego – PARTER stanowisko 8


   

Wągrowiec 18.04.2011

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o zorganizowanie stażu należy składać w terminie od dnia 26 kwietnia 2011r. do dnia 06 maja 2011r.

Ponadto PUP informuje, że preferowane będą wnioski dla osób bezrobotnych w kategoriach:

Bliższe informacje można uzyskać – biuro nr 206- II piętro oraz 101- I piętro.


   

Wągrowiec 08.04.2011

Pracodawcy zainteresowani rozpowszechnianiem swoich ofert pracy w Norwegii, mogą przesyłać takie oferty drogą elektroniczną na adres t.dobroczynski@wup.poznan.pl. Zostaną one upublicznionie podczas spotkania z polskimi bezrobotnymi i poszukującymi pracy, które odbędzie się w Stavanger w Norwegii w dniu 5 maja 2011r.


   

Wągrowiec 04.04.2011

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom niepełnosprawnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i pracodawcom na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych należy składać w terminie do dnia 29 kwietnia 2011r.

Bliższe informacje można uzyskać – biuro nr 206, II piętro.


   

Wągrowiec 31.03.2011

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i pracodawcom na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy składać w terminie do dnia 29 kwietnia 2011r.

Bliższe informacje można uzyskać - biuro nr 205, II piętro.


   

Wągrowiec 30.03.2011

GIMNAZJALISTO! Nie daj się zaskoczyć - pomyśl o przyszłości!

31 marca br. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu od godziny 10.00 odbywać się będą II Powiatowe Targi Edukacyjne. Impreza ta skierowana jest głównie dla gimnazjalistów. Swoje stanowiska informacyjne przygotują funkcjonujące w Powiecie Wągrowieckim: szkoły ponadgimnazjalne, szkoła wyższa, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy, który będzie dzielił swoją przestrzeń wystawienniczą z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP. Urząd Pracy i MCK udostępnią dla uczestników darmowy punkt doradztwa zawodowego, w którym możliwe będzie uzyskanie m.in.: porady indywidualnej, wykonanie testu zawodowego czy zapoznanie się z zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi występującymi w Powiecie Wągrowieckim. Działania te mają pomóc w świadomym wyborze dalszej kariery zawodowej.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z poradnictwa zawodowego świadczonego przez naszych doradców!

Program Targów (.pdf)

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 21.03.2011

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o zorganizowanie stażu będą przyjmowane tylko do dnia 25 marca 2011roku.

Ilość wniosków, które wpłynęły do Urzędu przekracza już limit środków finansowych, będących aktualnie w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu na ten cel.

Kolejny termin naboru wniosków na organizację staży zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu (w ramach projektu „AKTYWNI” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego). Przewidywany termin: II/III kwartał 2011 roku.


   

Wągrowiec 18.03.2011

Zasady finansowania aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu w 2011 roku

Z uwagi na znaczny niedobór środków finansowych Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w 2011 roku, niezbędne jest ustalenie kryteriów dostępu do wsparcia z ww. środków, tak aby zaktywizować jak największą grupę osób bezrobotnych z zachowaniem racjonalności i przewidywanej efektywności wydatkowywania środków publicznych.

 1. Szkolenia indywidualne – realizowane będą wyłącznie wnioski osób bezrobotnych, którym ukończenie danego szkolenia zagwarantuje zatrudnienie (bezwzględny wymóg deklaracji pracodawcy, w przypadku dużej ilości wniosków – porównywane będą deklarowane okresy i formy zatrudnienia). Proponowana kwota dofinansowania: do 70% kosztu szkolenia, ale nie więcej niż 1500 – 2000 zł. Dodatkowym warunkiem będzie okres rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (co najmniej 3 miesiące).
 2. Szkolenia grupowe – w pierwszej kolejności kierowane będą osoby:
  - zarejestrowane co najmniej od 6 miesięcy
  - niekorzystające dotychczas (w okresie ostatnich 3 lat) z innych form pomocy PUP
  - posiadające uprawdopodobnienie zatrudnienia po odbytym szkoleniu zgodnie z jego profilem
  - będące osobami w szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 25 roku życia lub po 50 roku życia (po 45 w przypadku realizacji projektów dla tej grupy), długotrwale bezrobotne, osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych.
 3. Staże – będą realizowane w systemie konkursowym, w którym podstawowym kryterium będzie deklaracja zatrudnienia po okresie odbycia stażu, program stażu (zakres nabytych umiejętności i kwalifikacji , ich zgodność z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy). Do stażu w pierwszej kolejności będą kierowane osoby bezrobotne z następujących grup:
  - do 25 roku życia, nie posiadające żadnego doświadczenia zawodowego
  - nie posiadające kwalifikacji zawodowych
  - po 50 roku życia
  - długotrwale bezrobotne
  - osoby, które nie korzystały dotychczas ze stażu lub przygotowania zawodowego
  - osoby zarejestrowane od minimum 6 miesięcy.
  Okres odbywania stażu (minimum 3 miesiące) będzie uzależniony od stopnia skomplikowania stanowiska, na którym staż będzie odbywany i nie przekroczy 5 miesięcy.
 4. Prace interwencyjne – umowy zawierane będą na okres do 6 miesięcy. W przypadku podmiotów podlegających przepisom o pomocy publicznej – decydujący będzie okres dodatkowego zatrudnienia po okresie obowiązkowym.
 5. Roboty publiczne – maksymalna refundacja – 1000 zł na 1 osobę na jeden miesiąc, na okres do 4 miesięcy.
 6. Stypendia z tytułu podjęcia nauki – będą realizowane w przypadku zgodności kierunku kształcenia wybranego przez osobę bezrobotną z zapotrzebowaniem rynku pracy ( w szczególności zgodnie z rankingiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych).
 7. Refundacja kosztów dojazdu – będzie realizowana wyłącznie w przypadku, kiedy koszt dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej przekroczy 150 zł miesięcznie. Refundacja będzie obejmowała maksymalnie połowę ww. kosztu.
 8. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – kwoty zostaną ograniczone, maksymalnie do 17.000 zł. Wysokość dotacji będzie uzależniona od wiarygodnie oszacowanych kosztów całego przedsięwzięcia. Nie będą rozpatrywane wnioski dotyczące handlu obwoźnego, handlu odzieżą używaną, usług ubezpieczeniowych, auto-handlu. Preferowane będą wnioski osób zarejestrowanych dłużej niż 3 miesiące oraz osób, które zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w związku z kryzysem gospodarczym.
 9. Refundacje kosztów utworzenia stanowiska pracy – kwota refundacji nie więcej niż 14.000 zł na 1 stanowisko. W pierwszej kolejności refundacje będą udzielane podmiotom:
  - niekorzystającym dotychczas z tej formy wsparcia
  - niekorzystającym z tej formy wsparcia w ciągu ostatnich 3 lat
  - zatrudniającym bezrobotnych bez udziału środków publicznych
  - oferującym dłuższy niż wynikający z przepisów prawa okres utrzymania stanowiska pracy
  - w których stan zatrudnienia w ostatnim roku przed złożeniem wniosku nie uległ zmniejszeniu (bez względu na przyczynę)
  Nie będą udzielane refundacje podmiotom działającym w zakresie: handlu obwoźnego, handlu odzieżą używaną oraz na stanowiska przedstawicieli.
 10. W 2011 roku z uwagi na ograniczone środki finansowe nie będą realizowane następujące instrumenty:
  - finansowanie kosztów studiów podyplomowych
  - udzielanie pożyczek szkoleniowych
  - refundacja składki ZUS
  - finansowanie kosztów towarzyszących szkoleniom (egzaminy, licencje etc.)
  - finansowanie jakichkolwiek instrumentów osobom poszukującym pracy, o których mowa w art.43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 11. Staże, prace interwencyjne i roboty publiczne oraz doposażenie stanowisk pracy będą realizowane w szczególności przez pracodawców prowadzących działalność na terenie powiatu wągrowieckiego.

Zasady finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2011 roku - Wersja PDF

Zaopiniowane pozytywnie
przez Powiatową Radę Zatrudnienia
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 17.03.2011

Ty też możesz otrzymać
wsparcie na rozwój swojej firmy!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wągrowcu
oraz
Bank Gospodarstwa Krajowego

zapraszają wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pożyczkami oraz poręczeniami dostępnymi w ramach inicjatywy JEREMIE (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013) na bezpłatne spotkanie informacyjne „Inicjatywa JEREMIE – wspieranie rozwoju wielkopolskich przedsiębiorstw”.

Spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, sala nr 109 (sala sesyjna, I piętro) w dniu 28 marca 2011r. (poniedziałek) o godzinie 11:00.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy wszystkie zainteresowane osoby o potwierdzenie przybycia do dnia 24 marca 2011r. pod numerem telefonu 067 2680 - 508 lub na adres email: wagrowiec.wrpo@wielkopolskie.pl.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane ogólne informacje na temat inicjatywy JEREMIE, a także praktyczne aspekty ubiegania się o pożyczkę i poręczenie w ramach ww. inicjatywy.

W spotkaniu wezmą udział fundusze udzielające pożyczek oraz poręczeń na terenie województwa wielkopolskiego.

Inicjatywa JEREMIE polega m.in. na dostarczaniu kapitału w postaci poręczeń oraz pożyczek na inwestycje tym podmiotom, które:

Przedsiębiorco przyjdź, dowiedz się więcej, skorzystaj!

Program spotkania


   

Wągrowiec 04.03.2011

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że od dnia 7.03.2011r. – przyjmowane będą do realizacji wnioski o organizację stażu dla bezrobotnych.

Przedmiotowe wnioski można pobrać ze strony internetowej PUP www.pupwagrowiec.pl.

Tytuł

Word

7Zip

Pdf
Zasady organizowania i finansowania stażu
Wniosek o zorganizowanie stażu
Miesięczna lista obecności na stażu

Bliższe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie, tel. 67-26-21-081.

Staże – będą realizowane w systemie konkursowym, w którym podstawowym kryterium będzie deklaracja zatrudnienia po okresie odbycia stażu, program stażu (zakres nabytych umiejętności i kwalifikacji, ich zgodność z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy).

Do stażu w pierwszej kolejności będą kierowane osoby bezrobotne z następujących grup:

Okres odbywania stażu (minimum 3 miesiące) będzie uzależniony od stopnia skomplikowania stanowiska, na którym staż będzie odbywany i nie przekroczy 5-ciu miesięcy.


   

Wągrowiec 03.03.2011

Zostań żołnierzem 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej !

Przyjdź do Urzędu Pracy na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne z przedstawicielami 17WBZ !

7 kwietnia 2011r. /czwartek/, godz. 10.00, sala 304 / III piętro PUP Wągrowiec


 

Wągrowiec 28.02.2011

Harmonogramy porad grupowych i zajęć aktywizacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zakładkach strony internetowej Poradnictwo zawodowe oraz Klub Pracy umieszczone zostały w materiałach do pobrania - harmonogramy realizacji przez doradców porad grupowych oraz zajęć aktywizacyjnych przeprowadzanych przez lidera Klubu Pracy. Zapraszamy do zapoznania się z wyżej wymienionymi harmonogramami i skorzystania z oferty aktywizacyjnej w nich zawartej.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel. 67 / 26 21 081 wew. 252


   

Wągrowiec 28.02.2011

PROJEKT "WŁASNA FIRMA - TO JEST TO"

Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego w Poznaniu przygotowuje się do realizacji projektu "WŁASNA FIRMA - TO JEST TO”. Celem głównym tego projektu jest aktywne wsparcie działań osób fizycznych zamieszkujących teren powiatu wągrowieckiego - zamierzających podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek. W poprzedniej edycji projektu noszącego tytuł "PRZEDSIĘBIORCA - TO BRZMI DUMNIE" dotację inwestycyjną otrzymało 16 uczestników.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

Osobom, które zostaną zakwalifikowane do projektu zostanie umożliwione:

Zajęcie szkoleniowe będą odbywać się w Wągrowcu. Planowany termin rekrutacji sierpień 2011 roku.

Szczegółowe informacje:
Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego w Poznaniu.
61-696 Poznań, ul. Serbska 4.
Tel. 61 8261446, tel. kom. 607 392277
e-mail: stowirr@interia.pl

Osoby chętne do uczestnictwa w wyżej wymienionym projekcie proszone są o wypełnienie druku deklaracji potwierdzającej chęć uczestnictwa i złożenie jej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu
– PARTER stanowisko nr 4 / tel. 67 / 26 21 081 wew.272.

Załącznik do pobrania - PROJEKT WFTT1 - deklaracja (.doc), (.pdf)

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
tel. 67 / 26 21 081 wew.252


   

Wągrowiec 21.02.2011

UWAGA!!!!

Poszukiwane są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do pracy na stanowisku sprzątaczki.
Spotkanie z pracodawcą odbędzie się 1 marca 2011r.
o godz. 11.00 w sali 304 tut. Urzędu.

Na spotkanie prosimy zabrać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.


   

Wągrowiec 08.02.2011

UWAGA – bezpłatne szkolenia dla osób powyżej 45 roku życia

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza sp.j. z Poznania zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych dla osób powyżej 45 roku życia i pozostających bez zatrudnienia. Szkolenia realizowane są w ramach projektu "Szkolenia zawodowe - kluczem do sukcesu", którego głównym celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów wągrowieckiego
i złotowskiego.
W ramach projektu oferowane są następujące kursy:

SPOTKANIE INFORMACYJNE
16 luty 2011 /środa/ godz. 12.00
sala 304 / III piętro siedziba PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 01.02.2011

Informacja o zmianie przepisów od 1 lutego 2011 roku

1 lutego 2011r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Najważniejsze zmiany to:

 

   

Wągrowiec 01.02.2011

UWAGA!
Informacja dla osób, którym po 01.01.2009r. odmówiono przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z uwagi na nieuwzględnienie okresu zatrudnienia po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego z powodu nieodprowadzonych składek na Fundusz Pracy.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 257, poz. 1725) osoby, którym w okresie od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31.01.2011r. odmówiono prawa do zasiłku z powodu nieuwzględnienia okresu zatrudnienia, w którym pracodawca nie opłacał składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego, mogą w okresie 90 dni, tj. od dnia 01.02.2011r. do 02.05.2011r. wystąpić z wnioskiem o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Warunek posiadania okresu uprawniającego do prawa do zasiłku dla bezrobotnych rozpatrywany jest na dzień rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, bezpośrednio poprzedzającej wydanie decyzji o odmowie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych przysługuje pod warunkiem posiadania statusu bezrobotnego w dniu składania wniosku o przyznanie tego prawa.
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje od dnia złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, pok.104 i 105, tel. centrali: 67 2621081.

 

   

Wągrowiec 31.01.2011

Spotkanie dla pracodawców, przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych
oraz członków Powiatowej Rady Zatrudnienia
dotyczące profili i kierunków kształcenia w Powiecie Wągrowieckim

W piątek, 21 stycznia br. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu przeprowadził spotkanie poświecone dostosowaniu profili i kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w naszym powiecie do potrzeb lokalnego rynku pracy. Oprócz Starosty Wągrowieckiego Michała Piechockiego i Burmistrza Miasta Wągrowca Stanisława Wilczyńskiego, w spotkaniu udział wzięli: członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia ze swym przewodniczącym Michałem Kaniewskim na czele, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu [Bogdan Smykowski - ZSP nr 1 Wągrowiec, Aleksandra Wasiak - ZSP nr 2 Wągrowiec, Bogdan Koczorowski - ZSP Gołańcz, Paweł Tończyk - ZSP Damasławek] oraz lokalni przedsiębiorcy zgłaszający problemy z brakiem wykwalifikowanych pracowników [MERX Polska - Wągrowiec, Zakład Stolarsko – Tapicerski Franciszek Deminiak – Skoki, Komplexmłyn - Wągrowiec, EUROPOL MEBLE – Wągrowiec, TB HYDRO - Wągrowiec, PRO – EKO Zakład Precyzyjny Obróbki Mettalu – Wągrowiec, ZRIW „ POL – GAR” s.j. – Wągrowiec, Piekarnia Wielkopolska – Wągrowiec, IG Polska – Wągrowiec].

Jako wprowadzenie, przedstawiona została prezentacja tematyczna przygotowana przez Centrum Aktywizacji Zawodowej, działające w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu. Prezentacja zobrazowała sytuację osób bezrobotnych i absolwentów poszczególnych szkół na lokalnym rynku pracy, ukazała analizę dotyczącą zawodów deficytowych i nadwyżkowych zaobserwowanych z ciągu lat 2007 – 2010 oraz listę kierunków kształcenia w rodzimych szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2010/2011 ze wskazaniem specjalności, które są nadwyżkowe i deficytowe na rynku pracy.

Następnie zaprezentowano wyniki ankiety przygotowanej przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, pokazujący preferencje zawodowe uczniów trzecich klas gimnazjalnych z terenu powiatu wągrowieckiego oraz wyniki rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

W wyniku dyskusji postanowiono, że spotkania robocze - dotyczące kształcenia - będą organizowane częściej. Zgodnie stwierdzono, że powinny nastąpić odgórne zmiany w planach kształcenia szkół, tak aby był większy nacisk na naukę praktyczną. Wskazywano także na potrzebę inicjowania spotkań gimnazjalistów z pracodawcami oraz spotkań informacyjnych z rodzicami gimnazjalistów, gdyż to właśnie już w wieku gimnazjalnym powinno się motywować do przemyślanego wybierania szkół i swojej dalszej kariery zawodowej.

prezentacja PowerPoint

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
Tel. 67/ 26 21 081 wew. 252


   

Wągrowiec 25.01.2011

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE PLANOWANIA SZKOLEŃ NA 2011 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu przystępuje do planowania szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok.

Serdecznie zapraszamy pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, ośrodki pomocy społecznej oraz innych partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie sporządzenia PLANU SZKOLEŃ na 2011 rok.

Otrzymane od Państwa informacje dotyczące zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, pozwolą dostosować plan szkoleń do jego wymagań i potrzeb.

Oczekujemy na Państwa uwagi i propozycje do 11 lutego 2011r.

KONTAKT
(pisemnie, elektronicznie lub osobiście)

Aldona Ratajczak, Monika Zawadzka
Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy
ul. Kolejowa 22, Wągrowiec (I piętro) pokój 103
e-mail:
aldona.ratajczak@pupwagrowiec.pl
monika.zawadzka@pupwagrowiec.pl


   

Wągrowiec 20.01.2011

Projekt dla osób dotkniętych zwolnieniami grupowymi.

Firma DGA s.a. oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizują projekt „Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu”, adresowany do pracowników firm, których dotknęły lub dotkną zwolnienia grupowe. W ramach projektu można będzie skorzystać z:

Więcej informacji w Biurze Projektu
Poznań, ul. Towarowa 35
tel. 61 859 59 00
bezpłatna infolinia: 800 000 123
www.cozwielkopolska.pl


   

Wągrowiec 19.01.2011

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTODRIVE
organizuje BEZPŁATNE kursy dla osób bezrobotnych w ramach projektu DROGA DO ZATRUDNIENIA

Szkolenia skierowane są dla osób:

Osoby uczące się mogą zostać przyjęte, tylko pod warunkiem, gotowości podjęcia pracy w wymiarze co najmniej połowy etatu!

Dotyczy TYLKO osób zamieszkujących następujące powiaty:

Oferujemy szkolenia:

Kryteria wyboru uczestników:

Wymagane dokumenty:

Kontakt:
Biuro: 61 662 69 70, biuro@autodrive.com.pl, www.droga-do-zatrudnienia.pl
Kierownik projektu: Michał Spiżewski 691 347 477
Asystent kierownika: Michał Bartczak


 

Wągrowiec 14.01.2011

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile informuje, że rozpoczął się proces naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011r. W załączeniu informacje techniczne dotyczące rekrutacji oraz nazwy uczelni, które ją rozpoczynają w bieżącym roku.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
Tel. 67/ 26 21 081 wew. 252


 

Wągrowiec 13.01.2011

Spotkanie dla pracodawców, przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych
oraz członków Powiatowej Rady Zatrudnienia
dotyczące profili i kierunków kształcenia w Powiecie Wągrowieckim

21 stycznia br. na wniosek Powiatowej Rady Zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu organizuje spotkanie poświecone dostosowaniu profili i kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w naszym powiecie do potrzeb lokalnego rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyć będą: członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia, przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu oraz lokalni przedsiębiorcy zgłaszający problemy z brakiem wykwalifikowanych pracowników. Spotkanie odbędzie się 21 stycznia 2011r. (piątek) o godz. 12.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy mieszczącej się przy ulicy Kolejowej 22 w Wągrowcu - sala 304 / III piętro.

Z uwagi na wagę podejmowanych zagadnień, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu w szczególności pracodawców, którzy chcieliby zająć stanowisko w powyższej kwestii i spróbować wpłynąć na kierunki kształcenia lokalnych szkół, aby ich absolwenci mogli być wykwalifikowanymi pracownikami na rynku pracy. Ze względów technicznych, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numerem (67) 26 21 081.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
Tel. 67/ 26 21 081 wew. 252


   

Wągrowiec 13.01.2011

Chcesz uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Trwa rekrutacja do projektu "Mów mi szefie
"

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, należących do jednej z poniższych grup:
- osoby do 24 roku życia
- osoby powyżej 45 roku życia
- osoby niepełnosprawne
- osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 44 beneficjentów, a 26 spośród nich otrzyma jednorazowe dofinansowanie w wysokości do 40 tys. zł oraz 1100 zł/miesiąc przez 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Rekrutacja do projektu trwa od 29 grudnia 2010r. do 04 lutego 2011r.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać u projektodawcy w siedzibie Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego (tel. 61 677 29 54, ul. Wierzbięcice16/1, 61-568 Poznań) lub na stronie internetowej Fundacji www.firs.org.pl.

Projekt jest realizowany w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przygotował
na podstawie danych otrzymanych
z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wągrowcu
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
Tel. 67/ 26 21 081 wew. 252


   

Wągrowiec 27.12.2010

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 14.12.2010r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2010r., nr 236, poz. 1559) możliwe jest powierzenie wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy po dniu 31.12.2010r.

W związku z powyższym pracodawcy mogą rejestrować w/w oświadczenia dla pracowników z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy z terminami wykonywania pracy przypadającymi
w kolejnych latach.

Wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pouczenie dla podmiotu składającego w/w oświadczenia dostępne na stronie internetowej tut. Urzędu www.pupwagrowiec.pl.


   

Wągrowiec 22.12.2010

Informacja dla pracodawców
- darmowe stanowisko dla osób niewidomych na rynku pracy

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych przystąpiło do realizacji projektu pn. „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II” współfinansowanego ze środków EFS, którego celem jest aktywizacja osób niewidomych i tym samym zwiększenie szans ludzi z dysfunkcją wzroku na rynku pracy.

Pracodawcy zainteresowani pozyskaniem pracownika z własnym sprzętem i oprogramowaniem, profesjonalnie przeszkolonego, zaangażowanego i odpowiedzialnego - proszeni są o kontakt z projektodawcą, który za pośrednictwem swego przedstawiciela terenowego zaprezentuje możliwości stanowiska pracy i korzyści płynące z zatrudnienia osoby niewidomej. W ramach projektu jest możliwe odbycie 3 – miesięcznego stażu u pracodawcy, finansowanie którego jest założone w projekcie. Osoba niewidoma przyjęta na staż otrzyma pomoc trenera, który ułatwi podjęcie nowych obowiązków. Pracodawca bez żadnych kosztów zwiększa tym samym potencjał swojej firmy.

Więcej informacji:
Dział ds. absolwentów
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Laski, ul. Brzozowa 75 05 – 080 Izabelin
tel. 22/ 75 23 351
dzialabsolwentow@poczta.fm
www.promocjaikariera.pl
www.dzialabsolwentow.laski.edu.pl

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 17.12.2010

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że od dnia 1 stycznia 2011 roku na terenie powiatu wągrowieckiego będzie obowiązywał nowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zgodnie z art.73, ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r, nr69, poz.415 ze zmianami), okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych uzależniony jest od wysokości stopy bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku.

Według oficjalnego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego , na koniec czerwca 2010 roku stopa bezrobocia w Polsce ukształtowała się na poziomie 11,7%, natomiast na terenie powiatu wągrowieckiego – 18,2%. Tym samym stopa bezrobocia dla naszego powiatu przekroczyła 150% stopy krajowej (155%), uprawniając bezrobotnych do nabywania od 1 stycznia 2011 roku zasiłku dla bezrobotnych na okres 12 miesięcy.


   

Wągrowiec 09.11.2010

UWAGA - BEZPŁATNE SZKOLENIA

Centrum Języków Obcych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje drogą do lepszej przyszłości” zaprasza osoby po 45 roku życia, pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu 2 lat, do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

W ramach zajęć szkoleniowych Projektodawca zapewnia: zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu: 669-990-216
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Przygotował:
Daniel Plewa


   

Wągrowiec 30.09.2010

Informacja dla szukających pracy

Uruchomiony został portal internetowy www.wymienprace.pl umożliwiający wymianę miejsca pracy między pracownikami mającymi ten sam zawód, mieszkającymi w dwóch różnych miejscach, jednak nie mającymi możliwości podjęcia pracy w miejscu zamieszkania.

www.wymienprace.pl – Twoja możliwość znalezienia pracy w miejscu zamieszkania


 

 

Wągrowiec 31.08.2010

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bezpłatny kurs przedstawiciela handlowego


Centrum Szkoleń Marleny Płonki zaprasza do uczestnictwa w organizowanym szkoleniu w projekcie pt. ”Przedstawiciel handlowy – nowy zawód lepsza przyszłość” współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest kierowany do: pozostających bez zatrudnienia osób dorosłych ( w wieku od 18 do 24 roku życia) z województwa Wielkopolskiego, z powiatów: wągrowieckiego, czarnkowskiego – trzcianeckiego, chodzieskiego oraz złotowskiego.
”PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – NOWY ZAWÓD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”, nr projektu WND-POKL.06.0101-30-149/10

Szkolenie na Przedstawiciela handlowego odbędzie się w czterech edycjach:
I Edycja – październik 2010r.-grudzień 2010r.
+ Prawo jazdy kat. B
II Edycja – luty 2011r. – kwiecień 2011r.
+ prawo jazdy kat. B
III Edycja – czerwiec 2011r. – sierpień 2011r.
+ Prawo jazdy kat. B
IV Edycja – październik 2011r. – grudzień 2011r.

Zajęcia będą odbywały się w Pile, każdy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium w wysokości 4,00 zł obecności na każdej godzinie lekcyjnej szkolenia na przedstawiciela handlowego oraz za każdą godzinę kursu nauki jazdy kat. B.
Program szkolenia obejmuje 100 godzin lekcyjnych szkolenia oraz 48 godzin lekcyjnych usług doradczych.
Zasady rekrutacji oraz zakres tematyczny szkolenia dostępne na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu:

ul. Lotnicza 3, pokój 109
64-920 Piła
Tel./fax.(67)349 15 20
www.centrum.stargard.pl