Szkolenia 2014
data aktualizacji: 28.03.2014CAZ - 633/02/04/MZ/2014  

Wągrowiec 28.03.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 07.04.2014r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

Kurs dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia.

Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.
Cel szkolenia: Uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) 

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, piętro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka
specjalista
ds. rozwoju zawodowego


CAZ - 633/02/03/MZ/2014  

Wągrowiec 24.03.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 31.03.2014r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

Kurs z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych – I WJO.

Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.
Cel szkolenia: Uzyskanie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych – I WJO.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, piętro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka
specjalista
ds. rozwoju zawodowego


CAZ - 633/02/02/MZ/2014  

Wągrowiec 14.02.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 25.02.2014r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

Kurs prawa jazdy kat. CE

Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, która posiada prawo jazdy kat. C.
Cel szkolenia: Przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. CE.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.

Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, pietro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka
specjalista
ds. rozwoju zawodowego


CAZ - 633/02/01/MZ/2014  

Wągrowiec 13.02.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 19.02.2014r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

Kurs programisty – kod 213201

Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.
Cel szkolenia:
nabycie umiejętności z zakresu programowania.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.

Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, pietro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka
specjalista
ds. rozwoju zawodowego


Wągrowiec 21.01.2014

 

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o skierowanie na:

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną lub w siedzibie urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
Tel. (67) 26 21 081 wew. 277, 264 ( pok. 103).

Przygotowała:
Monika Zawadzka
specjalista ds. rozwoju zawodowego


CAZ - 633/02/12/MZ/2013  

Wągrowiec 25.10.2013

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 30.10.2013r., do godz. 10.00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:
pilarz-drwal
Szkolenie skierowane jest do 2 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.
Cel szkolenia:
Uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku pilarz - drwal
Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.

Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, piętro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka
specjalista
ds. rozwoju zawodowego


CAZ - 633/02/11/MZ/2013  

Wągrowiec 18.10.2013

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 28.10.2013r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:
operator koparko – ładowarki wszystkie typy kl. III

Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.
Cel szkolenia:
Uzyskanie uprawnień operatora koparko – ładowarki wszystkie typy kl. III
Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.

Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, pietro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka
specjalista
ds. rozwoju zawodowego


   

Wągrowiec 04.10.2013

 

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje realizację wniosków o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.

Powodem takiej decyzji jest wyczerpanie środków finansowych na realizację tych wniosków w 2013r.


CAZ -633/02/10/MZ/2013  

Wągrowiec 04.10.2013

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 14.10.2013r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C1, C1+E, C, C+E.
Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.
Cel szkolenia:
Uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.
Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.

Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, pietro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka
specjalista
ds. rozwoju zawodowego


CAZ -633/02/09/MZ/2013  

Wągrowiec 16.08.2013

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 26.08.2013r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:
Kurs na licencję II stopnia pracownika ochrony.
Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.
Cel szkolenia:
Uzyskanie licencji II stopnia pracownika ochrony.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia
wskazane przez osobę uprawnioną)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, pietro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.

 

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka
Starszy specjalista
ds. rozwoju zawodowego


CAZ -633/02/08/MZ/2013  

Wągrowiec 16.08.2013

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 26.08.2013r.propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:
Kurs certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych w zakresie przewozu rzeczy.
Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.
Cel szkolenia:
Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, pietro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.

 

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka
Starszy specjalista
ds. rozwoju zawodowego


CAZ -633/02/07/MZ/2013  

Wągrowiec 29.07.2013

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 06.08.2013r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:
Szkolenia okresowego kierowcy.

Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, która uzyskała prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009r.
Cel szkolenia:
Uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.

Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, pietro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka
Starszy specjalista
ds. rozwoju zawodowego


CAZ -633/02/06/AR/2013  

Wągrowiec 19.06.2013

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 26.06.2013r. do godz. 15.30, sekretariat pok. 202, II piętro, propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie: Szkolenia aktywizującego z udziałem psychologa, realizowanego w ramach programów specjalnych „Aktywni nad Nielbą” i „Powrót nad Nielbą”. Do każdego programu musi być prowadzona osobna dokumentacja szkolenia.

Szkolenie realizowane będzie dla 20 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz 25 osób w wieku 31-49 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, w 3 grupach.

Szkolenie musi liczyć 25 godzin zegarowych dla każdej grupy i powinno zostać zrealizowane w terminach:

Ostateczne terminy realizacji szkolenia dla grupy II i III zostaną wskazane przez PUP w Wągrowcu na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia. Jednocześnie instytucja szkoleniowa musi pozostawać do dyspozycji PUP w Wągrowcu do dnia 31.10.2013r.

Program szkolenia powinien zawierać tematykę:

Min. 5 godzin zajęć w każdej grupie musi być przeprowadzone przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z uwagi na wartość zamówienia.

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.

Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Druki do pobrania: oferta szkoleniowa (.doc, .pdf), program szkolenia (.doc, .pdf) i harmonogram szkolenia (.doc, .pdf), umowa szkoleniowa (.doc, .pdf).

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (.doc, .pdf).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, tel. 67 2621 081 w. 264.


CAZ - 633/02/05/MZ/2013  

Wągrowiec 11.06.2013

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 19.06.2013r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:
Kursu obsługi kasy fiskalnej
Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.
Cel szkolenia:
Nabycie umiejętności obsługi kasy fiskalnej.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, piętro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka
Starszy specjalista
ds. rozwoju zawodowego


   

Wągrowiec 13.05.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza osoby bezrobotne do skorzystania ze szkoleń indywidualnych.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną lub w siedzibie urzędu.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
Tel. (67) 26 21 081 wew. 277, 264 ( pok. 103).

Przygotowała:
Monika Zawadzka
Starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego


CAZ - 633/02/04/MZ/2013  

Wągrowiec 07.05.2013

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 15.05.2013r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:
Kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C, C1, CE, C1E
Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.
Cel szkolenia:
Uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu,
ul. Kolejowa 22, pietro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka
Starszy specjalista
ds. rozwoju zawodowego


CAZ - 633/02/03/MZ/2013  

Wągrowiec 25.03.2013

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 04.04.2013r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:
Kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu rzeczy.

Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.
Cel szkolenia:
Uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu,
ul. Kolejowa 22, pietro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264

Sprawę prowadzi
Monika Zawadzka
Starszy specjalista
ds. rozwoju zawodowego


CAZ - 633/02/02/MZ/2013  

Wągrowiec 25.02.2013

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 05.03.2013r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:
Kursu prawa jazdy kat. CE

Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, która posiada prawo jazdy kat. C.

Cel szkolenia:
Przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. CE.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej
(do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, piętro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.

Sprawę prowadzi
Monika Zawadzka
Starszy specjalista
ds. rozwoju zawodowego


CAZ - 633/02/MZ/2013  

Wągrowiec 01.02.2013

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 07.02.2013r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu:
Termowizja w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:
Nabycie umiejętności poprawnego wykonywania pomiaru kamerą termowizyjną zgodnie z obowiązującymi normami.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej
( do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


CAZ - 633/01/MZ/2013  

Wągrowiec 30.01.2013

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 08.02.2013r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:
Kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu rzeczy.

Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:
Uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej
(do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


   

Wągrowiec 23.01.2013

 

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o skierowanie na: SZKOLENIE INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ BEZROBOTNĄ

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną lub w siedzibie urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków:
Tel. (67) 26 21 081 wew. 277, 264 ( pok. 103).

Przygotowała:
Monika Zawadzka
Starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego


   

Wągrowiec 19.11.2012

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje realizację wniosków o dofinansowanie szkoleń indywidualnych.

Powodem takiej decyzji jest wyczerpanie środków finansowych na realizację tych wniosków w 2012r.


CAZ - 633/12/MZ/2012  

Wągrowiec 12.11.2012

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 15.11.2012r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:

Kursu w zakresie: Spawanie metodą TIG 141.
Szkolenie obejmuje: 80 godz. zajęć praktycznych i 23 godz. zajęć teoretycznych.
Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika szkolenia do uzyskania uprawnień do spawania zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr W-07/IS-03.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej
( do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych ( do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/
szkolenia indywidualne).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu,
ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


CAZ - 633/11/MZ/2012  

Wągrowiec 25.09.2012

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 03.10.2012r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:

Kursu prawa jazdy kat. C

Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestnika szkolenia do uzyskania: Prawa jazdy kat. C.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej
(do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


CAZ - 633/10/MZ/2012  

Wągrowiec 23.08.2012

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 31.08.2012r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:
Kursu prawa jazdy kat. C

Szkolenie skierowane jest do 1 lub 2 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestnika szkolenia do uzyskania: Prawa jazdy kat. C.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej
(do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/ szkolenia indywidualne).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


CAZ - 633/10/AR/2012  

Wągrowiec 12.07.2012

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 18.07.2012r. do godz. 15.00, sekretariat pok. 202, II piętro, propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie: Szkolenia aktywizującego z udziałem psychologa, realizowanego w ramach programu specjalnego „Dojrzali nad Nielbą”.

Szkolenie realizowane będzie dla 33 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, w 2 grupach.

Szkolenie musi liczyć 25 godzin zegarowych dla każdej grupy i powinno zostać zrealizowane w terminach:

I grupa (ok. 18 osób) – od 23.07.2012r do 27.07.2012
II grupa (ok. 15 osób) – I połowa sierpnia 2012r.

Program szkolenia powinien zawierać tematykę:

Min. 5 godzin zajęć w każdej grupie musi być przeprowadzone przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.

Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, tel. 67 2621 081 w. 264.


CAZ - 633/09/MZ/2012  

Wągrowiec 22.06.2012

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 29.06.2012r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:

Kursu prawa jazdy kat. C

Szkolenie skierowane jest do 1 lub 2 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika szkolenia do uzyskania: Prawa jazdy kat. C.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu,  ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


CAZ - 633/08/MZ/2012  

Wągrowiec 30.05.2012

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 11.06.2012r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:

Szkolenia okresowego kierowcy

Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, która uzyskała prawo jazdy kat. C w 1992r.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika szkolenia do uzyskania: Świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej ( do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych ( do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


CAZ - 633/07/MZ/2012  

Wągrowiec 10.05.2012

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 21.05.2012r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:

Kursu prawa jazdy kat. C

Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika szkolenie do zdania egzaminu na prawo jazdy kat. C 

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


CAZ - 633/06/MZ/2012  

Wągrowiec 25.04.2012

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 08.05.2012r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:

Kursu prawa jazdy kat. E do C

Szkolenie skierowane jest do 2 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do zdania egzaminu na prawo jazdy kat. E do C. 

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


CAZ - 633/05/MZ/2012  

Wągrowiec 04.04.2012

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 12.04.2012r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:

Kursu operatora koparko-ładowarki

Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika do nabycia uprawnień do pracy stanowisku operatora koparko-ładowarki wraz z egzaminem państwowym.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


CAZ - 633/04/AR/2012  

Wągrowiec 15.03.2012

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 21.03.2012r.propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:

Kursu prawa jazdy kat. C.

Szkolenie skierowane jest do 1 lub 2 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu na prawo jazdy kat. C.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne. Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia indywidualne)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia indywidualne).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


   

Wągrowiec 27.02.2012

 

UWAGA!!!
INFORMACJA SKIEROWANA DO JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH!

W związku z realizacją projektu „Lepsza kadra” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o zamiarze zorganizowania w marcu 2012 roku szkolenia dla 17 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu obejmującego zakres: warsztatów pośrednika pracy i doradcy zawodowego współdziałających z pozostałymi pracownikami kluczowymi oraz zajmującymi się bezpośrednią aktywizacją zawodową w realizacji znowelizowanych standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy [Rozporządzenie MPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 12 grudnia 2011r.– Dz.U. nr 279 poz.1641].

Odbiorcami szkoleń będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu. W skład tej 17 - osobowej grupy wchodzić będą: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjalista ds. programów, specjaliści ds. rozwoju zawodowego oraz lider Klubu Pracy, a także inni pracownicy zajmujący się aktywizacją osób bezrobotnych.

Termin realizacji szkolenia: marzec 2012

Cena szkolenia powinna obejmować całkowite koszty: wyżywienia, ubezpieczenia uczestników i realizacji szkolenia, ewentualnego dojazdu czy noclegu.

Czas realizacji szkolenia: 2 dni - nie mniej niż 10 godzin zegarowych. Szkolenia planowane są jako dwudniowe, miejscowe albo wyjazdowe, a lokalizacja zależy od zaproponowanej oferty [czas dojazdu do miejsca szkolenia - max. 1 godzina].

W związku z powyższym, zapraszamy jednostki szkoleniowe do składania propozycji realizacji wyżej opisanego szkolenia ze szczegółowym programem. Termin składania propozycji do PUP Wągrowiec upływa 2 marca br.

Złożenie propozycji szkoleniowej nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowych nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Szczegółowe informacje:
Sławomir Maciaszek, tel. (067) 26 21 081 wew. 252, pok. 203 / II p. siedziby PUP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Lepsza kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-036/09 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-036/09-00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w region
ie

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


CAZ - 633/03/AR/2012  

Wągrowiec 22.02.2012

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 29.02.2012r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:

Kursu prawa jazdy kat. C.

Szkolenie skierowane jest dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu na prawo jazdy kat. C.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej
(do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia indywidualne)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia indywidualne).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu,  ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


CAZ - 633/02/MZ/2012  

Wągrowiec 09.02.2012

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 16.02.2012r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:
Kursu prawa jazdy kat. C.

Szkolenie skierowane jest dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu na prawo jazdy kat. C.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia indywidualne)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych ( do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia/szkolenia indywidualne).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


CAZ -633/01/MZ/2012  

Wągrowiec 01.02.2012

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 10.02.2012r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:

Kursu kwalifikacji wstępnej dla kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. CE w 2011r. i nie ukończył 21 lat.
Szkolenie skierowane jest dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestnika do nabycia uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego wraz z egzaminem państwowym.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka rozwój zawodowy/szkolenia indywidualne).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


   

Wągrowiec 04.11.2011

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje realizację wniosków o finansowanie szkoleń indywidualnych.

Powodem takiej decyzji jest wyczerpanie środków finansowych na realizację tych wniosków w 2011r.

 

 

 

Wągrowiec, 04.11.2011r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

CAZ -633/06/MZ/2011  

Wągrowiec 13.09.2011

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 21.09.2011r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie:

Cel szkolenia:

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej
( do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych ( do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


CAZ -633/05/MZ/2011  

Wągrowiec 23.08.2011

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 29.08.2011r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

Cel szkolenia:

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej
(do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych ( do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.


CAZ -633/04/MZ/2011  

Wągrowiec 07.06.2011

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 14.06.2011r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III - dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Przygotowanie do egzaminu państwowego.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej
(do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 264 i 277.

 

 

 

Wągrowiec, 07.06.2011r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

CAZ -633/02/MZ/2011  

Wągrowiec 20.05.2011

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 24.05.2011r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

Kurs podstawowy i cysterny ADR - dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestnika do uzyskania uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki i luzem oraz do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternie.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie
art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej
(do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia)

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 264 i 277.

 

 

 

Wągrowiec, 20.05.2011r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

CAZ -633/01/MZ/2011  

Wągrowiec 10.05.2011

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 12.05.2010r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

Kurs: operator koparko-ładowarek klasa III z rozszerzeniem na Pelikana- dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestnika do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Przygotowanie do egzaminu państwowego.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.
Wzory: oferty szkoleniowej, programu i harmonogramu szkolenia, umowy szkoleniowej
(do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia)

 

 

 

Wągrowiec, 10.05.2011r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu