Ogłoszenia - archiwum - 2009 rok
data aktualizacji: 09.10.2009Archiwum ogłoszeń

2012 rok

2010 rok

2007 rok

2012 rok

2009 rok

2006 rok

2011 rok

2008 rok

2005 rok


   

Wągrowiec 22.12.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że od 01 stycznia 2010 r. zmienia się wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

Bezrobotni, którzy nabędą prawo do pobierania zasiłku po 01 stycznia 2010 r., otrzymają zasiłek wg nowych zasad. Zróżnicowana zostanie wysokość pobieranego świadczenia. Podstawowa wysokość zasiłku wyniesie:

Osoba posiadająca udokumentowany staż pracy:

Osoby, które obecnie pobierają zasiłek i te osoby, które nabędą prawo do pobierania zasiłku do 31 grudnia 2009 r. będą otrzymywały zasiłek w dotychczasowej wysokości, tj. 575 zł brutto (wysokość zasiłku podstawowego 100%).

Zmieni się także wysokość stypendium z tytułu odbywania stażu – od 1 stycznia 2010r. będzie to 860,40 zł brutto miesięcznie (120 % zasiłku podstawowego). Nowe stawki wprowadzone zostaną 1 stycznia 2010r. i przyznawane będą osobom, które nabędą do nich prawo w nowym roku.

Podstawa prawna
Art. 1 pkt 49, art.24 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 6, poz. 33).

 

 

 

Wągrowiec, 22.12.2009r.


   

Wągrowiec 22.12.2009

Projekty dla osób bezrobotnych realizowane przez inne jednostki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nazwa

Uczestnicy

Kontakt

1

Bezpłatne szkolenia
 • prawo jazdy kat. C
 • operator wózka jezdniowego
 • profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 • prawo jazdy kat. B i przedstawiciel handlowy
Osoby bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia z powiatu wągrowieckiego, powyżej 45 roku życia OSK Autodrive
ul. Jarochowskiego 48a
60-248 Poznań
Tel: 061 662 69 70
0691 347 477
www.autodrive.com.pl
biuro@autodrive.com.pl
2 „Kierunek – praca”
Szkolenia i doradztwo zawodowe, które pomogą poruszać się po rynku pracy, przygotować dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy o pracę, posługiwać się komputerem w biurze.
Osoby po 45 roku życia, bezrobotne i nieaktywne zawodowo z terenu powiatu wągrowieckiego DEA Konsulting
ul. Konopnickiej 6/4,
60-771 Poznań
tel. 061 661 12 00,
061 624 72 98
biuro@deakonsulting.pl
www.kierunek-praca.pl
3 „EDUKACJA NASZĄ SZANSĄ”
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG
Osoby pow. 18 roku życia, zamieszkałe na terenie gminy Mieścisko EUROPROJEKT
ul. Ciechocińska 94
60-473 Poznań
tel. 061 842 25 19
maria-kobek@op.pl
Urząd Gminy Mieścisko pok. 3
4 „Spraw by 45+ stało się Twoim atutem na rynku pracy”
 • kurs komputerowy ECDL
 • kurs obsługi wózków widłowych
 • kurs na prawo jazdy kat. C lub C+E
Osoby po 45 roku życia, bez zatrudnienia w tym zarejestrowanych jako bezrobotne i poszukujące pracy z terenu powiatu wągrowieckiego „Profi-Kurs” Sp. z o.o.
ul. Winna 2a
61-658 Poznań
tel. 067 349 94 40
skarżucha@profikurs.pl
www.45atutem.com.pl

5

“Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”
Szkolenia dotyczące komunikacji, asertywności, stresu, autoprezentacji, organizacji pracy, posługiwania się komputerem, technologią informacyjną
Niepracujące osoby niepełnosprawne z terenu woj. Wielkopolskiego, zarejestrowane oraz niezarejestrowane w PUP Biuro Consultingowo – Handlowe GWARANCJA
ul. Szeherezady 27
60-195 Poznań
Tel. 061 662 55 20,
607 826 236
gwarancja@gwarancja.com.pl
6 “Szkolenia I doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa”
Szkolenia:
- pracownik biurowy;
- przedstawiciel handlowy;
- magazynier;
- kasjer handlowy;
- język angielski.
Zwrot kosztów dojazdu, catering i materiały szkoleniowe.
Rolnicy zamierzający podjąć pracę lub działalność poza rolnictwem z terenu woj. Wielkopolskiego z wykształceniem co najwyżej średnim. Regionalne Biuro Projektu
ul. Ogrodowa 28
62- 561 Ślesin
tel. 519 323 886
www.przyszloscrolnikow.pl
7 „Przedsiębiorca to brzmi dumnie”
Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności oraz nabycie kompetencji i wiedzy w zakresie indywidualnej przedsiębiorczości.
Osoby z powiatu wągrowieckiego do 25 lat, zarejestrowane w PUP, z wykształceniem co najmniej średnim. Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Serbska 4, 61-696 Poznań
tel. 061 826 14 46, 607 961 464
Punkt Konsultacyjny
ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec
tel. 067 26 20 108 w.72,
607 691 536
stowirr@interia.pl
www.przedsiebiorca-tobrzmidumnie.pl
8 „Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy”
- kurs na prawo jazdy kat. B
- kurs z zakresu aktywnych form sprzedaży
- doradztwo zawodowe z budowania własnej kariery zawodowej
Osoby bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane) przez okres co najmniej 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat z terenu powiatu wągrowieckiego, a w szczególności: kobiety, osoby do 25 lat, osoby niepełnosprawne, osoby pow. 45 lat, osoby z terenów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców. PRIMATT – EUROAKADEMIA
ul. Kościuszki 28
62-100 Wągrowiec
Tel. 501 744 123
euroakademia@primatt.pl
www.primatt.pl

   

Wągrowiec 16.12.2009

Firma NS Konsulting zaprasza na bezpłatne szkolenia dla rolników w ramach projektu:

"Szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa w woj. wielkopolskiego"

Dzięki wsparciu w postaci specjalistycznych szkoleń osoby pozostające bez zatrudnienia wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy i zwiększą swoją aktywność zawodową.

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu skierowane są do rolników i domowników gospodarstw rolnych, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie www.przyszloscrolnikow.pl

Okres rekrutacji trwa od 02.11.2009 r. do 31.12.2009 r.
W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt pod nr tel. kom. 519 323 886.


   

Wągrowiec 16.12.2009

W dniu 15.12.2009 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu odbyło się spotkanie z kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej z naszego powiatu. Celem spotkania było m.in. podpisanie Porozumień regulujących wzajemną współpracę.


   

Wągrowiec 16.12.2009

Powiat Wągrowiecki w czołówce rankingu powiatów wielkopolskich w pozyskiwaniu środków EFS !

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu we współpracy z konsorcjum PAG Uniconsult Sp. z o.o. i Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o. przygotował raport końcowy z badań dotyczących Barier w aplikowaniu o środki z EFS przez Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa wielkopolskiego. Badanie zostało zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracowanie to obejmuje: diagnozę barier utrudniających lub uniemożliwiających jednostkom aplikowanie o środki EFS, oszacowanie zainteresowania jednostek ubieganiem się o dofinansowanie projektów, identyfikacja czynników zwiększających zainteresowanie aplikowaniem o środki EFS i analizę możliwości absorpcyjnych JST. W badaniu uwzględniono skuteczność, efektywność i adekwatność działań jednostek JST.

Powiat Wągrowiecki przoduje w pozyskiwaniu środków EFS. Zajmuje pierwsze miejsce wraz z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim w rankingu powiatów wielkopolskich pod względem liczby złożonych projektów EFS. Na wysokie miejsce Powiatu Wągrowieckiego miała wpływ wysoka skuteczność w aplikowaniu ośrodku UE poszczególnych jednostek powiatowych – także Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.

Bariery
w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego
w województwie wielkopolskim.
(dokument PDF)

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec
16.12.2009r.


   

Wągrowiec 08.12.2009

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO – PROMOCYJNE
„PRACA NA MIARĘ TWOICH POTRZEB
–elastyczne i alternatywne formy zatrudnienia”

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa planuje zorganizować spotkanie informacyjno – promocyjne na temat elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia. Spotkanie to odbędzie się 15 grudnia br. o godz. 11.00 w Sali Zielonej wągrowieckiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego WIELSPIN. Będzie ono realizowane w ramach wielkopolskiej kampanii informacyjno – promocyjnej „PRACA NA MIARĘ TWOICH POTRZEB”, współfinansowanej ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły spotkania zestawione zostały poniżej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do skorzystania z powyższego zaproszenia.

Sporządził:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 01.12.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS nowych legitymacji ubezpieczeniowych, osoby bezrobotne będą zobowiązane do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, tj. zaświadczenia wydanego przez Urząd.

Osoby bezrobotne, które mają legitymacje ubezpieczeniowe, będą mogły w dalszym ciągu używać ich do poświadczenia ubezpieczenia zdrowotnego.

Jednocześnie przypominamy, że brak dokumentu poświadczającego upoważnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, nie może być przyczyną ich odmowy: odpowiedni dokument można bowiem przedstawić w ciągu 7 dni od zakończenia udzielania świadczenia.

Dokument poświadczający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych (zaświadczenie, wpis w legitymacji ubezpieczeniowej) zachowuje ważność przez 30 dni.


   

Wągrowiec 27.11.2009

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że firma doradcza Biuro Consultingowo – Handlowe GWARANCJA planuje przeprowadzić bezpłatne trzydniowe szkolenie dla osób niepełnosprawnych na terenie Wągrowca.

Tematyka szkolenia obejmuje : rozwój interpersonalny, aktywizację zawodową oraz obsługę komputera. Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczoną kadrę trenerską. Podczas szkolenia zapewniona będzie opieka psychologa oraz pełne wyżywienie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Informacji na temat szkolenia udzielamy w pokoju nr 203, II piętro
Tel. 067 26 21 081 wew. 252

 

 

 

Wągrowiec, 27.11.2009r.


   

Wągrowiec 26.11.2009

 

UWAGA!!!
AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy do udziału w projekcie skierowanym do niepracujących osób niepełnosprawnych zameldowanych i zamieszkałych na terenie wielkopolski, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, długotrwale bezrobotne, a także osoby nie pracujące, które nie widnieją w rejestrach PUP).
Co daje szkolenie:

Szkolenie 3 dniowe w grupach 15 osobowych. Termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia po zebraniu grupy, przewiduje się na grudzień 2009 na terenie w którym zbierze się grupa. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

Projekt finansowany ze środków unijnych w ramach POKL 6.1, dotyczy organizacji szkoleń z zakresu praw i obowiązków Osób Niepełnosprawnych na rynku pracy.

Biuro Consultingowo – Handlowe GWARANCJA
ul. Szeherezady 27
60-195 Poznań
tel. 061 662 55 20
fax 061 662 55 22
e-mail: gwarancja@gwarancja.com.pl


   

Wągrowiec 23.11.2009

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EUROPROJEKT Maria Kobek
ul. Ciechocińska 94, 60-473 Poznań

zaprasza do wzięcia udziału w projekcie
"EDUKACJA NASZĄ SZANSĄ!"
 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku od 18 roku życia, zamieszkałe na terenie gminy Mieścisko zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych

Organizujemy

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG

Uczestnikami projektu mogą być osoby: zameldowane na terenie gminy Mieścisko, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (niepracujące i nie zarejestrowane w PUP).

Zainteresowanych prosimy o złożenie dokumentów e-mailem, listownie lub osobiście w dniach 1 - 30 listopada 2009 r. do firmy EUROPROJEKT Maria Kobek ul. Ciechocińska 94, 60-473 Poznań tel. 061-842-25-19, e-mail: maria-kobek@op.pl lub w Urzędzie Gminy Mieścisko, w pokoju nr 3

Dokumenty można otrzymać w Urzędzie Gminy Mieścisko (pokój 3) lub pobrać ze strony internetowej: www.europrojektpoznan.pl

Wszystkie zajęcia całkowicie bezpłatne!


   

Wągrowiec 20.11.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu uczestniczył w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym dla przedsiębiorców oraz przyszłych przedsiębiorców, które odbyło się w dniu 9 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Wśród prelegentów, omawiających źródła pozyskiwania środków finansowych na inwestycje oraz tworzenie miejsc pracy, znaleźli się także przedstawiciele: Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.


   

Wągrowiec 05.11.2009

Masz 45 lub więcej lat?
Jesteś osobą bezrobotną?

Chcesz to zmienić i bezpłatnie zdobyć wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci znaleźć pracę?
Weź udział w skierowanym do mieszkańców powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego, wągrowieckiego i złotowskiego projekcie:

Kierunek praca
warsztaty doskonalenia zawodowego dla osób 45+

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia obejmującego:

Uczestnikom zapewniamy:

Zapisy i informacje - Biuro Projektu:
DEA Consulting, ul. Konopnickiej 6/4, 60-771 Poznań
tel. (61) 66 11 200, (61) 62 47 298, fax. (61) 62 47 741
email: biuro@deaconsulting.pl
www.kierunek-praca.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Spotkanie informacyjne:
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
16 listopada 2009r. godz. 11:00
sala 304 / III piętro


   

Wągrowiec 04.11.2009

POLSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

serdecznie zaprasza na konferencję:

ZATRUDNIANIE W DOBIE KRYZYSU:
Rehabilitacja zawodowa i rehabilitacja społeczna;
Doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
17 listopada 2009 r.
Poznań

Odpowiemy na te i inne pytania, szczególnie ważne w dobie kryzysu i debat nad ograniczaniem wydatków na działalność społeczną Państwa.

Konferencja odbędzie się:
17 listopada 2009 roku, o godz. 11.00,
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
Al. Niepodległości 16

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 14 listopada 2009 – telefonicznie na numer: 512 471 997 lub mail: instytucje@popon.pl

KONFERENCJI TOWARZYSZYĆ BĘDZIE GIEŁDA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al.. Niepodległości 16
godziny: 11.00-13.00.

Prosimy pracodawców, instytucje i organizacje, o zgłaszanie mailem lub telefonicznie ofert pracy lub udziału w giełdzie. Prosimy także wszystkich, którzy mają w naszej bazie oferty pracy o ich uaktualnienie.

Prosimy o potwierdzenie udziału w giełdzie do dnia 14 listopada 2009 – telefonicznie na numer 061 875 09 56 lub mail: biuro@poznan.popon.pl

Polska Organizacja Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 34/2, 00-141 Warszawa
tel. 022 620 32 02
biuro@popon.pl
www.popon.pl, www.lodolamacze.info.pl

   

Wągrowiec 02.11.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje realizację szkoleń grupowych, wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne oraz wniosków o finansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych.

Powodem takiej decyzji jest wyczerpanie środków finansowych na realizację szkoleń i finansowanie studiów podyplomowych w 2009r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania wniosków w przyszłym roku.


   

Wągrowiec 30.10.2009

SPOTKANIE INFORMACYJNE

„Finansowanie działalności MSP
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
oraz z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego”.


Szanowni Państwo,

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich mieszczący się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Powiatowy Urząd Pracy mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym:

„Finansowanie działalności MSP z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Spotkanie adresowane jest do właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem spotkania jest przedstawienie możliwości uzyskania przez przedsiębiorców dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP.

W spotkaniu udział wezmą również pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, którzy zaprezentują zasady przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz warunki uzyskania przez przedsiębiorców refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 9 listopada 2009 r. o godzinie 15:30 w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, sala nr 109 (sesyjna). Z poważaniem


Michał Piechocki
Starosta Wągrowiecki

Informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerem tel.: (0-67) 26–80-508

Spotkanie informacyjne
9 listopada 2009 r.
„Finansowanie działalności MSP
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
oraz z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Program spotkania

15:30 Powitanie uczestników spotkania
15:40 – 16:00 Zasady przyznawania bezrobotnemu środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej oraz warunki uzyskania przez przedsiębiorców refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej -
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
16:00 – 16:40 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – Działanie 1.2 - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wągrowcu
16:40– 17:00 Przerwa kawowa
17:00 – 17:40 Przykład możliwości sfinansowania realizacji projektu objętego dotacją w ramach Działania 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 –
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
17:40 - 18:00 Podsumowanie spotkania – możliwość konsultacji indywidualnych

Spotkanie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przez budżet Państwa.


   

Wągrowiec 07.10.2009

Uwaga!

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wstrzymuje realizację wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.
Powodem takiej decyzji jest osiągnięcie maksymalnego poziomu zobowiązań finansowych na 2010 rok.
Pracodawców zainteresowanych organizacją stażu zapraszamy do składania wniosków w przyszłym roku.


   

Wągrowiec 07.10.2009

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i pracodawcom na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy składać w terminie do dnia 30 października 2009 r.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 102, I piętro.


   

Wągrowiec 30.09.2009

Jeżeli masz mniej niż 30 lat, posiadasz wykształcenie co najmniej średnie, znasz język angielski w mowie i piśmie, skorzystaj z nowej formy pomocy: „PRAKTYKI ABSOLWENCKIEJ” (Dz.U. z 2009r. Nr 127, poz. 1052), dającej możliwość uzyskania doświadczenia oraz nabycia umiejętności praktycznych w zawodzie: pracownik sekretariatu.

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju 103, w tut. Urzędzie, tel. 067 26 21 081 w. 277.


   

Wągrowiec 29.09.2009

UWAGA!!!

Pilnie poszukiwana osoba bezrobotna powyżej 45 roku życia na kurs operatora koparko-ładowarki - Informacje II piętro - pokój 206.
Tel. 26 21 081 wew. 279


   

Wągrowiec 11.09.2009

UWAGA - WAŻNE dla PRACODAWCÓW

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U.Nr 136, poz.1119) – od dnia 26 sierpnia 2009 r. powiatowe urzędy pracy mogą realizować zadania określone w ustawie z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U.Nr 125, poz. 1035).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy na wniosek przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych, który utworzył fundusz szkoleniowy, starosta może dofinansować z Funduszu Pracy, na warunkach określonych w umowie zawartej z przedsiębiorcą, koszty szkolenia pracowników skierowanych na szkolenie za okres nieprzekraczający 6 miesięcy oraz koszty studiów podyplomowych skierowanych pracowników za okres nieprzekraczający 12 miesięcy, pod warunkiem, że szkolenie lub studia podyplomowe są uzasadnione jego obecnymi lub przyszłymi potrzebami.


Bliższych informacji można uzyskać w tut. PUP – pokój 206.

Treść ustawy


   

Wągrowiec 24.08.2009

Projekty dla osób bezrobotnych realizowane przez inne jednostki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

L.p.

Nazwa

Uczestnicy

Kontakt

1

„Wreszcie rozkwitam”
Warsztaty psychoedukacyjne,
warsztaty przedsiębiorczości,
warsztaty zawodowe (zajęcia z florystyki)

Bezrobotne kobiety z powiatu wągrowieckiego

Polska Szkoła Florystyczna
tel. 061 87 10 799
www.psf.pl

2

„Nowoczesna księgowa szansą
na podniesienie kwalifikacji zawodowych”
Szkolenie z zakresu księgowości i rachunkowości

Bezrobotne kobiety do 25r. życia lub powyżej 45 roku życia lub długotrwale bezrobotne lub studiujące zaocznie

Euro-konsult
ul. Kossaka 118
64-290 Piła
tel. 067 21 48 441
www.euro-konsult.pl

3 Operator koparko-ładowarki Osoby z województwa Wielkopolskiego bez zatrudnienia, niezarejestrowane w PUP

4

„My kobiety”
Szkolenia:
- Język angielski,
- Język niemiecki,
- Pełnomocnik Funduszy Europejskich,
- Doradztwo zawodowe

Kobiety pozostające bez zatrudnienia zamieszkałe na terenie powiatu z wykształceniem średnim

O.K. Centrum Języków
Obcych Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 8
64-500 Szamotuły
tel. 061 29 23 373
kom. 665 990 216
kom. 667 987 925
www.okcjo.com.pl

5

„Praca bez barier”
formy wsparcia:
- konsultacje zawodowe
- konsultacje psychologiczne
- konsultacje prawne
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- szkolenia zawodowe
- szkolenia podnoszące kwalifikacje
- staże zawodowe
- wsparcie w podjęciu i kontynuowaniu nauki

Odbiorcami projektu mogą być niepracujące osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym, a także ich opiekunowie.

POMOC MALTAŃSKA
ul.Nowowiejskiego 25/15,
61-732 Poznań
tel. 061 852 32 06,
kom. 697 903 743
fax. 061 853 50 09
www.pomocmaltanska.pl


   

Wągrowiec 24.08.2009

CHCESZ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD?

Koniecznie skorzystaj z bezpłatnego szkolenia AUDYTOR ENEGETYCZNY organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu.

Jeśli jesteś zainteresowany i spełniasz powyższe warunki skontaktuj się z doradcą zawodowym pod nr tel: (067) 26 21 081 wew. 252 lub osobiście pok. 203 II piętro tut. Urzędu


   

Wągrowiec 10.08.2009

Informacja na temat nowych przepisów o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
 

5 sierpnia br. weszła w życie Ustawa z dnia 19 czerwca 2009r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U.Nr 115, poz.964 z 2009r.). Ustawa określa katalog osób, które mogą ubiegać się o pomoc w spłacie kredytu hipotecznego, warunki, jakie powinny one spełniać oraz sposób i tryb udzielania pomocy.

O pomoc ubiegać się mogą wyłącznie osoby bezrobotne, którym przyznano prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a które utraciły pracę po dniu 1 lipca 2008 roku.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane do 31 grudnia 2010 roku.

Druki niezbędne do uzyskania przez osobę bezrobotną pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego:


   

Wągrowiec 07.08.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza przystąpić do wyboru jednostek szkoleniowych na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet VI, w ramach: Dziania 6.1 Poddziałanie 6.1.3 projekt pn.: „AKTYWNI”.

Szkolenia obejmują następujące kierunki w następujących terminach realizacji:

 1. operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 10 osób (wrzesień)
 2. audytor energetyczny – 5 osób (wrzesień)
 3. kurs obsługi wózka jezdniowego – 10 osób (wrzesień)

Realizacja ww. szkolenia zostanie zlecona w trybie zamówienia z wolnej ręki instytucjom szkoleniowym, które uzyskają najwyższą ocenę wg. „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”- (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją ww. szkoleń mogą złożyć oferty do dnia: 19.08.2009r. oraz uzyskać dodatkowe informacje w Powiatowym Urządzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr tel. 067 26 21 081 w.279.

 

 

 

Wągrowiec, 07.08.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 27.07.2009

 

CHCESZ BYĆ WŁASNYM SZEFEM?

Koniecznie odwiedź stronę www.klinika-poznan.pl i bezpłatnie skorzystaj ze wsparcia informacyjno – doradczego w ramach projektu „Klinika Biznesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Portal www.klinika-poznan.pl zawiera m.in.:

Wykorzystaj swój czas efektywnie – skorzystaj z portalu „Klinika Biznesu” i promuj ideę uczenia się przez całe życie na własnym przykładzie. ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ!

Projekt „Klinika Biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


   

Wągrowiec 01.07.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w najbliższym czasie zamierza zorganizować szkolenie w zakresie:
- Kurs komputerowy I stopnia z obsługą kas fiskalnych oraz z warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa.
Liczba osób - 10
Liczba godz. – ok. 140 - 150
Termin realizacji – sierpień/wrzesień 2009r.
Miejsce realizacji: Wągrowiec

Realizacja ww. szkolenia zostanie zlecona w trybie zamówienia z wolnej ręki instytucji szkoleniowej, która uzyska najwyższą ocenę wg. „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych” (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Ocenie podlegać będą oferty, które już wpłynęły do Urzędu oraz te, które wpłyną do dnia 13.07.2009r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr tel. 0 67 26 21 081 w 279.


   

Wągrowiec 30.06.2009

26 czerwca br. w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu.

Przedmiotem obrad Rady było:

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków Rady, pan Tomasz Kranc - Wicestarosta oraz przedstawiciele PUP.


   

Wągrowiec 19.06.2009

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "REHABILITACJA" im. Karola Marcinkowskiego wspólnie z Fundacją Polskich Rodzin Kawalerów Maltańskich z Warszawy zaprasza na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w ramach Projektu pn. Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2009r., o godz. 1200, w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Piaskowej nr 6 w Wągrowcu.

Na spotkaniu będzie możliwość zapisania się m. in. na warsztaty, szkolenia, konsultacje przez osoby, które pozostają bez zatrudnienia i posiadają znaczny stopień niepełnosprawności ruchowej (I grupa inwalidztwa lub orzeczenie symbolem O5R / 10N).

W ramach Projektu jest możliwość uzyskania przez osoby spełniające w/w kryteria, stażu w zakładzie pracy jak również zatrudnienia w ramach Projektu, a także sfinansowania zakupu sprzętu ułatwiającego pracę lub naukę.

Z poważaniem:
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Irena Wojewódzka-Kucz


   

Wągrowiec 18.06.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza przystąpić do wyboru jednostek szkoleniowych na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet VI, w ramach: Dziania 6.1 Poddziałanie 6.1.3 projekt pn.: „AKTYWNI”. Szkolenia obejmują następujące kierunki w następujących terminach realizacji:

 1. kurs ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - 10 (sierpień/wrzesień)
 2. kurs księgowości – 10 osób (sierpień/wrzesień)
 3. sekretarka – asystentka z językiem angielskim – 10 osób (sierpień)
 4. kurs z zakresu obsługi programu AutoCAD – 5 osób (sierpień)

Realizacja ww. szkolenia zostanie zlecona w trybie zamówienia z wolnej ręki instytucjom szkoleniowym, które uzyskają najwyższą ocenę wg. „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”- (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją ww. szkoleń mogą złożyć oferty do dnia: 10.07.2009r. oraz uzyskać dodatkowe informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr tel. 067 26 21 081 w.279.


   

Wągrowiec 29.05.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza przystąpić do wyboru jednostek szkoleniowych na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet VI, w ramach: Dziania 6.1 Poddziałanie 6.1.3 projekt pn.: „AKTYWNI”.

Szkolenia obejmują następujące kierunki w następujących terminach realizacji:

 1. nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych – 20 osób ( czerwiec - lipiec)
 2. murarz –tynkarz – 10 osób (czerwiec-lipiec)
 3. nowoczesny magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego – 10 osób ( czerwiec-lipiec)
 4. kurs przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 20 osób ( lipiec)
 5. spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego – 10 osób ( lipiec, sierpień, wrzesień)

Realizacja ww. szkolenia zostanie zlecona w trybie zamówienia z wolnej ręki instytucjom szkoleniowym, które uzyskają najwyższą ocenę wg. „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”- (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją ww. szkoleń mogą złożyć oferty do dnia: 15.06.2009r. oraz uzyskać dodatkowe informacje w Powiatowym Urządzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr tel. 067 26 21 081 w.279.

 

 

 

Wągrowiec, 29.05.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 26.05.2009

DRZWI OTWARTE… dla przedsiębiorczości’ 2009

Tegoroczna edycja DRZWI OTWARTYCH zgromadziła w siedzibie wągrowieckiego Urzędu Pracy 43 osoby zainteresowane tematem przedsiębiorczości. W ubiegła sobotę tj. 23 maja br., oprócz pracowników Urzędu Pracy (m.in. reprezentanci referatu rynku pracy, referatu ewidencji świadczeń oraz doradca zawodowy), dyżur i pomoc merytoryczną świadczyli przedstawiciele miejscowego: Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich a także Urzędu Miejskiego.

Uczestnicy tego przedsięwzięcia mogli uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania dotacji na otwarcie własnej firmy czy też refundacji wyposażenia nowego lub doposażenia już istniejącego stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. Na miejscu można było uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku o przyznanie jednorazowych środków na otwarcie własnej działalności oraz możliwe były konsultacje indywidualne przygotowanych biznesplanów. Dla osób nie zainteresowanych otwieraniem własnej firmy do wglądu były przedłożone zestawienia krajowych i zagranicznych ofert pracy. Ponadto można było skorzystać z porad doradcy zawodowego czy uzyskać od pośrednika pracy informacje związane z formami pomocy skierowanymi do osób bezrobotnych.

Najczęściej zadawane pytania osób chcących otworzyć własną firmę dotyczyły: sposobu funkcjonowania „jednego okienka”, istniejących form opodatkowania, kwestii wykonywania usług na rzecz byłego pracodawcy oraz ryczałtu ewidencjonowanego, długości okresu oczekiwania na zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz ewentualnych korekt w wydawanych zaświadczeniach, wysokości preferencyjnych składek ubezpieczeniowych i zasad korzystania z nich, wysokość ubezpieczenia pracowniczego, zasad zgłaszania firmy do ZUS – wypełniania druków i terminów płatności, delegowania pracowników do pracy za granicą oraz zasad opłacania za nich składek ZUS, okresowego przeniesienia firmy za granicę, a także zgłaszanie współmałżonka do ubezpieczeń społecznych. Osoby planujące otworzenie działalności zapoznawały się wstępnie z możliwościami pomocy unijnej, o którą mogą się ubiegać w ramach wsparcia dla chcących otworzyć własną działalność (Program Kapitał Ludzki - Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia) oraz pomocy dla mikroprzedsiębiorstw (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw).

Podczas DRZWI OTWARTYCH nie zarejestrowano żadnej nowej osoby bezrobotnej, a 2 zgłosiły podjęcie zatrudnienia.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo oraz wiedzę merytoryczną świadczoną w zakresie otwierania działalności gospodarczej pracownikom: wągrowieckiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Urzędu Miasta Wągrowca.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 08.05.2009

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Dobra kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-007/08 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-007/08-00

INFORMACJA O WYNIKU ANALIZY PROPOZYCJI SZKOLENIA
DLA PRACOWNIKÓW KLUCZOWYCH

Po dokonaniu wnikliwej analizy przedłożonych 7 propozycji szkolenia nt. Skutecznej komunikacji pomiędzy pracownikami urzędu pracy informujemy, że dokonano wyboru oferty Firmy Szkoleniowej „ATTC” z Dobrzycy.

Wymieniona powyżej firma przedstawiła program najbardziej odpowiadający oczekiwaniom i charakterystyce działania pracowników kluczowych funkcjonujących w ramach urzędu pracy. Wszystkim jednostkom szkoleniowym dziękujemy za przygotowanie zgłoszeń.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych


   

Wągrowiec 08.05.2009

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i pracodawcom na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego należy składać w terminie do dnia 29 maja 2009 r.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 102, I piętro.

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Wniosek w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
- Wniosek
- Oświadczenie bezrobotnego
- Oświadczenie majątkowe
- Oświadczenie poręczyciela
- Plan przedsięwzięcia

   

Wągrowiec 06.05.2009

„Razem dla siebie”

5 maja br. w Wągrowcu gościło Radio Merkury - Poznań, które realizuje projekt „Razem dla siebie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem tego projektu jest dostarczenie lokalnym organizacjom rynku pracy oraz integracji społecznej wiedzy na temat działań ekonomii społecznej i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. Wśród celów szczegółowych znalazły się takie wyzwania jak: rozpowszechnienie informacji o dobrych praktykach w zakresie ekonomii społecznej, informowanie o metodach zdobywania zatrudnienia i wspierania przedsiębiorczości przez instytucje rynku pracy i integracji społecznej. Projekt jest skierowany do mieszkańców Wielkopolski i składa się z trzech modułów: audycji radiowych, eventów z audycjami nadawanymi na żywo z terenu oraz spotkań informacyjnych.
Projekt objął swym zasięgiem 12 powiatowych miast Wielkopolski. Jednym z nich był Wągrowiec.

Wągrowiecka impreza - realizowana w ramach projektu - została podzielona na dwie części:

W konferencji udział wzięli przedstawiciele: władz miasta Wągrowca i Powiatu Wągrowieckiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej przedstawiciele licznych organizacji społecznych, a także młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz bezrobotni. Podczas konferencji omawiano i dyskutowano o: zasadach i praktykach w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej i możliwościach dofinansowania działania takich podmiotów. Prezentowane były także przykłady dobrych praktyk pochodzących z terenu powiatu Wągrowieckiego.

Więcej o projekcie na stronie www.razemdlasiebie.pl

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


   

Wągrowiec 05.05.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że najbliższym czasie zamierza zorganizować szkolenie w zakresie:

Realizacja ww. szkolenia zostanie zlecona w trybie zamówienia z wolnej ręki instytucji szkoleniowej, która uzyska najwyższą ocenę wg. „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”- (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Ocenie podlegać będą oferty, które już wpłynęły do Urzędu oraz te, które wpłyną do dnia 15.05.2009r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr te. 0 67 26 21 081 w 279.

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka


   

Wągrowiec 22.04.2009

Radio Merkury Poznań wspólnie z Urzędem Miejskim w Wągrowcu zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej i spotykających się z problemami wykluczenia społecznego 5 maja o godzinie 10.30 do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu przy ul. Jeżyka 50 na spotkanie informacyjne, którego tematem będzie między innymi możliwość zatrudnienia w ramach działań ekonomii społecznej, przepisy prawne oraz partnerstwo. Podczas spotkania eksperci opowiedzą o zasadach i praktyce tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, zaprezentują przykłady realizacji jak również wskażą możliwości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Spotkanie to jest realizowane w ramach projektu pt. „Razem dla siebie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, mającego na celu dostarczenie lokalnym organizacjom rynku pracy oraz integracji społecznej wiedzy na temat działań ekonomii społecznej.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Wielkopolski, w tym również Powiatu Wągrowieckiego i składa się z trzech modułów: audycji radiowych, konferencji z audycjami nadawanymi na żywo z terenu oraz spotkań informacyjnych. W jego ramach zapraszamy także na festyn edukacyjny, który odbędzie się również w dniu 5 maja 2009 roku o godzinie 10.30 na parkingu przy ulicy Lipowej w pobliżu marketu Intermarche. Na festynie można będzie uzyskać poradę eksperta, informację na temat ekonomii społecznej oraz odbędą się konkursy i zabawy. W miłej i spokojnej atmosferze będzie można porozmawiać o tym, jak można zmienić swoją sytuację zawodową, jak bez pieniędzy rozpocząć działalność, która przyniesie pożytek nam i społeczności w której żyjemy. Radio Merkury przygotowało atrakcyjne upominki dla tych, którzy zechcą skorzystać z zaproszenia i wziąć udział w przygotowanych zabawach.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu: www.razemdlasiebie.pl


   

Wągrowiec 17.04.2009

U W A G A !

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o:

należy składać w terminie do dnia 15-go maja 2009r.

Druki do pobrania na stronie www.pupwagrowiec.pl
Bliższych informacji można uzyskać w pokoju nr 103, I piętro.


   

Wągrowiec 09.04.2009

UWAGA !

Zarząd WOPR oddziału powiatowego w Wągrowcu prowadzi zapisy na kurs:

Zapisy: wopr-wagrowiec@wp.pl lub pod nr tel. 604 392 607 (liczba miejsc ograniczona)


   

Wągrowiec 03.04.2009

 

UWAGA!!!
INFORMACJA SKIEROWANA DO JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH!

W związku z realizacją projektu Dobra kadra, informujemy o zamiarze zorganizowania szkolenia dla pracowników kluczowych, mającego w zakresie tematykę związaną ze skuteczną komunikacją pomiędzy pracownikami Urzędu Pracy. Taki wybór tematyki przewodniej ma pozwolić na podniesienie efektywności współpracy oraz udoskonalenie przepływu informacji między poszczególnymi pracownikami. Rezultatem będzie wykreowanie wewnętrznych reguł współdziałania, co wpłynie na lepszą obsługę klientów, poprawę wizerunku Urzędu oraz usprawnienie jego pracy.

W programie szkolenia powinny zostać ujęte następujące bloki tematyczne:

Odbiorcami szkolenia są kluczowi pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.
W skład tej grupy wchodzić będą: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. programów, specjaliści ds. rozwoju zawodowego oraz lider Klubu Pracy (do 12 osób). Szkolenie planowane jest jako 2-dniowe, wyjazdowe, lokalizacja zależy od zaproponowanej oferty. Szkolenie jest zaplanowane na II kwartał 2009 roku.

W związku z powyższym, zapraszamy jednostki szkoleniowe do składania propozycji realizacji wyżej opisanego szkolenia. Termin składania ofert upływa 30 kwietnia br.

Szczegółowe informacje – tel. (067) 26 21 081 wew. 254 [pok. 205 / II p. siedziby PUP]

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Dobra kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-007/08 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-007/08-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych


   

Wągrowiec 20.03.2009

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu z niepokojem obserwuje praktyki przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, polegające na bezprawnym powoływaniu się na współpracę z tut. Urzędem w celu pozyskania przyszłych klientów.

Coraz częściej pojawiają się sygnały ze strony pracodawców i osób zainteresowanych, dotyczące nachalnego niepokojenia osób bezrobotnych odbywających staż – propozycjami ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, itp., przez przedstawicieli firm ubezpieczeniowych.

Urząd Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, podaje do publicznej wiadomości (siedziba PUP, strona internetowa), wykazy pracodawców z którymi zawarto umowy. Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych korzystają z tych informacji i poszukują w wymienionych zakładach pracy potencjalnych klientów. Jednak ich działalność nie ma żadnego związku z działaniami tut. Urzędu Pracy, a powoływanie się czy wręcz „podszywanie” pod Urząd jest niezbyt uczciwą próbą zdobycia zaufania.

Dlatego prosimy zarówno osoby bezrobotne odbywające staż, jak i pracodawców o zwrócenie uwagi na powyższy proceder.


   

Wągrowiec 17.03.2009

17 marca br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu. W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady oraz Starosta Wągrowiecki - Michał Piechocki i przedstawiciele PUP w Wągrowcu. Tematyką posiedzenia była pogarszająca się sytuacja na rynku pracy oraz plan wydatkowania środków Funduszu Pracy na działania aktywizujące osoby bezrobotne. Członkowie Rady zaopiniowali także proponowane kierunki szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy na 2009 oraz zapoznali się z najważniejszymi zmianami przepisów prawa, obowiązującymi od 1 lutego br.


   

Wągrowiec 16.03.2009

UWAGA!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski dotyczące przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożone do dnia 31.03.2009r. zostaną rozpatrzone w drugiej połowie kwietnia 2009r.


   

Wągrowiec 16.03.2009

Spotkanie z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej

12 marca w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu spotkali się przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, przedstawiciele PCPR oraz PUP. Spotkanie było poświecone omówieniu zmian przepisów dotyczących wspólnych klientów urzędu pracy i ośrodków pomocy społecznej w kontekście pogarszającej się sytuacji na rynku pracy.

W związku z nowelizacją przepisów, niezbędne było ustalenie szczegółowych zasad współpracy oraz wzajemnej wymiany informacji i koordynacji działań wobec osób bezrobotnych.


   

Wągrowiec 13.03.2009

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

W związku ze zmianą brzmienia art.73 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wykładnią prawa przekazaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, informujemy że:
okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych został zróżnicowany i wynosi:

 1. 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

 2. 12 miesięcy - dla bezrobotnych:

 1. zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub

 2. powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub

 3. którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu.

W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek.

Stopa bezrobocia na obszarze działania poszczególnych powiatowych urzędów pracy ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Stopa bezrobocia na terenie powiatu wągrowieckiego na koniec czerwca 2008 roku wynosiła 12,5%, stopa bezrobocia krajowa w tym okresie wynosiła 9,4%. Stopa bezrobocia na terenie powiatu wągrowieckiego stanowiła więc 133% stopy krajowej.


   

Wągrowiec 09.03.2009

Informacja dla Instytucji Szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu uprzejmie informuje , że zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. - szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu.

W związku z tym instytucje przygotowujące i przesyłające oferty szkoleniowe powinny dostosować plany nauczania do powyższego wymogu.

Bliższe informacje pok. 206 lub pod numerem telefonu 067 26-21-081 wew.279


   

Wągrowiec 04.03.2009

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW PLANUJĄCYCH ZATRUDNIENIE OBCOKRAJOWCÓW

W związku z nowelizacją przepisów (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009r., Dz. U. Nr 21, poz.114, które weszło w życie dnia 10 lutego), nastąpiły zmiany w zakresie możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności zezwolenia na pracę.

Została wyłoniona grupa państw, wobec których zastosowano uproszczony system powierzania pracy cudzoziemcowi, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy ważności wizy w celu wykonywania pracy: obok obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji włączeni zostali obywatele Mołdowy.

Podmiot zamierzający powierzyć taką pracę cudzoziemcowi ma jedynie obowiązek zarejestrowania stosownego oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy. Oświadczenie powinno być złożone w 2 egzemplarzach. Powiatowy Urząd Pracy umieszcza zarówno na kopii jak i na oryginale wzmiankę o rejestracji.

Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi. Procedura rejestracji odbywa się w trakcie jednorazowej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy i jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie, jak i dla cudzoziemca.

(Wzór oświadczenia dostępne na stronie internetowej: www.pupwagrowiec.pl)

Z dniem 1 lutego br. uległy również zmianie przepisy (Dz. U. Nr 16, poz.84), regulujące zatrudnienie przez pracodawcę obcokrajowca z kraju nieobjętego uproszczoną procedurą. W procesie ubiegania się o stosowne zezwolenie pracodawca powinien złożyć do tutejszego Urzędu ofertę pracy, na podstawie której PUP zobowiązany jest wydać stosowna opinię:

Z opinią Powiatowego Urzędu Pracy oraz innymi wymaganymi dokumentami pracodawca zwraca się o wydanie zezwolenia do właściwego organu- Wojewody.

 

   

Wągrowiec 27.02.2009

Informacja dla bezrobotnych chcących otworzyć własną działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że na stronie internetowej oraz w siedzibie PUP (pokój nr 102) dostępne są druki wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 102, I pietro.


   

Wągrowiec 27.02.2009

Informacja dla podmiotów gospodarczych

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu uprzejmie informuje , że do czasu wydania nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ( na podstawie art.46 ust.6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znowelizowana od dnia 01.02.2009 r.) nie będą wydawane wnioski na tę formę aktywizacji.

Druki wniosków oraz termin ich składania niezwłocznie po wprowadzeniu przepisów wykonawczych zostaną udostępnione na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej PUP www.pupwagrowiec.pl.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 102, I pietro.


   

Wągrowiec 18.02.2009

UWAGA !!!

Dla osób zainteresowanych wyjazdem do pracy za granicą dnia 06 marca 2009 r. o godz. 10.00 w sali nr 304 zostanie zorganizowane spotkanie poruszające tematykę:

zapisy z uwagi na ograniczoną ilość miejsc do dnia 27 lutego 2009 r., pokój 101.


   

Wągrowiec 18.02.2009

UWAGA!

W dniach 2-3 marca 2009r. w Poznaniu odbędzie sie spotkanie z przedstawicielem duńskiego urzędu, który będzie prowadził rekrutację dla osób (z wykształceniem rolniczym uzyskanym najpóźniej 2 lata wstecz) zainteresowanych zatrudnieniem na farmach duńskich.

Informacja pok. 101


   

Wągrowiec 05.02.2009

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w 2009 roku.

Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba
miejsc
Planowany
termin
realizacji
szkolenia
Orientacyjny
czas trwania
szkolenia
(w godz.)
Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone
1. Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej
Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia prawne i organizacyjne związane z założeniem i prowadzeniem własnej firmy, trening przedsiębiorczości oraz przygotowanie i ocena biznesplanów uczestników szkolenia
40
(w gr. po 10–15 os.)
II/III/IV kwartał 2009r. ok. 80 - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy, zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą
2. Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej
Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia związane z profesjonalną obsługą klienta, obsługę komputera, kas fiskalnych, czytników kart oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
20 II/III kwartał 2009r. ok.120 - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego
3. Murarz –tynkarz
Zakres szkolenia obejmuje nabycie umiejętności wykonywania mechanicznego i ręcznego tynków różnych kategorii, na różnych podłożach, przygotowanie do pracy na budowach, w tym montowanie i rozbiórka rusztowań oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
10 II/III kwartał 2009r. 150 - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego,
- z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
4. Nowoczesny magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego
Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia związane z obsługą magazynu, programu komputerowego Subiekt, uzyskanie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
10 II/III kwartał 2009r. ok. 120 - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego,
- z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych,
- z umiejętnością obsługi komputera w stopniu podstawowym
5. Spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do spawania stali wysokostopowych elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG oraz w osłonie gazów aktywnych MAG, uzyskanie uprawnień Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz zagadnienia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
10 III/IV kwartał 2009r. ok. 290 - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego,
- z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
6. Kurs ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Zakres szkolenia obejmuje nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu:
- podstaw technik informatycznych,
- użytkowania komputerów,
- przetwarzania tekstu,
- arkuszy kalkulacyjnych,
- baz danych,
- grafiki menadżerskiej i prezentacji,
- usług w sieci Internet
10 osób III/IV kwartał 2009r. ok.160 -osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego
7. Kurs księgowości
Zakres szkolenia obejmuje nabycie umiejętności do samodzielnej pracy w dziale księgowym z wykorzystaniem programu komputerowego Symfonia ( pełna księgowość), zdobycie wiedzy z zakresu kadr, płac i ZUS, obsługa programu Płatnik oraz aktywne metody poszukiwania pracy
10 II/III kwartał 2009r. ok.160 - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z wykształceniem min. średnim,
-z pozytywną opinią doradcy zawodowego
8. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do obsługi specjalistycznych obrabiarek sterowanych numerycznie oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
10 II/III kwartał 2009r. ok. 80 - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego
9. Sekretarka-asystentka z językiem angielskim
Zakres szkolenia obejmuje organizację pracy sekretariatu, profesjonalną obsługę klientów, nabycie umiejętności sporządzania dokumentów, obsługę komputera, urządzeń biurowych, komunikowanie się w języku angielskim oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
10 III/IV kwartał 2009r. ok.120 - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy
- z wykształceniem min. średnim,
- znające podstawy obsługi komputera,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego
10. Kurs z zakresu obsługi programu AutoCAD
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania i wizualizacji oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
5 osób III/IV kwartał 2009r. ok.100 - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z wykształceniem min. średnim (preferowane średnie techniczne)
- znające podstawy obsługi komputera,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego
11. Audytor energetyczny
Zakres szkolenia obejmuje program zgodny z wymaganiami Ministerstwa Infrastruktury
5 III/IV kwartał 2009r. ok. 50 -osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z wykształceniem wyższym magisterskim,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego
12. Kurs obsługi wózka jezdniowego
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
15 III/IV kwartał 2009r  ok. 80 - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego,
- z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
13. Szkolenia indywidualne wg złożonych wniosków I/II/III/IV kwartał 2009r. w zależności
od rodzaju
szkolenia
osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego,
- z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych – (w przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji)

Sporządzono na podstawie analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i uprawnionych poszukujących pracy, w konsultacji z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy.

UWAGA :

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ROZPATRYWANE BĘDĄ KANDYDATURY OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY, SPEŁNIAJĄCYCH JEDEN Z WYMOGÓW OKREŚLONYCH W PRZEPISACH ART. 49 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004R.O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY, tj.

 

Plan szkoleń może być zmieniony po ustaleniu wielkości środków Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych oraz w związku ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy.

Bliższe informacje i zapisy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, pok. 206 lub pod numerem telefonu 067 26-21-081 wew. 279
 

Opracowała:

Monika Zawadzka
specjalista ds. rozwoju zawodowego
  Zatwierdziła:

   

Wągrowiec 28.01.2009

Z dniem 1 lutego 2009r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 6, poz.33 z 2009r.). Nowelizacja wprowadza szereg zmian istotnych zarówno dla osób bezrobotnych, jak i pracodawców.
Najważniejsze ze zmian to:

Nowelizacja ustawy w odmienny niż dotychczas sposób reguluje aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, tzw. instrumenty rynku pracy. W związku z tym trwają przygotowania nowych zasad, kryteriów oraz formularzy wniosków i innych dokumentów, dotyczących instrumentów rynku pracy. Ukażą się one na stronie internetowej tut. PUP w najbliższym czasie.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny i nie zawiera wszystkich zmian, jakie wywołuje planowane wejście w życie znowelizowanych przepisów. Oprócz nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmianie uległy akty wykonawcze związane z subsydiowaniem zatrudnienia osób bezrobotnych oraz z udzielaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacją doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Do stosowania niektórych nowych instrumentów niezbędne jest wydanie dodatkowych przepisów wykonawczych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje na temat zakresu zmian i nowych uregulowań można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22 lub telefonicznie: 067 26 21 081 (numer centrali).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (4,5 MB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2009r.


   

Wągrowiec 27.01.2009

Uwaga

W związku ze zmianami do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 6 z 2009r. poz. 33), Powiatowy Urząd Pracy informuje, że od dnia 01.02.2009 nie będzie realizowane przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w dotychczasowej formie.


   

Wągrowiec 27.01.2009

Zmiana w ubezpieczeniach zdrowotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w związku z wejściem w życie nowelizacji do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) informuje:

Z dniem 01 stycznia każda osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy i zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez swojego współmałżonka u innego płatnika niż urząd pracy  podlegać będzie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w urzędzie pracy.

Jednocześnie informujemy, że z chwilą zgłoszenia bezrobotnego do ubezpieczenia zdrowotnego przez urząd pracy tj. od 01.01.2009r. należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego przez współmałżonka lub rodziców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 67 cyt. ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych, osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne jako członkowie rodziny np. współmałżonek lub uczące sie dziecko w wieku do 26 lat, niezarejestrowane w urzędzie pracy i nie poszukujące zatrudnienia nadal ubezpieczenie zdrowotne posiadają przy swoim współmałżonku lub rodzicach.

Szczegółowe informacje w siedzibie PUP, pokój 104 i 105, tel. 067 26 21 081 wewn. 257, 260, 265, 266, 278

Podstawa prawna:


   

Wągrowiec 27.01.2009

Informacja dotycząca PIT-11

Od dnia 02 stycznia 2009 roku będą dostarczane za pośrednictwem poczty informacje o dochodach PIT-11 uzyskanych za 2008 rok.

Na podstawie powyższych informacji każdy indywidualnie zobowiązany jest dokonać rozliczenia z Urzędem Skarbowym.


   

Wągrowiec 21.01.2009

Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”
Ogłasza nabór na 2 bezpłatne kursy w ramach projektu pt.:

„Szkolenia na pilotów wycieczek dla osób bezrobotnych
z terenu województwa wielkopolskiego”

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

W ramach projektu w/w osoby będą mogły wziąć udział w kursie zawodowym: Kurs na pilota wycieczek (120 godzin) z intensywnym kursem języka angielskiego lub niemieckiego (60 godzin) dla 180 osób oraz doradztwo indywidualne i grupowe w ilości 12 godzin.

UDZIAŁ W KURSIE JEST BEZPŁATNY!
W RAMACH KURSU WEŹMIESZ UDZIAŁ W WYCIECZCE ZAGRANICZNEJ GRATIS!
DOSTANIESZ PODRĘCZNIKI!
ZWRACAMY KOSZTY DOJAZDU!

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie można składać osobiście w siedzibie Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy” przy ul. R. Strzałkowskiego 5/7 wejście A, III p. pokój 302 w godz. od 9.00 do 16.00 oraz listownie na adres:
Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”,
60-855 Poznań, ul. Petera Mansfelda 4.
tel. 061 847 91 55 wew. 105, fax 061 663 20 64 lub e-mailem:
a.kielbik@kde.edu.pl – Koordynator Projektu Agnieszka Kiełbik
d.budzinska@kde.edu.pl – Doradca zawodowy – Psycholog Dorota Budzińska
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz kryteria projektu!!! Do zapisania się na kurs niezbędne jest wypełnienie wszystkich formularzy, które są do pobrania na podstronach www.kde.edu.pl. Zapraszamy!


   

Wągrowiec 15.01.2009

Edustacja.pl i Polska Izba Firm Szkoleniowych ma przyjemność zaprosić Państwa na I Targi Edukacyjne dla Dorosłych w Wielkopolsce 06.02.2009 w godzinach 10:00-16:00, Uniwersytet Ekonomiczny (była Akademia Ekonomiczna) al. Niepodległości 10 w Poznaniu.

!!! WSTĘP WOLNY !!!

Targi są skierowane do wszystkich, którzy chcą rozwijać się przez całe życie.

Na targach będziemy gościć wystawców z całej wielkopolski. Będą to m.in.:

Więcej informacji na: www.LLLearning.pl


   

Wągrowiec 15.01.2009

Uwaga!!

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 166 poz. 1172 z dnia 24 sierpnia 2007r.) Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu uprzejmie informuje, że od dnia 01.01.2009r. wszystkie osoby bezrobotne są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.


   

Wągrowiec 31.12.2008

 

Podsumowanie pierwszego okresu wdrażania PO KL w województwie wielkopolskim

12 grudnia br. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu uczestniczyli na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w konferencji poświęconej podsumowaniu pierwszego okresu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim. Konferencja została zorganizowana w auli Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Spotkanie to było dobrą sposobnością do prezentacji działań realizowanych przez PUP Wągrowiec jako przykład dobrych praktyk Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim.

Podczas prezentacji multimedialnej słowo wstępu wygłosił Dyrektor wągrowieckiego urzędu pracy Beata Korpowska przybliżając zgromadzonym aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy. Następną część, związaną już z przebiegiem projektu AKTYWNI realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych omówił koordynator projektu Sławomir Maciaszek. Poprzez prezentację multimedialną uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z: głównymi celami projektu, okresem realizacji i budżetem projektu, grupą uczestników projektu, ścieżkami wsparcia założonymi w projekcie, formami pomocy a także profilami szkoleń założonych w projekcie. Wszystko to zostało zobrazowane zdjęciami z monitoringu personelu w miejscach odbywania stażu, przygotowania zawodowego, szkoleń oraz w siedzibach nowo otwieranych przy pomocy finansowej z projektu firm.

To jest już drugie zaproszenie do udziału w konferencji na szczeblu wojewódzkim, które jest dużym wyróżnieniem dla całego personelu Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec


 

Wągrowiec 05.12.2008

Krajowa Szkoła
Administracji Publicznej

prowadzi kolejną, dziewiętnastą rekrutację.

W trakcie 18-miesięcznego kształcenia zapewniamy:

Po ukończeniu Szkoły - zatrudnienie w urzędach administracji publicznej i mianowanie w służbie cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki przystąpienia do egzaminu:

Dokumenty przyjmujemy do 32 grudnia 2008r.

Rozpoczęcie zajęć - 2 marca 2009r.

www.ksap.gov.pl
rekrutacja@ksap.gov.pl
+48 (0) 22 825 40 58


   

Wągrowiec 03.12.2008

W dniu 1 grudnia 2008r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu. W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady, Starosta Wągrowiecki, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Pan Zdzisław Sawala oraz dyrektor wągrowieckiego PUP.

Członkowie Rady dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy organizują i prowadzą prace Rady. Przewodniczącym został Pan Michał Kaniewski- przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rzemiosła, a wiceprzewodniczącym - Pan Stanisław Owsianny - sekretarz Gminy Wągrowiec.

Gość specjalny - dyrektor WUP - przedstawił sytuację na wielkopolskim rynku pracy, szczególnie w kontekście kryzysu gospodarczego. Wyraził przekonanie, że nieuprzemysłowiony, pozbawiony dużych firm - powiat wągrowiecki - ma szansę nie ponieść zbyt dotkliwych skutków.

Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu będą się odbywały co najmniej raz na kwartał. Kadencja rad zatrudnienia trwa 4 lata.


   

Wągrowiec 27.11.2008

24 listopada br. został uruchomiony portal przeznaczony dla polskich emigrantów planujących powrót do kraju. Portal zawiera informacje na temat różnych aspektów praktycznych: praca, ochrona ubezpieczeniowa, uznawanie kwalifikacji etc. Oficjalnego otwarcia portalu dokonał w Londynie premier Donald Tusk


 

 

Wągrowiec 08.10.2007

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, z niepokojem obserwuje praktyki przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, polegające na bezprawnym powoływaniu się na współpracę z tut. Urzędem, w celu pozyskania przyszłych klientów.

Coraz częściej pojawiają się sygnały ze strony pracodawców i osób zainteresowanych, dotyczące nachalnego niepokojenia osób bezrobotnych odbywających staż, przygotowanie zawodowe – propozycjami ubezpieczeń, funduszy emerytalnych itp., przez przedstawicieli firm ubezpieczeniowych.

Urząd Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, podaje do publicznej wiadomości (siedziba PUP, strony internetowe) wykazy pracodawców z  którymi zawarto umowy. Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych korzystają z tych informacji i poszukują w wymienionych zakładach pracy potencjalnych klientów. Jednak ich działalność nie ma żadnego związku z działaniami  tut. Urzędu Pracy, a powoływanie się czy wręcz „podszywanie” pod Urząd jest niezbyt uczciwą próbą zdobycia zaufania.

Dlatego prosimy zarówno osoby bezrobotne odbywające staże  lub przygotowanie zawodowe, jak i pracodawców o zwrócenie uwagi na powyższy proceder.


 

 

Wągrowiec 17.07.2007

Wiktor nie liczy na Twoje współczucie, ale Twoja firma może liczyć
na dofinansowanie do jego wynagrodzenia
i szereg innych korzyści związanych
z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej.
Zatrudniając niepełnosprawnych możesz zyskać:

- Dofinansowanie do ich wynagrodzeń
- Zwrot kosztów za szkolenia pracowników
- Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy
- Refundację kosztów zatrudnienia asystenta pracy osoby niepełnosprawnej
- Ulgi w składkach ZUS
- Zwolnienie z wpłat na PFRON

Informacje szczegółowe:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, tel (022) 50 55 500
WWW.PELNOSPRAWNIWPRACY.PL

Przygotował:
Sławomir Maciaszek
PUP Wągrowiec