Szkolenia bezpłatne - baza

Poniżej udostępniamy Państwu bazę bezpłatnych szkoleń, zarówno dla osób bezrobotnych jak i pracujących, które są organizowane przez inne podmioty niż Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu na terenie województwa wielkopolskiego


   

 Wągrowiec 21.02.2014

 

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ProcessTeam zaprasza do udziału w projekcie „Czas na zmiany”

Projekt jest skierowany do osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, które utraciły pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy z powodów dotyczących zakładu pracy

Szczególnie zapraszamy kobiety, osoby powyżej 50 roku życia i osoby z wykształceniem co najwyżej średnim.

Zapewniamy:
- indywidualne doradztwo psychologiczne
- doradztwo zawodowe
- szkolenia zawodowe:

KONTAKT:
Biuro projektu „Czas na zmiany”
Ul. Niegolewskich 6/6
60-232 Poznań
Tel. 514 602 455
www.czasnazmiany.processteam.pl
czasnazmiany@processteam.pl

Przygotowała:
Aldona Ratajczak
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Tel. 67 26 21 081 wew. 264


   

 Wągrowiec 21.02.2014

 

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Firma IT Grzegorz Chojnacki zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Nowy zawód-lepsza perspektywa”

Okres realizacji projektu: luty 2014 – marzec 2015

Zapraszamy, jeśli:
- jesteś w wieku 18-64 lata
- masz miejsce zamieszkania w województwie wielkopolskim
- straciłeś/aś pracę w okresie ostatnich 6 m-cy lub jesteś wytypowany/a do zwolnienia lub jesteś zagrożony/a zwolnieniem

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie, który obejmuje:
Szkolenie zawodowe:
„Spawacz metodą MIG i MAG” (320h)
„Pracownik biurowy z elementami kadrowo-płacowymi” (320h)
„Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń z elementami księgowości” (320h)

Wsparcie dodatkowe:
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (40h)
- trening umiejętności psychospołecznych (40h)
- kurs obsługi komputera ECDL Start (80h)
- pośrednictwo pracy
- 3 miesięczne PŁATNE praktyki zawodowe
- indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze

Oferujemy:
- stypendium szkoleniowe i stażowe
- refundację kosztów dojazdu
- materiały dydaktyczne i pomocnicze
- ubezpieczenie NNW
- poczęstunek w trakcie zajęć

KONTAKT:
Aleksandra Jaskóła tel. 721 020 861
Anna Solarska-Gielec tel. 606 356 980
e-mail: poznan@teamit.pl

Przygotowała:
Aldona Ratajczak
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Tel. 67 26 21 081 wew. 264


   

 Wągrowiec 18.02.2014

 

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „WSPARCIE PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM I WĄGROWIECKIM” osoby bez zatrudnienia, zamieszkałe w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim, które utraciły zatrudnienie w związku z restrukturyzacją zakładu pracy w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

SZKOLENIE ZAWODOWE – WŁAŚNIE DLA CIEBIE! Bezpłatny udział!

W ramach projektu oferujemy:

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT:

Fundacja Ekspert – Kujawy; ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357-62-15
Biuro projektu: (przy Centrum Języków Obcych - Why Not?) Os. Wschód 1 K, 62-100 Wągrowiec
www.fundacja.ekspert-kujawy.pl, a.napierala@ekspert-kujawy.pl

Spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, sala 304, 7 marca 2014r. godzina 10:30.

W ramach projektu wypłacamy stypendium szkoleniowe oraz zwracamy koszty dojazdu na zajęcia!


   

 Wągrowiec 10.02.2014

 

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara zaprasza do udziału w projekcie „50-latku! Postaw na aktywność”

Projekt skierowany jest do 18 kobiet i 22 mężczyzn powyżej 50 roku życia, zamieszkałych w powiecie wągrowieckim, pozostających bez zatrudnienia.

W ramach projektu oferowane jest:

Zapewniamy:

Odbywasz 4 miesięczny staż za który Ci płacimy!
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

KONTAKT:
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
Ul. Małachowskiego 2B
64-800 Chodzież
Tel. 67 211 30 60, 510 394 773
www.postawnaaktywnosc.ac-expert.pl
e-mail: biuro.chodziez@ca-expert.pl

Przygotowała:
Aldona Ratajczak
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Tel. 67 26 21 081 wew. 264


   

 Wągrowiec 20.01.2014

Chcesz założyć własną firmę i wygrać 10.000 zł? Wstąp do Virtualnego Inkubatora Przedsiębiorczości!

Projekt „Virtualny Inkubator Przedsiębiorczości” ma na celu wdrożenie innowacyjnej usługi wirtualnej preinkubacji na obszarze Wielkopolski. Projekt ten jest projektem innowacyjnym, realizowanym w partnerstwie z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Fundacją Teknikdalen w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Aby ułatwić proces preinkubacji przedsiębiorcom z obszaru całej Wielkopolski, usługa będzie świadczona w pełni on-line, co wyeliminuje konieczność dojazdów do naszej siedziby. W celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami udziału w preinkubacji, zapraszamy do zakładki ZASADY na stronie www.vip.proregio.org.pl.

Wdrażana w ramach projektu VIP usługa wirtualnej preinkubacji oznacza prowadzenie własnej firmy poprzez specjalnie utworzony portal, na którym preinkubowane osoby będą miały możliwość korzystania z wielu przydatnych na tym etapie funkcji:

Dla najaktywniejszych firm działających w strukturach Virtualnego Inkubatora Przedsiębiorczości, mogących pochwalić się najlepszymi rezultatami, przewidziano nagrody finansowe - co piąta osoba wygra 10 000 zł na dowolny cel!

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

KONTAKT:
Fundacja ProRegio
Ul. 23 Lutego 7
61-741 Poznań
Tel. 61 855 05 28
Bezpłatna infolinia: 800 151 504
e-mail: vip@proregio.org.pl

Przygotowała:
Aldona Ratajczak
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Tel. 67 26 21 081 wew. 264


   

 Wągrowiec 20.12.2013

 

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji zaprasza 40 osób bezrobotnych do udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje – nowy zawód

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego, które jednocześnie spełniają poniższe warunki:

Uczestnicy projektu otrzymają:

Projekt realizowany jest od 01.07.2013r. do 30.06.2015r.

Biuro Projektu:
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji
ul. Trąmpczyńskiego 4
61-414 Poznań
Tel. 61 890 83 50
www.wirpe.pl
e-mail: nowyzawod.wirpe@gmail.com

Przygotowała:
Aldona Ratajczak
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Tel. 67 26 21 081 wew. 264


19.11.2013

7CUBES Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie pt. „Nowy zawód – Nowe życie”

Projekt skierowany jest do 30 uczestników KOBIET i MĘŻCZYZN, którzy spełniają łącznie warunki:

Zachętą dla uczestników projektu są staże, które przysługują każdemu uczestnikowi, pod warunkiem min. 80%obecności na szkoleniach.

W ramach realizacji projektu oferujemy:

SZKOLENIE JĘZYKOWE 120 godzin - weźmie w nich udział każdy uczestnik Projektu. Po wstępnym teście, uczestnicy zostaną podzieleni na grupy o różnym stopniu zaawansowania.

Dodatkowo do wyboru:

AGENT UBEZPIECZENIOWY
1 grupa, średnio 10 osób, 120 godzin szkolenia dla każdego uczestnika Projektu

SPEDYTOR
1 grupa, średnio 10 osób, 120 godzin szkolenia dla każdego uczestnika Projektu

KONSULTANT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ
1 grupa, średnio 10 osób, 120 godzin szkolenia dla każdego uczestnika Projektu

W Projekcie przewidziano również IPD i zajęcia z psychologiem

Szkolenia będziemy starali się zorganizować jak najbliżej miejsca zamieszkania grupy, która się zapisze na szkolenie. W ramach realizacji projektu oferujemy zwroty kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowe. Uczestnikom Projektu przysługuje także catering.

Okres realizacji Projektu 01.10.2013 – 30.06.2014, zgodnie z założeniami, początek wsparcia zaplanowano na grudzień 2013r.

Osoby zainteresowane udziałem Projekcie, proszone są o kontakt – Tel. 510 107 104

7CUBES Sp. z o.o.
Mokotowska 15a lok 1b
00-640 Warszawa


04.03.2013

 

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Firma DGP Consulting Dorota Piechowiak zaprasza do udziału w projekcie pn. „Firma dla młodych”

Jedyną grupą docelową są osoby bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy), które na dzień przystąpienia do projektu (czyli podpisania złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych) nie ukończyły 25 roku życia i zamieszkują w jednym z następujących powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego lub złotowskiego, a także nie prowadziły przez ostatnie 12 m-cy własnej działalności gospodarczej.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.03.2013r. - 31.10.2014r.

Założeniem projektu jest udzielenie Beneficjentom różnych form pomocy, które mają za zadanie wspomagać osoby zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą. Formy wsparcia oferowane w ramach projektu to:

Biuro Projektu:
DGP Consulting Dorota Piechowiak,
ul. Kujawska 10, I piętro, pok. 1
64-920 Piła
tel.67 215 82 13, 723 967 380
www.dgpconsulting.pl
e-mail: fdm@dgpconsulting.pl

Przygotowała:
Aldona Ratajczak
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Tel. 67 26 21 081 wew. 264


OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania tutejszego urzędu pracy w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, organizowanych przez inny podmiot niż Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, powiadamiają urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.