Szkolenia
archiwum 2009

data aktualizacji: 20.11.2009   

Wągrowiec 17.11.2009

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/41/09

1. Nazwa i zakres szkolenia

Spawanie metodą MAG

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej: obejmuje przygotowanie do spawania metodą MAG

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 145 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia

Uniwersytet Oświatowy w Poznaniu
Ul. Dąbrowskiego 75/15 Poznań
16.11.20009r.-10.12.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie

Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, która złożyła wniosek o sfinansowanie szkolenia indywidualnego, z pozytywną opinią doradcy zawodowego i z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych

6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 16.11.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 09.11.2009

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/40/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs obsługi wózka jezdniowego

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej: obejmuje przygotowanie do obsługi wózka jezdniowego

2. Liczba uczestników szkolenia 3 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 69 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy Robert Palluth w Wągrowcu
09.11.20009r.-21.11.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywna opinią doradcy zawodowego i z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 09.11.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 02.11.2009

Szkolenie realizowane ze środków Funduszu Pracy

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/39/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs kwalifikacyjny na instruktora nauki jazdy kat. B.

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku instruktora nauki jazdy kat B.

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 210 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy Robert Palluth w Wągrowcu

02.11.2009r.- 19.12.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań lekarskich.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 02.11.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 27.10.2009

Projekt pn. „45/50+” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/38/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs obsługi wózka jezdniowego

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do obsługi wózka jezdniowego.

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 69 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy Robert Palluth w Wągrowcu

27.10.2009r.- 07.11.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne po 45 roku życia, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 27.10.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 27.10.2009

Wągrowiec, 26.10.2009r.

Projekt pn. 45/50+
finansowany ze środków Funduszu Pracy
z rezerwy Ministra MPiPS
Program zwiększający aktywność
zawodową osób po 45 roku życia

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:
Kurs obsługi wózka jezdniowego –
Nazwa instytucji: Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy Robert Palluth
Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Okrężna 2
Cena brutto: 6.500,00 zł od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 27.10.2009r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 27.10.2009

Wągrowiec, 26.10.2009r.

Projekt pn. 45/50+
Finansowany ze środków Funduszu Pracy
z rezerwy MP i PS
Program zwiększający aktywność
zawodową osób po 45 roku życia


Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Kurs obsługi wózka jezdniowego
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy Robert Palluth

Adres:
62-100 Wągrowiec, ul. Okrężna 2

Uzasadnienie wyboru:
Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r.: „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.


   

Wągrowiec 13.10.2009

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/37/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs księgowości

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do samodzielnej pracy w dziale księgowości oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 2 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 160 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia BLUE HOUSE S.C. Anna Łągwa Sławomir Krakowski
Plac Wolności 6, 78-400 Szczecinek

Zajęcia teoretyczne: Państwowa Szkoła Muzyczna w Wągrowcu, ul. Kościuszki 19
Zajęcia praktyczne: Szkoła Podstawowa Nr 3
w Wągrowcu, ul. Klasztorna 19

Termin realizacji: 12.10.2009r- 16.11.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywna opinią doradcy zawodowego, posiadające minimum średnie wykształcenie
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 12.10.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 13.10.2009

Projekt pn. „BEZROBOCIU - STOP” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/36/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs księgowości

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do samodzielnej pracy w dziale księgowości oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 15 osób
3. Liczba godzin szkolenia 160 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia BLUE HOUSE S.C. Anna Łągwa Sławomir Krakowski
Plac Wolności 6, 78-400 Szczecinek

Zajęcia teoretyczne: Państwowa Szkoła Muzyczna w Wągrowcu, ul. Kościuszki 19
Zajęcia praktyczne: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wągrowcu, ul. Klasztorna 19

Termin realizacji: 12.10.2009r- 16.11.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywna opinią doradcy zawodowego, posiadające minimum średnie wykształcenie
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 12.10.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 07.10.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/14/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej: obejmuje przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej

2. Liczba uczestników szkolenia 20 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 80 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia APEKS sp. z o.o. w Pile
Miejsce realizacji: Wągrowiec
05.10.2009r.-22.10.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, która po zakończeniu szkolenia zamierza prowadzić działalność gospodarczą
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 05.10.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 07.10.2009

Projekt pn. „45/50+” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/35/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Operator koparko-ładowarki
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej: obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku operatora koparko-ładowarki
2. Liczba uczestników szkolenia 3 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 202 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN
Sp. z o.o. Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Miejsce realizacji:
Ul. Golęcińska 9, Poznań
05.10.20009r.-06.11.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne po 45 roku życia, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego i z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 05.10.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 07.10.2009

Projekt pn. „BEZROBOCIU-STOP” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/34/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Operator koparko-ładowarki
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej: obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku operatora koparko-ładowarki
2. Liczba uczestników szkolenia 2 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 202 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN
Sp. z o.o. Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Miejsce realizacji:
Ul. Golęcińska 9, Poznań
05.10.20009r.-06.11.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego i z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 05.10.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 07.10.2009

Projekt pn. „BEZROBOCIU-STOP” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/33/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej: Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej

2. Liczba uczestników szkolenia 3 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 80 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia APEKS Sp. z o.o. w Pile
Miejsce realizacji: Wągrowiec
05.10.20009r.-22.10.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, która po ukończeniu szkolenia zamierza prowadzić działalność gospodarczą
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 05.10.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 29.09.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza przystąpić do wyboru jednostek szkoleniowych na organizację szkolenia dla osób bezrobotnych, współfinansowanego ze środków rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu pn. „45/50+”. Szkolenie z zakresu:
- Kurs obsługi wózka jezdniowego
Liczba osób - 10
Liczba godz. – ok. 80
Termin realizacji – październik/listopad 2009r.
Miejsce realizacji: Wągrowiec

Realizacja ww. szkolenia zostanie zlecona w trybie zamówienia z wolnej ręki instytucji szkoleniowej, która uzyska najwyższą ocenę wg. „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych” (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją ww. szkoleń mogą złożyć oferty do dnia: 07.10.2009r. oraz uzyskać dodatkowe informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr tel. 067 26 21 081 w.279.


   

Wągrowiec 29.09.2009

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/32/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C do E wraz z modułem psychologii pracy kierowcy

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej: obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 60 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Szkolenia Kierowców „FOX” Michał Liske w Wągrowcu
28.09.20009r.-12.10.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywna opinią doradcy zawodowego i z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 28.09.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 29.09.2009

Projekt pn. „BEZROBOCIU-STOP” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/31/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C do E wraz z modułem psychologii pracy kierowcy

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego

2. Liczba uczestników szkolenia 2 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 60 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Szkolenia Kierowców „FOX” Michał Liske w Wągrowcu
28.09.20009r.-12.10.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywna opinią doradcy zawodowego i z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 28.09.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 22.09.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/13/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs komputerowy I stopnia z obsługą kas fiskalnych oraz warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do obsługi komputera i kas fiskalnych oraz warsztaty aktywizujące z udziałem psychologa

2. Liczba uczestników szkolenia 20 osób
3. Liczba godzin szkolenia 140 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Firma Handlowa MOGILMED Paweł Kraśny, Beata Kraśna s. c.
Świerkówiec 49, 88-300 Mogilno

Miejsce realizacji: Wągrowiec
21.09.20009r.-16.10.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, po 45 roku życia, z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 18.09.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 16.09.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza przystąpić do wyboru jednostek szkoleniowych na organizację szkolenia dla osób bezrobotnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet VI, w ramach: Dziania 6.1 Poddziałanie 6.1.3 projekt pn.: „AKTYWNI”. Szkolenie z zakresu:
- Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej.
Liczba osób - 20
Liczba godz. – ok. 80
Termin realizacji – październik 2009r.
Miejsce realizacji: Wągrowiec

Realizacja ww. szkolenia zostanie zlecona w trybie zamówienia z wolnej ręki instytucji szkoleniowej, która uzyska najwyższą ocenę wg. „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych” (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją ww. szkoleń mogą złożyć oferty do dnia: 25.09.2009r. oraz uzyskać dodatkowe informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr tel. 067 26 21 081 w.279.


   

Wągrowiec 14.09.2009

Wągrowiec, 11.09.2009r.

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w lipcu i sierpniu 2009r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach
Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:
Kurs komputerowy I stopnia z obsługą kas fiskalnych oraz warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa–
Nazwa instytucji:
Firma Handlowa MOGILMED Paweł Kraśny, Beata Kraśna s.c.
Adres: 88-300 Mogilno, Świerkówiec 49
Cena brutto: 10.500,00 zł od grupy 20 osób
Data podpisania umowy: 18.09.2009r.

Uzasadnienie wyboru:

do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 14.09.2009

Wągrowiec, 11.09.2009r.

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01


Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- kurs komputerowy I stopnia z obsługą kas fiskalnych i warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Firma Handlowa MOGILMED
Paweł Kraśny, Beata Kraśna s. c.

Adres:
Świerkówiec 49, 88-300 Mogilno

Uzasadnienie wyboru:
Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r.: „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.

Sprawę prowadzi:
Aldona Ratajczak


   

Wągrowiec 14.09.2009

Projekt pn. „BEZROBOCIU-STOP” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/30/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej: obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku spawacza
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 273 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Uniwersytet Oświatowy w Poznaniu
Miejsce realizacji:
Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, ul. Janowiecka 1
Giema Polska w Wągrowcu ul. Janowiecka 94
14.09.20009r.-30.10.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywna opinią doradcy zawodowego i z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 11.09.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 14.09.2009

Projekt pn. „BEZROBOCIU-STOP” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/29/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej: obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku spawacza
2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 273 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Uniwersytet Oświatowy w Poznaniu
Miejsce realizacji:
Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, ul. Janowiecka 1
Giema Polska w Wągrowcu ul. Janowiecka 94
14.09.20009r.-30.10.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywna opinią doradcy zawodowego i z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 11.09.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 11.09.2009

Projekt pn. „BEZROBOCIU-STOP” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/27/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Podstawowe szkolenie strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku strażaka
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 586 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

07.09.2009r- 28.11.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, do 30 roku życia z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 04.09.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 10.09.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/12/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 90 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Szkoleniowy „MIKRO” w Poznaniu
Miejsce realizacji: Poznań
10.09.2009r.-29.09.2009r
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 09.09.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 07.09.2009

Projekt pn. „BEZROBOCIU-STOP”
finansowany ze środków Funduszu Pracy
z rezerwy Ministra MPiPS
Program zwiększający aktywność
zawodową osób w wieku do 30 roku życia

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:
Spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego–
Nazwa instytucji: Uniwersytet Oświatowy
Adres: 60-523 Poznań, ul. Dąbrowskiego 75/15
Cena brutto: 28.000,00 zł od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 11.09.2009r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 07.09.2009

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:
Spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego–
Nazwa instytucji: Uniwersytet Oświatowy
Adres: 60-523 Poznań, ul. Dąbrowskiego 75/15
Cena brutto: 2.800,00 zł od 1 osoby
Data podpisania umowy: 11.09.2009r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 07.09.2009

Wągrowiec, 04.09.2009r.

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:
Audytor energetyczny
Nazwa instytucji: Biuro Consultingowo-Usługowe „Gwarancja”
Adres: 60-195 Poznań, ul. Szeherezady 27
Cena brutto: 15.000,00 zł od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 04.09.2009r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 07.09.2009

Wągrowiec, 04.09.2009r.

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:
Kurs obsługi wózka jezdniowego
Nazwa instytucji: Uniwersytet Oświatowy
Adres: 60-523 Poznań, ul. Dąbrowskiego 75/15
Cena brutto: 15.200,00 zł od grupy 20 osób
Data podpisania umowy: 04.09.2009r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 07.09.2009

Wągrowiec, 04.09.2009r.

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
Nazwa instytucji: Ośrodek Szkoleniowy „MIKRO”
Adres: 61-447 Poznań, ul. Orzechowa 28/3
Cena brutto: 18.500,00 zł od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 09.09.2009r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 07.09.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/11/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs obsługi wózka jezdniowego

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do obsługi wózka jezdniowego oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 20 osób
3. Liczba godzin szkolenia 78 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Uniwersytet Oświatowy w Poznaniu
Miejsce realizacji: Wągrowiec
07.09.2009r.-21.09.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 04.09.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 07.09.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/10/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Audytor energetyczny

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 60 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Biuro Consultingowo-Handlowe „Gwarancja” w Poznaniu
Miejsce realizacji: Wągrowiec
07.09.2009r.-16.09.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna z wykształceniem wyższym magisterskim, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 04.09.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 07.09.2009

Projekt pn. „BEZROBOCIU-STOP” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/28/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Operator dźwigu HDS
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku operatora dźwigu HDS
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 54,5 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN
Sp. z o.o. Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Miejsce realizacji:
Ul. Golęcińska 9, Poznań
07.09.20009r.-17.10.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego i z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 04.09.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 07.09.2009

Wągrowiec, 04.09.2009r.

Projekt pn. „BEZROBOCIU-STOP”
Finansowany ze środków Funduszu Pracy
z rezerwy MP i PS
Program zwiększający aktywność
zawodową osób w wieku do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Spawanie metoda MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Uniwersytet Oświatowy

Adres:
60-523 Poznań, ul. Dąbrowskiego 75/15

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r. :„Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.

Sprawę prowadzi:
Aldona Ratajczak


   

Wągrowiec 07.09.2009

Wągrowiec, 04.09.2009r.

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Spawanie metoda MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Uniwersytet Oświatowy

Adres:
60-523 Poznań, ul. Dąbrowskiego 75/15

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r. : „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.

Sprawę prowadzi:
Aldona Ratajczak


   

Wągrowiec 07.09.2009

Wągrowiec, 02.09.2009r.

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Ośrodek Szkoleniowy MIKRO

Adres:
60-447 Poznań, ul. Orzechowa 28/3

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r. : „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.

Sprawę prowadzi:
Aldona Ratajczak


   

Wągrowiec 07.09.2009

Wągrowiec, 02.09.2009r.

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Kurs obsługi wózka jezdniowego
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Uniwersytet Oświatowy

Adres:
60-523 Poznań, ul. Dabrowskiego 75/15

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r. : „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.

Sprawę prowadzi:
Aldona Ratajczak


   

Wągrowiec 07.09.2009

Wągrowiec, 02.09.2009r.

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Audytor energetyczny
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Biuro Consultingowo-Handlowe „Gwarancja”

Adres:
60-195 Poznań, ul. Szeherezady 27

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r. : „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.

Sprawę prowadzi:
Aldona Ratajczak


   

Wągrowiec 02.09.2009

Projekt pn. „BEZROBOCIU-STOP” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/26/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Operator koparko-ładowarek kl. III
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku operatora koparko-ładowarek kl. III
2. Liczba uczestników szkolenia 2 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 202 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN
Sp. z o.o. Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Miejsce realizacji:
Ul. Golęcińska 9, Poznań
01.09.20009r.-02.10.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego i z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 31.08.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 28.08.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza przystąpić do wyboru jednostek szkoleniowych na organizację szkolenia dla osób bezrobotnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet VI, w ramach: Dziania 6.1 Poddziałanie 6.1.3 projekt pn.: „AKTYWNI”.

Szkolenie obejmuje następujący kierunek w następującym terminie realizacji:

1. Kurs komputerowy I stopnia z obsługą kas fiskalnych oraz warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa – 20 osób (wrzesień/październik)

Realizacja ww. szkolenia zostanie zlecona w trybie zamówienia z wolnej ręki instytucji szkoleniowej, która uzyska najwyższą ocenę wg. „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”- (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją ww. szkolenia mogą złożyć oferty do dnia: 09.09.2009r. oraz uzyskać dodatkowe informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr tel. 067 26 21 081 w.279.


   

Wągrowiec 28.08.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza przystąpić do wyboru jednostek szkoleniowych na organizację szkolenia dla osób bezrobotnych, współfinansowanych ze środków rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pn. 45/50+

Szkolenie obejmuje następujący kierunek w następującym terminie realizacji:

1. Kurs operatora koparko-ładowarek – 5 osób (październik)

Realizacja ww. szkolenia zostanie zlecona w trybie zamówienia z wolnej ręki instytucji szkoleniowej, która uzyska najwyższą ocenę wg. „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”- (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją ww. szkolenia mogą złożyć oferty do dnia: 09.09.2009r. oraz uzyskać dodatkowe informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr tel. 067 26 21 081 w.279.


   

Wągrowiec 25.08.2009

Projekt pn. „MIĘKKIE LĄDOWANIE” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/25/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs kwalifikacyjny na instruktora nauki jazdy kat. B

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku instruktora nauki jazdy kat. B.

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 210 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy Robert Palluth W Wągrowcu

24.08.2009r.- 10.10.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, zwolnione z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 24.08.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 25.08.2009

Projekt pn. „BEZROBOCIU- STOP” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/24/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs doszkalający na przewóz rzeczy podstawowy

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy i przewozu rzeczy.

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 34 godz. 35 min.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy Robert Palluth W Wągrowcu

24.08.2009r.- 28.08.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, do 30 roku życia, z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 20.08.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 19.08.2009

Projekt pn. „BEZROBOCIU- STOP” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/23/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Prawo jazdy kat. C wraz z modułem psychologii pracy kierowcy

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 90 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Szkolenia Kierowców „FOX” Michał Liske W Wągrowcu

13.08.20009r.-31.08.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, do 30 roku życia, z pozytywną opinią doradcy zawodowego,
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 13.08.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 07.08.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/09/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs z zakresu obsługi programu AutoCAD

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do obsługi programu AutoCAD oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 5 osób
3. Liczba godzin szkolenia 100 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Szkoleniowy „MIKRO”
ul. Orzechowa 28/3
61-447 Poznań

10.08.20009r.-25.08.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 07.08.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 07.08.2009

Projekt pn. „MIĘKKIE LĄDOWANIE” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/22/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs komputerowy I stopnia z obsługą kas fiskalnych oraz warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa.

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do podstawowej obsługi komputera i kas fiskalnych oraz warsztaty aktywizujące z udziałem psychologa.

2. Liczba uczestników szkolenia 5 osób
3. Liczba godzin szkolenia 140 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Firma Handlowa MOGILMED Paweł Kraśny, Beata Kraśna s.c. Świerkówiec 49, 88-300 Mogilno

Miejsce szkolenia:
I Liceum Ogólnokształcące ul. Klasztorna 17A 62-100 Wągrowiec

10.08.2009r.- 04.09.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu zwolnione z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 07.08.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 07.08.2009

Projekt pn. „45/50+” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/21/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs komputerowy I stopnia z obsługą kas fiskalnych oraz warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa.

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do podstawowej obsługi komputera i kas fiskalnych oraz warsztaty aktywizujące z udziałem psychologa.

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 140 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Firma Handlowa MOGILMED Paweł Kraśny, Beata Kraśna s.c. Świerkówiec 49, 88-300 Mogilno

Miejsce szkolenia:
I Liceum Ogólnokształcące ul. Klasztorna 17A 62-100Wągrowiec

10.08.2009r.- 04.09.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, powyżej 45 roku życia z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 07.08.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 07.08.2009

Projekt pn. „MIĘKKIE LĄDOWANIE” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/20/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs z zakresu obsługi programu AutoCAD

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej
obejmuje przygotowanie do obsługi programu AutoCAD oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 3 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 100 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Szkoleniowy „MIKRO”
ul. Orzechowa 28/3
61-447 Poznań

10.08.20009r.-25.08.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu zwolnione z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 07.08.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 07.08.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza przystąpić do wyboru jednostek szkoleniowych na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet VI, w ramach: Dziania 6.1 Poddziałanie 6.1.3 projekt pn.: „AKTYWNI”.

Szkolenia obejmują następujące kierunki w następujących terminach realizacji:

 1. operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 10 osób (wrzesień)

 2. audytor energetyczny – 5 osób (wrzesień)

 3. kurs obsługi wózka jezdniowego – 10 osób (wrzesień)

Realizacja ww. szkolenia zostanie zlecona w trybie zamówienia z wolnej ręki instytucjom szkoleniowym, które uzyskają najwyższą ocenę wg. „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”- (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją ww. szkoleń mogą złożyć oferty do dnia: 19.08.2009r. oraz uzyskać dodatkowe informacje w Powiatowym Urządzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr tel. 067 26 21 081 w.279.

 

 

 

Wągrowiec, 07.08.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 30.07.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/08/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs księgowości

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej
obejmuje przygotowanie do samodzielnej pracy w księgowości oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 160 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Blue House s.c. Anna Łągwa, Sławomir Krakowski
Plac Wolności 78-400 Szczecinek

Miejsce realizacji szkolenia: Gimnazjum nr 1
ul. Św. Wojciecha 20 62-100 Wągrowiec
03.08.20009r.-03.09.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu murarza
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 30.07.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 30.07.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/07/09

1. Nazwa i zakres szkolenia ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej
obejmuje przygotowanie do profesjonalnej obsługi komputera oraz aktywne metody poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 160 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Kcyńska 48 62-100 Wągrowiec
03.08.20009r.-02.09.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu murarza
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 30.07.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 30.07.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/06/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Sekretarka-asystentka z językiem angielskim

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku sekretarki-asystentki i do podstawowej komunikacji w języku angielskim oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 120 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Kcyńska 48 62-100 Wągrowiec
03.08.20009r.-26.08.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu murarza
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 30.07.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 30.07.2009

Szkolenie finansowane z Funduszu Pracy

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/19/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs księgowości

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do samodzielnej pracy w księgowości oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 160 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Blue House s.c. Anna Łągwa, Sławomir Krakowski
Plac Wolności 78-400 Szczecinek

Miejsce realizacji szkolenia: Gimnazjum nr 1
ul. Św. Wojciecha 20 62-100 Wągrowiec
03.08.20009r.-03.09.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywna opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 30.07.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 30.07.2009

Projekt pn. „MIĘKKIE LĄDOWANIE” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/18/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs księgowości

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do samodzielnej pracy w księgowości oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 3 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 160 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Blue House s.c. Anna Łągwa, Sławomir Krakowski
Plac Wolności 78-400 Szczecinek

Miejsce realizacji szkolenia: Gimnazjum nr 1
ul. Św. Wojciecha 20 62-100 Wągrowiec
03.08.20009r.-03.09.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywna opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 30.07.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 30.07.2009

Projekt pn. „MIĘKKIE LĄDOWANIE” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/17/09

1. Nazwa i zakres szkolenia ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do profesjonalnej obsługi komputera oraz aktywne metody poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 2 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 160 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Kcyńska 48 62-100 Wągrowiec
03.08.20009r.-02.09.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywna opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 30.07.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 30.07.2009

Projekt pn. „MIĘKKIE LĄDOWANIE” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/16/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Sekretarka-asystentka z językiem angielskim

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do pracy sekretarki-asystentki i do podstawowej komunikacji w języku angielskim oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 5 osób
3. Liczba godzin szkolenia 120 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Kcyńska 48 62-100 Wągrowiec
03.08.2009r.-26.08.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywna opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 30.07.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 30.07.2009

Projekt pn. MIEKKIE LĄDOWANIE
finansowany ze środków Funduszu Pracy
z rezerwy Ministra MPiPS
Program zwiększający aktywność
zawodową osób zwolnionych z pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs księgowości –
Nazwa instytucji: Blue House s. c. Anna Łągwa, Sławomir Krakowski
Adres: 48-400 Szczecinek, Plac Wolności 6
Cena brutto: 3.693,78 zł od grupy 3 osób
Data podpisania umowy: 30.07.2009r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 30.07.2009

Szkolenie realizowane z Funduszu Pracy

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs księgowości –
Nazwa instytucji: Blue House s. c. Anna Łągwa, Sławomir Krakowski
Adres: 48-400 Szczecinek, Plac Wolności 6
Cena brutto: 1231,26 zł od 1 osoby
Data podpisania umowy: 30.07.2009r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 30.07.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w lipcu i sierpniu 2009r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach
Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs księgowości
Nazwa instytucji: Blue House s. c. Anna Łągwa, Sławomir Krakowski
Adres: 78-400 Szczecinek, Plac wolności 6
Cena brutto: 12.312,60 zł od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 30.07.2009r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 29.07.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w lipcu i sierpniu 2009r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach
Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Sekretarka-asystentka z językiem angielskim –
Nazwa instytucji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
Cena brutto: 9.790,00 zł od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 30.07.2009r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 29.07.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w lipcu i sierpniu 2009r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach
Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Nazwa instytucji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
Cena brutto: 10.890,00 zł od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 30.07.2009r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 29.07.2009

Projekt pn. MIEKKIE LĄDOWANIE
finansowany ze środków Funduszu Pracy
z rezerwy Ministra MPiPS
Program zwiększający aktywność
zawodową osób zwolnionych z pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Sekretarka-asystentka z językiem angielskim–
Nazwa instytucji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
Cena brutto: 4.895,00 zł od grupy 5 osób
Data podpisania umowy: 30.07.2009r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 29.07.2009

Projekt pn. MIEKKIE LĄDOWANIE
finansowany ze środków Funduszu Pracy
z rezerwy Ministra MPiPS
Program zwiększający aktywność
zawodową osób zwolnionych z pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych –
Nazwa instytucji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
Cena brutto: 2.178,00 zł od grupy 2 osób
Data podpisania umowy: 30.07.2009r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 29.07.2009

RP - 633/1/09/MZ/09
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Kurs księgowości
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Blue House s. c. Anna Łągwa, Sławomir Krakowski

Adres:
78-400 Szczecinek, Plac Wolności 6

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r.:
„Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.

Sprawę prowadzi:
Aldona Ratajczak


   

Wągrowiec 29.07.2009

RP - 633/1/09/MZ/09-II
Projekt pn. MIĘKKIE LĄDOWANIE
Finansowany ze środków Funduszu Pracy
z rezerwy MP i PS
Program zwiększający aktywność
zawodową osób zwolnionych z pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Kurs księgowości
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Blue House s. c. Anna Łągwa, Sławomir Krakowski

Adres:
78-400 Szczecinek, Plac Wolności 6

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r.:
„Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.

Sprawę prowadzi:
Aldona Ratajczak


   

Wągrowiec 29.07.2009

RP - 633/1/09/MZ/09-III

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Kurs księgowości
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Blue House s. c. Anna Łągwa, Sławomir Krakowski

Adres:
78-400 Szczecinek, Plac Wolności 6

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r.:
„Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.

Sprawę prowadzi:
Aldona Ratajczak


   

Wągrowiec 28.07.2009

RP - 633/1/07/MZ/09-II
Projekt pn. MIĘKKIE LĄDOWANIE
Finansowany ze środków Funduszu Pracy
z rezerwy MP i PS
Program zwiększający aktywność
zawodową osób zwolnionych z pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Sekretarka-asystentka z językiem angielskim
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Adres:
62-100 Wągrowiec, Kcyńska 48

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r.:
„Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.

Sprawę prowadzi:
Aldona Ratajczak


   

Wągrowiec 28.07.2009

RP - 633/1/08/MZ/09-II
Projekt pn. MIĘKKIE LĄDOWANIE
Finansowany ze środków Funduszu Pracy
z rezerwy MP i PS
Program zwiększający aktywność
zawodową osób zwolnionych z pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Europejskich

do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Adres:
62-100 Wągrowiec, Kcyńska 48

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r.:
„Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.

Sprawę prowadzi:
Aldona Ratajczak


   

Wągrowiec 28.07.2009

RP - 633/1/07/MZ/09
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Sekretarka-asystentka z językiem angielskim
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Adres:
62-100 Wągrowiec, Kcyńska 48

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r.:
„Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.

Sprawę prowadzi:
Aldona Ratajczak


   

Wągrowiec 28.07.2009

RP - 633/1/08/MZ/09
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Europejskich
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Adres:
62-100 Wągrowiec, Kcyńska 48

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r.:
„Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.

Sprawę prowadzi:
Aldona Ratajczak


   

Wągrowiec 27.07.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/05/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Murarz-tynkarz

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku murarza oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 105 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
Miejsce realizacji: Poznań
27.07.20009r.-14.08.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu murarza
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 27.07.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 27.07.2009

Projekt pn. „MIĘKKIE LĄDOWANIE” finansowany z rezerwy MPiPS Wągrowiec

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/15/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Operator koparko-ładowarek kl. III
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku operatora koparko-ładowarek kl. III
2. Liczba uczestników szkolenia 2 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 202 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN
Sp. z o.o. Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Miejsce realizacji:
Ul. Golęcińska 9, Poznań
27.07.20009r.-28.08.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywna opinią doradcy zawodowego i z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 27.07.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 23.07.2009

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/14/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C do E wraz z modułem psychologii pracy kierowcy

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą

2. Liczba uczestników szkolenia 3 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 60 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Szkolenia Kierowców FOX
Michał Liske w Wągrowcu

23.07.2009r.- 05.08.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą, która po ukończeniu szkolenia podejmie pracę w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 23.07.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 23.07.2009

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/13/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C wraz z modułem psychologii pracy kierowcy

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego

2. Liczba uczestników szkolenia 3 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 90 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Szkolenia Kierowców FOX
Michał Liske w Wągrowcu

23.07.2009r.- 11.08.2009r.

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego, która po ukończeniu szkolenia podejmie pracę w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 23.07.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 15.07.2009

Projekt pn. „BEZROBOCIU - STOP” finansowany z rezerwy MPiPS

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/12/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Nowoczesny magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego.

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera z obsługą wózka jezdniowego

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 114 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Uniwersytet Oświatowy w Poznaniu
Miejsce realizacji:
Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, ul. Janowiecka 1
Giema Polska w Wągrowcu ul. Janowiecka 94
16.07.20009r.-07.08.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywna opinią doradcy zawodowego i z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 15.07.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 03.07.2009

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/11/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 3 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 80 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia APEKS Sp. z o.o. Centrum Edukacji Pozaszkolnej
64-920 Piła, ul. Browarna 19
Miejsce realizacji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu
06.07.20009r.-22.07.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, która po ukończeniu szkolenia zamierza prowadzić działalność gospodarczą
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 03.07.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 03.07.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/04/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku spawacza oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 281 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Uniwersytet Oświatowy w Poznaniu
Miejsce realizacji:
Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu,
ul. Janowiecka 1
Giema Polska, ul. Janowiecka 94 w Wągrowcu
06.07.20009r.-24.08.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 03.07.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 03.07.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/03/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 20 osób
3. Liczba godzin szkolenia 80 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia APEKS Sp. z o.o. Centrum Edukacji Pozaszkolnej
64-920 Piła, ul. Browarna 19
Miejsce realizacji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu
06.07.20009r.-22.07.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, która po ukończeniu szkolenia zamierza prowadzić działalność gospodarczą
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 03.07.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 03.07.2009

Projekt pn. BEZROBOCIU – STOP
finansowany ze środków Funduszu Pracy
z rezerwy Ministra MPiPS
Program zwiększający aktywność
zawodową w wieku do lat 30

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Nowoczesny magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego –
Nazwa instytucji: Uniwersytet Oświatowy
Adres: 60-523 Poznań, ul. Dąbrowskiego
Cena brutto: 11.200,00 zł od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 15.07.2009r.

Uzasadnienie wyboru:

Do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 01.07.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w najbliższym czasie zamierza zorganizować szkolenie w zakresie:
- Kurs komputerowy I stopnia z obsługą kas fiskalnych oraz z warsztatami aktywizującymi z udziałem psychologa.
Liczba osób - 10
Liczba godz. – ok. 140 - 150
Termin realizacji – sierpień/wrzesień 2009r.
Miejsce realizacji: Wągrowiec

Realizacja ww. szkolenia zostanie zlecona w trybie zamówienia z wolnej ręki instytucji szkoleniowej, która uzyska najwyższą ocenę wg. „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych” (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Ocenie podlegać będą oferty, które już wpłynęły do Urzędu oraz te, które wpłyną do dnia 13.07.2009r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr tel. 0 67 26 21 081 w 279.


   

Wągrowiec 01.07.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w lipcu i sierpniu 2009r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach
Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego –
Nazwa instytucji: Uniwersytet Oświatowy
Adres: 60-523 Poznań, ul. Dąbrowskiego 75/15
Cena brutto: 28.000,00 zł od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 03.07.2009r.

Uzasadnienie wyboru:

do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 30.06.2009

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej –
Nazwa instytucji: APEKS Sp. z o.o. Centrum Edukacji Pozaszkolnej
Adres: 64-920 Piła, ul. Browarna 19
Cena brutto: 1.200,00 zł (3 osoby bezrobotne)
Data podpisania umowy: 03.07.2009r.

Uzasadnienie wyboru:

Do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 30.06.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w czerwcu, lipcu 2009r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach
Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej –
Nazwa instytucji: APEKS Sp. z o.o.
Adres: 64-920 Piła, ul Browarna 19
Cena brutto: 8.000,00 zł od grupy 20 osób
Data podpisania umowy: 03.07.2009r.

Uzasadnienie wyboru:

do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 25.06.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
APEKS sp. z o.o.
Centrum Edukacji Pozaszkolnej

Adres:
64-920 Piła, ul. Browarna 19

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r. : „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka


   

Wągrowiec 25.06.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Kurs spawania metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Uniwersytet Oświatowy

Adres:
60-523 Poznań, ul. Dąbrowskiego 75/15

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r. : „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka


   

Wągrowiec 24.06.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/02/09

1. Nazwa i zakres szkolenia

Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku sprzedawcy oraz aktywne metody poszukiwania pracy

2. Liczba uczestników szkolenia 20 osób
3. Liczba godzin szkolenia 130 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Firma handlowa MOGILMED s. c. w Świerkówcu
Miejsce realizacji:
I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu,
ul. Klasztorna 17A
25.06.20009r.-22.07.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 24.06.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 24.06.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

 

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych w czerwcu i lipcu 2009r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej –
Nazwa instytucji: Firma Handlowa „ MOGILMED” s.c.
Adres: Świerkówiec 49, 88-300 Mogilno
Cena brutto: 8.800,00 zł od grupy 20 osób
Data podpisania umowy: 24.06.2009r.

Uzasadnienie wyboru: do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 23.06.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/01/09

1. Nazwa i zakres szkolenia

Nowoczesny magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego.
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera z obsługą wózka jezdniowego

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 114 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Uniwersytet Oświatowy w Poznaniu
26.06.2009r.- 16.07.2009r.
Miejsce realizacji:
Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, ul. Janowiecka 1,
Giema Polska w Wągrowcu ul. Janowiecka 94
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego i z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 23.06.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 23.06.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Firma Handlowa „Mogilmed” s.c. Paweł Kraśny, Beata Kraśna

Adres:
Świerkówiec 49, 88-300 Mogilno

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r.: „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.


   

Wągrowiec 23.06.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01


 

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,w czerwcu i lipcu 2009r. w ramach projektu „ AKTYWNI” realizowanego w ramach Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Nowoczesny magazynier uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego –

Nazwa instytucji: Uniwersytet Oświatowy
Adres: 60-523 Poznań, ul. Dąbrowskiego 75/15
Cena brutto: 11.200,00 zł od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 23.06.2009r.

Uzasadnienie wyboru:

Do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 22.06.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Nowoczesny magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Uniwersytet Oświatowy

Adres:
60-523 Poznań ul. Dąbrowskiego 75/15

Uzasadnienie wyboru:

Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r.: „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.


   

Wągrowiec 22.06.2009

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/10/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C wraz z modułem psychologii pracy kierowcy

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej zawarty w obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego

2. Liczba uczestników szkolenia 6 osób
3. Liczba godzin szkolenia 90 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Szkolenia Kierowców „FOX”
Michał Liske
Ul. Gnieźnieńska 51, 62-100 Wągrowiec
22.06.20009r.-11.07.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku instruktora nauki jazdy kat. B, która po ukończeniu szkolenia podejmie pracę w ww. zawodzie
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 22.06.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 18.06.2009

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-01

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza przystąpić do wyboru jednostek szkoleniowych na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet VI, w ramach: Dziania 6.1 Poddziałanie 6.1.3 projekt pn.: „AKTYWNI”. Szkolenia obejmują następujące kierunki w następujących terminach realizacji:

 1. kurs ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - 10 (sierpień/wrzesień)
 2. kurs księgowości – 10 osób (sierpień/wrzesień)
 3. sekretarka – asystentka z językiem angielskim – 10 osób (sierpień)
 4. kurs z zakresu obsługi programu AutoCAD – 5 osób (sierpień)

Realizacja ww. szkolenia zostanie zlecona w trybie zamówienia z wolnej ręki instytucjom szkoleniowym, które uzyskają najwyższą ocenę wg. „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”- (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją ww. szkoleń mogą złożyć oferty do dnia: 10.07.2009r. oraz uzyskać dodatkowe informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr tel. 067 26 21 081 w.279.


   

Wągrowiec 08.06.2009

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/08/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs kwalifikacyjny na instruktora nauki jazdy kat. B

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku instruktora nauki jazdy kat. B

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 210 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth
ul. Kościuszki 20, 62-100 Wągrowiec
08.06.20009r.-25.07.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku instruktora nauki jazdy kat. B, która po ukończeniu szkolenia podejmie pracę w ww. zawodzie
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia wystawione przez jednostkę
szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 08.06.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 29.05.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza przystąpić do wyboru jednostek szkoleniowych na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet VI, w ramach: Dziania 6.1 Poddziałanie 6.1.3 projekt pn.: „AKTYWNI”.

Szkolenia obejmują następujące kierunki w następujących terminach realizacji:

 1. nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych – 20 osób ( czerwiec - lipiec)
 2. murarz –tynkarz – 10 osób (czerwiec-lipiec)
 3. nowoczesny magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego – 10 osób ( czerwiec-lipiec)
 4. kurs przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 20 osób ( lipiec)
 5. spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego – 10 osób ( lipiec, sierpień, wrzesień)

Realizacja ww. szkolenia zostanie zlecona w trybie zamówienia z wolnej ręki instytucjom szkoleniowym, które uzyskają najwyższą ocenę wg. „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”- (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją ww. szkoleń mogą złożyć oferty do dnia: 15.06.2009r. oraz uzyskać dodatkowe informacje w Powiatowym Urządzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr tel. 067 26 21 081 w.279.

 

 

 

Wągrowiec, 29.05.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 29.05.2009

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/08/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kompleksowe szkolenie kierowcy przewożącego towary niebezpieczne w cysternie

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kierowcy
przewożącego towary niebezpieczne w cysternie.

2. Liczba uczestników szkolenia 2 osoby – w ramach szkoleń indywidualnych
3. Liczba godzin szkolenia 64 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
DANWOJ Danuta Koralewska w Obornikach
01.06.2009r- 10.06.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego, która po
ukończeniu szkolenia podejmie pracę w zawodzie kierowcy przewożącego towary niebezpieczne w cysternie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 29.05.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 28.05.2009

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/07/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs przygotowujący do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych..

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do pracy w zawodzie przewoźnika drogowego
 

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 30 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia ATC Grupa Sp. z o.o. w Gostyniu, Oddział
w Poznaniu, ul. Dmowskiego 85
28.05.2009r.- 02.06.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku przewoźnika drogowego , która po ukończeniu szkolenia podejmie pracę w ww. wymienionym zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 28.05.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 22.05.2009

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/06/09

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 
2. Liczba uczestników szkolenia 11 osób
3. Liczba godzin szkolenia 80 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia APEKS Sp. z o.o. Centrum Edukacji Pozaszkolnej
64-920 Piła , ul. Browarna 19
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 48
25.05.2009r.-10.06.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, które po ukończeniu szkolenia zamierzają prowadzić swoją działalność gospodarczą
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową – świadectwo kwalifikacyjne.
 

 

 

Wągrowiec, 22.05.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 22.05.2009

    Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:
   
Kurs przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarczej –
Nazwa instytucji: APEKS Sp. z o.o. Centrum Edukacji Pozaszkolnej
Adres: 64-920 Piła, ul. Browarna 19
Cena brutto: 5.500,00 zł od grupy 11 osób
Data podpisania umowy: 22.05.2009r.

Uzasadnienie wyboru:
do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.

 

 

 

Wągrowiec, 22.05.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 21.05.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w najbliższym czasie zamierza zorganizować w ramach szkoleń indywidualnych szkolenia w zakresie:

Liczba osób: uzależniona od liczby złożonych wniosków przez osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy (ok. 5-6 osób).

Prosimy Instytucje Szkoleniowe zainteresowane organizacją wyżej wymienionych szkoleń o złożenie ofert do dnia 01.06.2009r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.
- szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu.

W związku z tym instytucje przygotowujące i przesyłające oferty szkoleniowe powinny dostosować plany nauczania do powyższego wymogu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu,
ul. Kolejowa 22, nr tel. 0 67 26 21 081 w 279.

 

 

 

Wągrowiec, 21.05.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka


   

Wągrowiec 20.05.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:
- Kurs przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
APEKS sp. z o.o.
Centrum Edukacji Pozaszkolnej
Adres:
64-920 Piła, ul. Browarna 19

Uzasadnienie wyboru:
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r. „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”

 

 

 

Wągrowiec, 20.05.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka


   

Wągrowiec 05.05.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że najbliższym czasie zamierza zorganizować szkolenie w zakresie:

Realizacja ww. szkolenia zostanie zlecona w trybie zamówienia z wolnej ręki instytucji szkoleniowej, która uzyska najwyższą ocenę wg. „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”- (do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Ocenie podlegać będą oferty, które już wpłynęły do Urzędu oraz te, które wpłyną do dnia 15.05.2009r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, nr te. 0 67 26 21 081 w 279.

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka


   

Wągrowiec 03.04.2009

 

UWAGA!!!
INFORMACJA SKIEROWANA DO JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH!

W związku z realizacją projektu Dobra kadra, informujemy o zamiarze zorganizowania szkolenia dla pracowników kluczowych, mającego w zakresie tematykę związaną ze skuteczną komunikacją pomiędzy pracownikami Urzędu Pracy. Taki wybór tematyki przewodniej ma pozwolić na podniesienie efektywności współpracy oraz udoskonalenie przepływu informacji między poszczególnymi pracownikami. Rezultatem będzie wykreowanie wewnętrznych reguł współdziałania, co wpłynie na lepszą obsługę klientów, poprawę wizerunku Urzędu oraz usprawnienie jego pracy.

W programie szkolenia powinny zostać ujęte następujące bloki tematyczne:

Odbiorcami szkolenia są kluczowi pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.
W skład tej grupy wchodzić będą: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. programów, specjaliści ds. rozwoju zawodowego oraz lider Klubu Pracy (do 12 osób). Szkolenie planowane jest jako 2-dniowe, wyjazdowe, lokalizacja zależy od zaproponowanej oferty. Szkolenie jest zaplanowane na II kwartał 2009 roku.

W związku z powyższym, zapraszamy jednostki szkoleniowe do składania propozycji realizacji wyżej opisanego szkolenia. Termin składania ofert upływa 30 kwietnia br.

Szczegółowe informacje – tel. (067) 26 21 081 wew. 254 [pok. 205 / II p. siedziby PUP]

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Dobra kadra” - Nr projektu: POKL.06.01.02-30-007/08 - Nr umowy: POKL.06.01.02-30-007/08-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych


   

Wągrowiec 31.03.2009

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/05/2009

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs kwalifikacyjny na instruktora nauki jazdy kat. B

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku instruktora nauki jazdy kat. B

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 215 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy
Robert Palluth
ul. Kościuszki 20, 62-100 Wągrowiec
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku instruktora nauki jazdy kat. B, która po ukończeniu szkolenia podejmie pracę w ww. zawodzie
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 25.03.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 25.03.2009

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/04/2009

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs kosmetyczny I stopnia

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje nabycie umiejętności w zakresie pracy na stanowisku kosmetyczki.

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 78 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia
ul. 11 listopada 40, 64-920 Piła
26.03.2009r. – 21.04.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, która po ukończeniu szkolenia podejmie pracę w ww. zawodzie
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 25.03.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 20.03.2009

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/03/2009

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs obsługi koparko – ładowarek kl. III  
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do obsługi koparko - ładowarek kl. III
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 202 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN Sp. z o.o – Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Poznaniu
Ul. Golęcińska 9
23.03.2009r.-17.04.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki, która po ukończonym szkoleniu podejmie pracę w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową, książeczka operatora koparko- ładowarki.
 

 

 

Wągrowiec, 19.03.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 20.03.2009

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/02/2009

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs obsługi koparko – ładowarek kl. III  
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do obsługi koparko - ładowarek kl.III
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 202 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN Sp. z o.o – Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Poznaniu
Ul. Golęcińska 9
23.03.2009r.-17.04.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki, która po ukończonym szkoleniu podejmie pracę w ww. zawodzie.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową, książeczka operatora koparko- ładowarki.
 

 

 

Wągrowiec, 19.03.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 16.03.2009

Ogłoszenie o szkoleniu przewidzianym do realizacji na podstawie zawartej umowy nr 6370/01/2009

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs spawania metodą TIG
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do uzyskania uprawnień do spawania metodą TIG 141
2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 11 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Uniwersytet Oświatowy w Poznaniu
Ul. Dąbrowskiego 75/15
Ul. Dąbrowskiego 81/85
16.03.2009r.-08.04.2009r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza, która po ukończonym szkoleniu podejmie pracę u pracodawcy, który zapewnił zatrudnienie w ww. zawodzie
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 12.03.2009r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu