Szkolenia 2010
data aktualizacji: 28.10.2010   

Wągrowiec 28.10.2010

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-00

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/15/2010

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs fryzjerski I stopnia
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku fryzjera oraz aktywne metody poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 150 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Centrum Kształcenia Praktycznego JBJ
Centrum Zdrowia i urody w Pile
Miejsce realizacji:
ul. Kościuszki 20, 62-100 Wągrowiec
02.11.2010r.-29.11.2010r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową 
 

 

 

Wągrowiec, 28.10.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

   

Wągrowiec 28.10.2010

CAZ - 633/07/AR/2010
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-00

Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
- na realizację szkolenia wybrano następującą instytucję szkoleniową:

Kurs fryzjerski I stopnia
Nazwa instytucji:
Centrum Kształcenia Praktycznego JBJ Centrum Zdrowia i Urody
Adres: 64-920 Piła, ul. Okrzei 18
Cena brutto:
12.750,00 zł od grupy 10 osób
Data podpisania umowy: 28.10.2010r.
Uzasadnienie wyboru:
do wykonania zamówienia zaproszono jednostkę szkoleniową, spełniającą warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, z którą przeprowadzono negocjacje.


   

Wągrowiec 28.10.2010

CAZ - 633/07/AR/2010
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-00

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w sprawie realizacji szkolenia w zakresie:

- Kurs fryzjerski I stopnia

do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono następującą instytucję szkoleniową:

Nazwa instytucji:
Centrum Kształcenia Praktycznego JBJ Centrum Zdrowia i Urody

Adres:
64-920 Piła, ul. Okrzei 18

Uzasadnienie wyboru:
Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zaproszono jednostkę szkoleniową, która uzyskała najwyższą ocenę wg. wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2008r.: „Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych”.


Sprawę prowadzi:
Aldona Ratajczak


   

Wągrowiec 25.10.2010

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-00

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/14/2010

1. Nazwa i zakres szkolenia Przedstawiciel handlowy – nowoczesne techniki sprzedaży
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego oraz aktywne metody poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 90 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia O.K. Ośrodek Kursów
Miejsce realizacji:
ul. Kościuszki 3, 62-100 Wągrowiec
25.10.2010r.-02.11.2010r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową 
 

 

 

Wągrowiec, 22.10.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

   

Wągrowiec 20.10.2010

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-00

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/13/2010

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs obsługi wózka jezdniowego
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do obsługi wózka jezdniowego oraz aktywne metody poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 15 osób
3. Liczba godzin szkolenia 76 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja
„Romaniszyn” Sp. z o.o.
Miejsce realizacji:
ul. Jankowska 6, 62-100 Wągrowiec
18.10.2010r.-29.10.2010r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową oraz
uprawnienia wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego w Mysłowicach
 

 

 

Wągrowiec, 15.10.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

   

Wągrowiec 13.10.2010

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-00

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/12/2010

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs kosmetyczny I stopnia

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku kosmetyczki oraz aktywne metody poszukiwania pracy.

2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 105 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia BEAUTY VITAL
Akademia Piękna i Zdrowia, Agnieszka Volker
64-920 Piła, ul. 11 listopada 40.
Miejsce realizacji szkolenia: Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu, ul. Klasztorna 19
13.10.2010r.- 02.11.2010r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 12.10.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

   

Wągrowiec 13.10.2010

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-00

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/11/2010

1. Nazwa i zakres szkolenia Operator koparko-ładowarki

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie uczestników szkolenia do pracy na stanowisku operatora koparko-ładowarki oraz aktywne metody poszukiwania pracy.

2. Liczba uczestników szkolenia 5 osób
3. Liczba godzin szkolenia 208 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL.
Nakło nad Notecią, ul. Gimnazjalna 11
18.10.2010r.- 24.11.2010r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 12.10.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

CAZ -633/06/MZ/2010  

Wągrowiec 16.09.2010

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 27.09.2010r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

Kurs kadry i płace - ok. 100 godz. dla 3 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu jako osoby poszukujące pracy. Szkolenie finansowane ze środków PFRON.

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych, kodeksem pracy, dokumentacją pracowniczą, obsługą programu Płatnik oraz zajęcia z aktywnych metod poszukiwania pracy (do 6 godz.).

Podstawowy zakres przedmiotowy szkolenia powinien być opracowany na bazie standardów kwalifikacji i szkoleń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych ( do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 264

 

 

 

Wągrowiec, 16.09.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

CAZ -633/05/MZ/2010  

Wągrowiec 16.09.2010

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 27.09.2010r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

Kurs kadry i płace - ok. 100 godz. dla 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych, kodeksem pracy, dokumentacją pracowniczą, obsługą programu Płatnik oraz zajęcia z aktywnych metod poszukiwania pracy (do 6 godz.).

Podstawowy zakres przedmiotowy szkolenia powinien być opracowany na bazie standardów kwalifikacji i szkoleń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art.4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.)

Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych ( do pobrania ze strony www.pupwagrowiec.pl – zakładka szkolenia).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, Nr tel. 67 2621 081 w. 264

 

 

 

Wągrowiec, 16.09.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

   

Wągrowiec 10.09.2010

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-00

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/09/2010

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs z zakresu obsługi programu AutoCAD
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do obsługi komputerowego
programu AutoCAD oraz aktywne metody
poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 5 osób
3. Liczba godzin szkolenia 100 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia CADExpert sp. z o. o. z Łodzi
Miejsce realizacji:
Wągrowiec, ul. 23 stycznia 19
13.09.2010r.-29.09.2010r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 10.09.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

   

Wągrowiec 08.09.2010

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-00
 

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/07/2010

1. Nazwa i zakres szkolenia Recepcjonista z językiem angielskim.
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie uczestników szkolenia do profesjonalnego zarządzania recepcją oraz aktywne metody poszukiwania pracy.
2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 190 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia 08.09.2010r.- 21.10.2010r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Kcyńska48 w Wągrowcu

Korporacja Oświatowa „ Delta” Magdalena Zych
60-400 Międzychód, ul. Wjazdowa 8/A/5

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych, z pozytywną opinią doradcy zawodowego.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 07.09.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

   

Wągrowiec 08.09.2010

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-00
 

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/06/2010

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs kadry i płace
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy w działach personalno- kadrowo- płacowych oraz aktywne metody poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 20 osób
3. Liczba godzin szkolenia 130 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Korporacja Oświatowa „Delta” Magdalena Zych
Miejsce realizacji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
ul. Kcyńska 48
08.09.2010r.-07.10.2010r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych, z pozytywną opinią doradcy zawodowego.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 07.09.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

   

Wągrowiec 08.09.2010

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-00
 

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/05/2010

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych oraz aktywne metody aktywnego poszukiwania pracy.
2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 160 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Wągrowiec, 07.09.2010r.- 05.10.2010r.
Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 55 w Wągrowcu

Pracownia Systemów Informatycznych Attrix
Janusz Pietrzyk, Krzysztof Szwajkowski
60-461 Poznań, ul. Seneki 13

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych, z pozytywną opinią doradcy zawodowego.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 06.09.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

   

Wągrowiec 08.09.2010

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1Podziałanie 6.1.3
Tytuł projektu: AKTYWNI
Nr projektu: POKL.06.01.03-30-016/08
Nr umowy: POKL.06.01.03-30-016/08-00
 

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6371/04/2010

1. Nazwa i zakres szkolenia Nowoczesny magazynier z obsługą wózków jezdniowych
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej:
obejmuje przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera z obsługą wózków jezdniowych oraz aktywne metody poszukiwania pracy
2. Liczba uczestników szkolenia 10 osób
3. Liczba godzin szkolenia 120 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia „Szkoleniowiec” Sp. z o.o.
Miejsce realizacji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
ul. Kościuszki 49
07.09.2010r.-30.09.2010r.
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych, z pozytywną opinią doradcy zawodowego.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową oraz
uprawnienia wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego w Mysłowicach
 

 

 

Wągrowiec, 06.09.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

   

Wągrowiec 06.07.2010

Wągrowiec, 17.06.2010r.

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w 2010 roku.

Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc Planowany termin realizacji szkolenia Orient. czas trwania szkolenia Charakterystyka osób,
dla których szkolenie jest przeznaczone
1. Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej
Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia prawne i organizacyjne związane z założeniem i prowadzeniem własnej firmy, trening przedsiębiorczości oraz przygotowanie i ocena biznesplanów uczestników szkolenia
30
(w grupach po 10–15 osób)
III/IV
kwartał
2010r.
ok. 80 godz. - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy, zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą
2. Przedstawiciel handlowy - nowoczesne techniki sprzedaży
Zakres szkolenia obejmuje m.in. zajęcia z zakresu różnych technik sprzedaży, pozyskiwania klientów, przeprowadzania prezentacji produktu, poznawania typów komunikacji międzyludzkiej – werbalnej i niewerbalnej, nabycia umiejętności zaplanowania i zorganizowania swoich zajęć oraz umiejętności handlowo - negocjacyjnych, analizy sektora sprzedaży i klientów, prognozowania sprzedaży, dokumentacji klienta jak również praktycznej obsługi klienta oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
10 osób III
kwartał
2010r.
ok. 90 godz. - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z min. wykształceniem średnim, prawem jazdy kat. B,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego,
- z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
3. Operator koparko-ładowarek
Zakres szkolenia obejmuje program zgodny z wymaganiami Ministra Gospodarki zawartymi w rozporządzeniu z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
5 osób III/IV
kwartał
2010r.
ok. 200 godz. - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego,
- z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
4. Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej
Zakres szkolenia: obejmuje zagadnienia związane z profesjonalną obsługą klienta, obsługę komputera , kas fiskalnych, czytników kart oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
20 osób II/III
kwartał
2010r.
ok.120 godz. - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy , - z pozytywną opinią doradcy zawodowego
5. Nowoczesny magazynier z obsługą wózka jezdniowego
Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia związane z obsługą magazynu, programu komputerowego Subiekt, uzyskanie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
10 osób II/III
kwartał
2010r.
ok. 120godz. - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego,
- z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych,
- z umiejętnością obsługi komputera w stopniu podstawowym
6. Spawanie metodą MAG i TIG z czytaniem rysunku technicznego
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do spawania stali wysokostopowych elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG oraz w osłonie gazów aktywnych MAG, uzyskanie uprawnień Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz zagadnienia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
10 osób II/III
kwartał
2010r.
ok. 280 godz. - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego,
- z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
7. Kurs kosmetyczny I stopnia
Zakres szkolenia obejmuje: zabiegi kosmetyczne, henna i depilacja, masaż twarzy, manicure i pedicure oraz zagadnienia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
5 osób II/III
kwartał
2010r.
ok. 160 godz. - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego
8. Kurs fryzjerski I stopnia
Zakres szkolenia obejmuje: pielęgnację włosów, strzyżenie i czesanie, trwała ondulacja, farbowanie włosów / balejaż oraz zagadnienia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
5 osób II/III
kwartał
2010r.
ok. 150 godz. - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego
9. Kurs kadry i płace
Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych, kodeksem pracy, dokumentacją pracowniczą, obsługą programu Płatnik oraz zagadnienia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
20 osób II/III
kwartał
2010r.
ok. 130 godz. - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z wykształceniem min. średnim
- podstawowa obsługa komputera,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego
10. Kurs ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Zakres szkolenia obejmuje nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu:- podstaw technik informatycznych, - użytkowania komputerów, - przetwarzania tekstu, - arkuszy kalkulacyjnych, - baz danych, - grafiki menadżerskiej i prezentacji, - usług w sieci Internet oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
10 osób III
kwartał
2010r.
ok.160 godz. Osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego
11. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do obsługi specjalistycznych obrabiarek sterowanych numerycznie oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
10 osób II/III
kwartał
2010r.
ok. 90 godz. - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy, - z pozytywną opinią doradcy zawodowego
12. Kurs z zakresu obsługi programu AutoCAD
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania i wizualizacji oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
5 osób III/IV
kwartał
2010r.
ok.100 godz. - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z wykształceniem min. średnim (preferowane średnie techniczne)
- znające podstawy obsługi komputera,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego
13. Kurs palacz CO
Zakres szkolenia obejmuje: wiadomości ogólne na temat przepisów prawnych i jednostek miar, informacje o budowie i obsłudze kotłów (na paliwo stałe i gazowe), zagadnienia z zakresu przepisów przeciwpożarowych i bhp, zajęcia praktyczne oraz zagadnienia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
5 osób III
kwartał
2010r.
ok. 30 godz. - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego
14. Kurs obsługi wózka jezdniowego
Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie do uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
25 osób III/IV
kwartał
2010r.
 ok. 80 godz. - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego,
- z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
15. Recepcjonista z językiem angielskim
Zakres szkolenia obejmuje sprzedaż usług hotelarskich zgodnie z ofertą hotelu oraz realizację zamówień i życzeń gości hotelowych, prowadzenie i archiwizację dokumentacji hotelowej, organizację, nadzorowanie i prowadzenie działań marketingowych w działalności hotelarskiej, komunikowanie się w języku angielskim oraz zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
10 osób III/IV
kwartał
2010r.
ok. 210 godz. - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z wykształceniem min. średnim, podstawową znajomością języka angielskiego,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego,
16. Szkolenie w Klubie Pracy
Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
55 osób I/II/III/IV
kwartał
2010r.
ok. 55 godz. - osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- nie posiadające doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
- nie posiadające motywacji do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym bezrobociem,
- chcące powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej
17. Szkolenia indywidualne wg złożonych wniosków I/II/III/IV
kwartał
2010r.
w zależności od rodzaju szkolenia osoby zarejestrowane w PUP w Wągrowcu jako osoby bezrobotne i uprawnione poszukujące pracy,
- z uprawdopodobnieniem zatrudnienia,
- z pozytywną opinią doradcy zawodowego,
- z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych (w przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji)

Sporządzono na podstawie analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i uprawnionych poszukujących pracy, w konsultacji z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy.

UWAGA:

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ROZPATRYWANE BĘDĄ KANDYDATURY OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY, SPEŁNIAJĄCYCH CO NAJMNIEJ JEDEN Z WYMOGÓW OKREŚLONYCH W PRZEPISACH ART. 49 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY, tj.

Plan szkoleń może być zmieniony po ustaleniu wielkości środków Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych oraz w związku ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy.

Bliższe informacje i zapisy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, pok. 103 lub pod numerem telefonu 067 26-21-081 wew. 264, 277

Opracowała:
Aldona Ratajczak
specjalista ds.
rozwoju zawodowego
 
Zatwierdziła:
Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

   

Wągrowiec 16.03.2010

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy.

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/05/2010

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs okresowy kierowców wykonujących Transport drogowy w przewozie rzeczy

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje odnowienie kwalifikacji na przewóz rzeczy dla kierowcy kat. C

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 35 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Szkolenia Kierowców
Robert Palluth
62-100 Wągrowiec
15.03.2010-19.03.2010
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, bez przeciwwskazań zdrowotnych która po ukończonym szkoleniu i uzyskaniu uprawnień podejmie pracę.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 15.03.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 16.03.2010

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy.

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/04/2010

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców Kat.C

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje zdobycie kwalifikacji wstępnej dla kierowcy kat. C

2. Liczba uczestników szkolenia 2 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 280 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Ośrodek Szkolenia Kierowców
AKADEMIA JAZDY
61-815 Poznań
15.03.2010-26.04.2010
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, bez przeciwwskazań zdrowotnych która po ukończonym szkoleniu i uzyskaniu uprawnień podejmie pracę.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 15.03.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 09.03.2009

Informacja dla Instytucji Szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu uprzejmie informuje , że zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. - szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu.

W związku z tym instytucje przygotowujące i przesyłające oferty szkoleniowe powinny dostosować plany nauczania do powyższego wymogu.

Bliższe informacje pok. 206 lub pod numerem telefonu 067 26-21-081 wew.279


   

Wągrowiec 09.03.2010

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy.

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/03/2010

1. Nazwa i zakres szkolenia Podstawowy kurs strzyżenia i pielęgnacji psów i kotów.

Zakres szkolenia obejmuje naukę strzyżenia i pielęgnacji psów i kotów.

2. Liczba uczestników szkolenia 2 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 60 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Gabinet kosmetyczny dla psów i kotów
Karolina Ciborska
60-681 Poznań
08.03.2010-16.03.2010
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, które po ukończonym szkoleniu podejmą pracę.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 05.03.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 01.03.2010

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy.

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/02/2010

1. Nazwa i zakres szkolenia Kurs operatora koparko-ładowarki, wszystkie typy, klasa III

Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje zapoznanie się z bezpieczną i higieniczną pracą przy sprzęcie ciężkim, budowę oraz obsługę koparko-ładowarki, praktyczną naukę obsługi koparko-ładowarki

2. Liczba uczestników szkolenia 2 osoby
3. Liczba godzin szkolenia 202 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
KANN Sp. z o.o.
60-626 Poznań
01.03.2010-27.03.2010
5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu, z pozytywną opinią doradcy zawodowego, bez przeciwwskazań zdrowotnych która po ukończonym szkoleniu i uzyskaniu uprawnień podejmie pracę.
6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 26.02.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu


   

Wągrowiec 22.02.2010

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY NR 6370/01/2010

1. Nazwa i zakres szkolenia

Kurs operatora koparko-ładowarki, wszystkie typy, klasa III
Zakres szkolenia zawarty w ofercie szkoleniowej obejmuje zapoznanie się z bezpieczną i higieniczną pracą przy sprzęcie ciężkim, budowę oraz obsługę koparko-ładowarki, praktyczną naukę obsługi koparko-ładowarki

2. Liczba uczestników szkolenia 1 osoba
3. Liczba godzin szkolenia 184 godz.
4. Miejsce i termin realizacji szkolenia

Uniwersytet Oświatowy ul. Kossaka 118,64-920 Piła
22.02.2010-29.03.2010

5. Charakterystyka osoby, dla której
przeznaczone jest szkolenie

Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Wągrowcu,  z pozytywną opinią doradcy zawodowego, która po ukończonym szkoleniu i uzyskaniu uprawnień podejmie pracę.

6. Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskanie
uprawnień
Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez jednostkę szkoleniową.
 

 

 

Wągrowiec, 19.02.2010r.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu