Galerie zdjęć

Działanie 1.5
Lepsze jutro
- program wsparcia bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym

Konferencja prasowa - 31.01.2007


Spotkanie dotyczące lokalnego partnerstwa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 12.12.2006

 
 

Dodatkowe szkolenie wyrównawcze
- zajęcia z psychologiem 06.11.2006


Przygotowanie zawodowe 16.10.2006


Przygotowanie zawodowe 11.10.2006 i 13.10.2006


Przygotowanie zawodowe 09.05.2006


Kurs opiekunki osób starszych,
chorych i dzieci 23.03.2006


Kurs kucharz małej gastronomii 22.03.2006


Szkolenie operatora wózków jezdniowych 15.03.2006


Szkolenie szwaczka tapicerska 15.03.2006


Kurs komputerowy - specjalność graficzna
z zakładaniem stron internetowym 14.03.2006


Kurs komputerowy
specjalność księgowo- magazynowa 14.03.2006


Szkolenie wyrównawcze - komputer grupa IV 08.11.2005


Szkolenie wyrównawcze - psycholog grupa II 07.11.2005


Szkolenie wyrównawcze - komputer grupa I 07.11.2005


Szkolenie wyrównawcze - komputer grupa III 07.11.2005


Spotkanie rekrutacyjne - grupa wybrana 03.11.2005